Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

De Pedicure-instrumentenwijzer geeft een zo compleet mogelijk beeld van alle mogelijke soorten instrumenten die een pedicure tot haar of zijn beschikking heeft. Het accent ligt op het gebruik van de instrumenten. Per hoofdstuk is aansluiting gezocht bij wat er in de richtlijnen van ProVoet en de Code van het Voetverzorgingsbedrijf staat over de betreffende handeling en het gebruik van de instrumenten.

Dit boek benoemt eerst alle handelingen en de instrumenten die daarbij gebruikt worden. Zowel de basishandelingen als medische handelingen - voetverzorging bij mensen met reumatische aandoeningen en bij mensen met diabetes mellitus - komen aan bod.

De auteur geeft advies over welk instrument gebruikt moet worden tijdens welke handeling, hoe deze instrumenten eruitzien en hoe je ze het beste vast kunt houden. Daarna volgen hoofdstukken over apparatuur, zoals frezen, motoren en tangen.

Van de meeste instrumenten en handelingen zijn duidelijke fotos in het boek opgenomen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Abstract
Met deze instrumentenwijzer probeer ik een zo compleet mogelijk beeld te geven van alle mogelijke instrumenten die een pedicure tot zijn of haar beschikking heeft. Ongetwijfeld is dit overzicht niet compleet, want er komen steeds weer nieuwe instrumenten op de markt. Alle instrumenten die ik ken en waarmee ik werk, heb ik in dit boek opgenomen.
T. de Beer

1. Basishandelingen

Abstract
Het op een goede wijze knippen van gezonde teennagels is een basisvaardigheid die iedere pedicure tijdens de opleiding leert. Er zijn vele manieren om nagels te knippen. De hier beschreven manier is in mijn ervaring de meest efficiënte.
T. de Beer

2. Ingegroeide nagels

Abstract
Een ingroeiende nagel (unguis pseudo-incarnatus) kan op vele manieren en met veel soorten instrumenten behandeld worden. Eerst is het belangrijk om te onderzoeken wat de oorzaak is van de pijn. Als je boven op de nagel drukt en de cliënt geeft pijn aan, dan is meestal een scherpe nagelhoek of -rand de veroorzaker van de pijn. Als je daarentegen tegen de zijkant, de nagelwallen, drukt en dat meer pijn geeft dan druk boven op de nagel, dan kan eelt- of likdoornvorming in de nagelplooi de oorzaak zijn. Ook tijdens het schoonmaken van de nagelomgeving is vaak al te voelen wat de oorzaak is. Afhankelijk van de oorzaak kun je je instrumenten kiezen.
T. de Beer

3. Hypertrofische nagels

Abstract
Een kalknagel bestaat niet. Het is een benaming die in de volksmond wordt gebruikt voor een nagel die verdikt is. Dat kan velerlei oorzaken hebben: het kan een hoornnagel zijn, een schimmelnagel of een ramshoornnagel.
T. de Beer

4. Overige nagelaandoeningen

Abstract
Psoriasis is een huidaandoening die ook de nagels kan aantasten. De verschijnselen van een psoriasisnagel (onychopsoriasis) zijn heel verschillend. Veelal zie je putjes in de nagelplaat. De nagel kan ook verdikt zijn, of loslaten. Soms zie je olieachtige vlekken in de nagelplaat. Een veelgemaakte fout is deze nagel aan te merken als schimmelnagel.
T. de Beer

5. Eelt

Abstract
Eelt (callus) heeft een nuttige functie en kan volkomen onschadelijk zijn. In dat geval wordt het fysiologisch eelt genoemd. Eelt kan echter ook te dik worden en hinder opleveren. Dan wordt het pathologisch eelt genoemd.
T. de Beer

6. Likdoorn verwijderen

Abstract
Een likdoorn (clavus) is een eeltplekje waar een harde kern van eelt ingegroeid is. Hij kan op alle plaatsen voorkomen waar sprake is van druk en tegendruk. Er zijn allerlei methodes bedacht om likdoorns te verwijderen. Hier bespreek ik alleen de methodes waarbij instrumenten gebruikt worden. De chemische pakking en de behandeling met drukwerende materialen zal ik buiten beschouwing laten.
T. de Beer

7. Andere huidaandoeningen

Abstract
De behandeling van blaren is geen dagelijkse routine voor een pedicure. Maar als een cliënt een pijnlijke blaar onder de voet heeft, moet je wel iets kunnen doen. Allereerst is het belangrijk om te weten hoe de blaar ontstaan is. Als pedicure mag je alleen mechanisch ontstane blaren behandelen. Van blaren door verbranding, allergie of andere huidaandoeningen moet je afblijven. Een mechanisch ontstane blaar, bijvoorbeeld door nieuwe schoenen, kun je doorprikken en nabehandelen.
T. de Beer

8. Handelingen bij risicocliënten

Abstract
Risicocliënten zijn meestal diabetici, mensen met reumatische aandoeningen, ouderen, mensen met verlammingen en mensen die erg verwaarloosd zijn. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die extra risico lopen als ze een wondje krijgen, bijvoorbeeld doordat ze erysipelas hebben of een knieprothese.
T. de Beer

9. Technieken

Abstract
Nagelreparaties zijn bedoeld om nagels die beschadigd zijn weer een mooi egaal aanzien te geven. In dit hoofdstuk worden alle instrumenten die daarbij gebruikt kunnen worden beschreven. Wat hier niet wordt beschreven is hoe een reparatie wordt uitgevoerd. Daarvoor wordt verwezen naar de opleidingsinstituten die gerichte scholing aanbieden.
T. de Beer

10. Tangen en frezen

Abstract
Er bestaan vele soorten tangen voor de pedicurepraktijk. De keuze van een tang is altijd heel persoonlijk. Toch zijn er een aantal regels waarop je kunt letten bij de aanschaf. Een goede tang is niet goedkoop, maar gaat langer mee dan goedkopere versies.
T. de Beer

11. Pedicuremotoren

Abstract
De keus in pedicuremotoren is erg groot en de informatie is niet altijd even duidelijk. Dit hoofdstuk geeft wat uitleg om te helpen bij de keuze. Die keuze is afhankelijk van veel factoren, zoals het budget, het doel waarvoor je de motor aanschaft en welk handstuk en welke techniek je wilt gaan gebruiken. Het belangrijkste is het lezen van de gebruiksaanwijzing na de aanschaf!
T. de Beer

Nawerk

Meer informatie