Skip to main content
main-content

Over dit boek

Kritiek op de DSM-5 is even gemakkelijk als noodzakelijk. De bijdrage van dit internationale classificatiesysteem aan het kapitalistische ‘spel’ tussen farmaceuten, psychiaters, verzekeraars en politici moet ter discussie gesteld worden. Door de eenzijdige toetsing op globale criteria komt de specifieke problematiek van individuele patiënten vaak immers niet boven water. Zo blijven patiënten met ernstige problematiek vaak in de kou staan.

Dit boek bepleit daarom een alternatief: persoonlijke diagnostiek. Weg van de standaard-vragenlijstjes. 100% aandacht voor de patiënt. Persoonlijke diagnostiek gaat uit van een participerende patiënt die zijn eigen diagnostische data verzamelt en meeneemt naar de professional. Het gaat om zelfrapportage in het dagelijks leven met behulp van een slimme app. Aldus verkrijgt de behandelaar vol zicht op persoonlijke ervaringsnetwerken van zijn patiënt, waarin natuurlijk diens kwetsbaarheid maar ook diens weerbaarheid besloten ligt. De eerste stap naar herstel.

Helaas komt een hulpverlener binnen de huidige ggz-organisatie niet ver met persoonlijke diagnostiek. Met name de lopende afspraken met de zorgverzekaars en de overheid staan hierbij in de weg. Vandaar ook dat Van Os en passant een blauwdruk voor een nieuw soort ggz ontvouwt.

Inhoudsopgave

Voorwerk

DSM en de praktijk van de psychiatrie

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Positie van DSM: heden en verleden

Jim van Os

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Principes van de psychiatrische diagnostiek

Jim van Os

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Principes van behandeling in de GGZ

Jim van Os

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Mijn ervaringen met the making of de DSM-5

Jim van Os

DSM en de wereld van de nederlandse GGZ

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. De DSM-gestuurde explosie aan zorgconsumptie in nederland

Jim van Os

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Na de marktwerking: DSM-gewijs snoeien van de GGZ

Jim van Os

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. DSM-isatie van de GGZ

Jim van Os

DSM en de praktijk van de psychiatrie

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Het web van belangen rond de DSM-5

Jim van Os

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. DSM en onderzoek: wetenschap of waan van de dag?

Jim van Os

Voorbij DSM: Naar een vragende diagnostiek

Voorwerk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Deconstructie van DSM-diagnosentot menselijke variatie

Jim van Os

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. De diagnose van de vragende wijs

Jim van Os

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12. Vraag 1: wat is er met je gebeurd?

Jim van Os

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13. Vraag 2: wat is je kwetsbaarheid en je weerbaarheid?

Jim van Os

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14. Vraag 3: waar wil je naar toe?

Jim van Os

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15. Vraag 4: wat heb je nodig?

Jim van Os

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

16. Een nieuwe GGZ voor een nieuwe diagnostiek?

Jim van Os

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17. Tot slot

Jim van Os

Nawerk

Meer informatie