Skip to main content
main-content
Top

04-03-2019 | Podotherapie | Nieuws

Dunner fatpad = meer hielpijn

Het plantaire vetkussen van mensen met plantaire hielpijn is significant dunner dan bij mensen die deze klacht niet hebben. Dat bevestigt onderzoek dat onlangs verscheen in Pain Physician. Bij dit onderzoek werd gekeken naar het verband tussen een verdund plantair fatpad en het hebben van hielpijn.

Achtergrond

Veel mensen die in de podotherapeutische praktijk komen hebben plantaire hielpijn. Een mogelijke oorzaak daarvan zou een verdund plantair fatpad onder de hiel kunnen zijn. Spaanse onderzoekers zochten naar een verband tussen de dikte van het fatpad en het hebben van hielpijn. Daarbij werd de dikte van het fatpad gemeten en vergeleken tussen een patiëntengroep met plantaire hielpijn en een controlegroep die nergens last van had.

Onderzoek

In een podotherapie praktijk in een Spaans medisch centrum werden willekeurig 375 patiënten geselecteerd die daar in de laatste 7 jaar onder behandeling waren geweest. Proefpersonen mochten alleen meedoen als ze voorafgaand aan het bezoek aan de podotherapeut geen andere behandeling hadden ondergaan. De patiënten werden onderverdeeld in 2 groepen. Een groep met plantaire hielpijn en een groep zonder plantaire hielpijn. Uiteindelijk bleek dat bijna de helft van de patiënten plantaire hielpijn als klacht had (n=185). Deze mensen werden opnieuw uitgenodigd en bij hen werd via echografie de dikte van het plantaire fatpad onder de hiel gemeten.

Resultaat

De gemeten groepen bleken niet te verschillen qua demografische kenmerken. Leeftijd, lengte, gewicht en BMI bleken bij beide groepen ongeveer gelijk. Er was echter wel een significant verschil in de dikte van het plantaire fatpad onder de hiel. Het onderzoek gestratificeerd naar geslacht onthulde dat vrouwen in de controlegroep een dikke vetlaag hadden in vergelijking met de groep die last had van hielpijn (10,13 ± 1,68 mm versus 7,09 ± 1,44 mm, P < 0.001). Dit gold ook voor mannen, waarbij de dikte van het subcalcaneale vetkussen groter was in de controlegroep in vergelijking met mannen in de hielpijngroep (8,58 ± 3,43 mm vs. 7,37 ± 1,33 mm; P <0,001). Gemeten verschil tussen mannen en vrouwen was weliswaar significant, maar had geen invloed op de uitkomst van de metingen. Het plantaire fatpad van de mensen met plantaire hielpijn was significant dunner dan bij de mensen die deze klacht niet hadden.

D.López-López, R. Becerro-de-Bengoa-Vallejo, M.E. Losa-Iglesias, A. Soriano-Medrano, P. Palomo-López. A. Morales-Ponce, D. Rodríguez-Sanz, C. Calvo-Lobo.  Relationship between decreased subcalcaneal fat pad thickness and plantar heel pain. A case control study. Pain Physician 2019;22:109-116

Wilt u het besproken artikel nalezen: 

www.painphysicianjournal.com

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Beeldrechten