Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 5/2017

01-05-2017 | Onderzoek

Perspectieven van zieke werklozen met psychische klachten: belemmeringen en oplossingen voor werkhervatting

Auteurs: Selwin Audhoe, Karen Nieuwenhuijsen, Jan Hoving, Judith Sluiter, Monique Frings-Dresen

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 5/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is het inventariseren van belemmeringen en oplossingen voor werkhervatting vanuit het perspectief van zieke werklozen met psychische klachten. Daartoe werden semigestructureerde interviews bij 25 zieke werklozen met psychische klachten afgenomen. Alle deelnemers hadden te maken met meerdere problemen gerelateerd aan hun gezondheid, persoonlijke omstandigheden en omgeving. Drie typen zieke werklozen met psychische klachten werden onderscheiden op basis van hun attitude in het proces van terugkeer naar werk: (1) ‘wachtstand/passief’ (geen inzicht, focust alleen op de problemen); (2) ‘tussenfase’ (inzicht aanwezig maar passief); (3) ‘actiestand’ (is actief bezig, zoekt naar oplossingen voor werkhervatting of past deze toe). De conclusie van dit onderzoek is dat medische problemen slechts een deel van de problemen in deze groep zijn. Zij hebben hulp op maat nodig, gericht op het kunnen omgaan met problemen en het zoeken naar oplossingen hiervoor, waarbij inzicht in de drie typen onderscheiden werklozen richting kan geven aan verdere begeleiding.
Literatuur
go back to reference OECD. Sickness, disability and work : breaking the barriers. A synthesis of findings across OECD countries. Paris: OECD publishing; 2010. OECD. Sickness, disability and work : breaking the barriers. A synthesis of findings across OECD countries. Paris: OECD publishing; 2010.
go back to reference Benach J, Muntander C. Precarious employment and health: developing a research agenda. J Epidemiol Community Health 2007; 61: 276–7.CrossRefPubMed Benach J, Muntander C. Precarious employment and health: developing a research agenda. J Epidemiol Community Health 2007; 61: 276–7.CrossRefPubMed
go back to reference Jong P de, Schrijvershof C, Veerman T. Vangnetters en profil. Vergelijking tussen negen maanden zieke vangnetters en werknemers. Nederland: APE/AStri; 2008. Jong P de, Schrijvershof C, Veerman T. Vangnetters en profil. Vergelijking tussen negen maanden zieke vangnetters en werknemers. Nederland: APE/AStri; 2008.
go back to reference Audhoe SS, Hoving JL, Nieuwenhuijsen K, et al. Prognostic factors for the work participation of sick-listed unemployed and temporary agency workers with psychological problems. J Occup Rehabil 2012; 22: 437–46.CrossRefPubMed Audhoe SS, Hoving JL, Nieuwenhuijsen K, et al. Prognostic factors for the work participation of sick-listed unemployed and temporary agency workers with psychological problems. J Occup Rehabil 2012; 22: 437–46.CrossRefPubMed
go back to reference Nielsen MB, Madsen IE, Bültmann U, et al. Predictors of return to work in employees sick-listed with mental health problems: findings from a longitudinal study. Eur J Public Health 2011; 6: 806–811. Nielsen MB, Madsen IE, Bültmann U, et al. Predictors of return to work in employees sick-listed with mental health problems: findings from a longitudinal study. Eur J Public Health 2011; 6: 806–811.
go back to reference Audhoe SS, Hoving JL, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. Vocational interventions for unemployed: effects on work participation and mental distress. A systematic review. J Occup Rehabil 2010; 20: 1–13.CrossRefPubMed Audhoe SS, Hoving JL, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. Vocational interventions for unemployed: effects on work participation and mental distress. A systematic review. J Occup Rehabil 2010; 20: 1–13.CrossRefPubMed
go back to reference Iles RA, Davidson M, Taylor NF, O’Halloran P. Systematic review of the ability of recovery expectations to predict outcomes in non-chronic non-specific low back pain. J Ocupp Rehabil 2009; 19: 25–40. Iles RA, Davidson M, Taylor NF, O’Halloran P. Systematic review of the ability of recovery expectations to predict outcomes in non-chronic non-specific low back pain. J Ocupp Rehabil 2009; 19: 25–40.
go back to reference Pope C, Mays N. Qualitative research in healthcare. 3rd ed. Blackwell publishing Ltd.; 2006. pp. 69–73. Pope C, Mays N. Qualitative research in healthcare. 3rd ed. Blackwell publishing Ltd.; 2006. pp. 69–73.
go back to reference McEvoy PM, Burgess MM, Nathan P. The relationship between interpersonal problems, negative cognitions, and outcomes from cognitive behavioral group therapy for depression. J Affect Disord 2013; 2: 266–75. McEvoy PM, Burgess MM, Nathan P. The relationship between interpersonal problems, negative cognitions, and outcomes from cognitive behavioral group therapy for depression. J Affect Disord 2013; 2: 266–75.
go back to reference Andersen MF, Nielsen KM, Brinkman S. Meta-synthesis of qualitative research on return to work among employees with common mental disorders. Scand J Work Environ Health 2012; 2: 93–104. Andersen MF, Nielsen KM, Brinkman S. Meta-synthesis of qualitative research on return to work among employees with common mental disorders. Scand J Work Environ Health 2012; 2: 93–104.
Metagegevens
Titel
Perspectieven van zieke werklozen met psychische klachten: belemmeringen en oplossingen voor werkhervatting
Auteurs
Selwin Audhoe
Karen Nieuwenhuijsen
Jan Hoving
Judith Sluiter
Monique Frings-Dresen
Publicatiedatum
01-05-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 5/2017
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-017-0074-8

Andere artikelen Uitgave 5/2017

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 5/2017 Naar de uitgave

OriginalPaper

Nieuws

OriginalPaper

Van de verenigingen

lezersforum

Lezersforum