Skip to main content
Top

2024 | Boek

Oogchirurgie

Auteurs: Elly Kiesenberg-de Vries, Mirthe Doppenberg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit leerboek biedt inzicht in de theoretische en praktische aspecten van de oogchirurgie. Daarnaast wordt er in dit boek aandacht besteed aan de anatomie van het oog en de oogkas.
Het boek is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de algemene principes en richtlijnen van de oogchirurgie. Deel II gaat over orbitachirurgie, de chirurgie die zich bezighoudt met de structuren rond het oog, te weten de oogleden, de conjunctiva, de oogbol, de oogspieren, de oogkas en traanwegen. Deel III behandelt de oogchirurgie wat is opgesplitst in voor- en achtersegment. Daarnaast bevat het boek een apart hoofdstuk met het specifiek oogheelkundig instrumentarium, een bijlage waarin de randapparatuur bij oogheelkundige operaties wordt besproken en een bijlage met oogmedicijnen. Voor een overzichtelijke beschrijving van de operatietechnieken worden deze, net als de andere boeken uit de reeks Operatieve zorg en technieken, opgedeeld in een preoperatieve, een peroperatieve en een postoperatieve fase.
In deze editie van oogchirurgie zijn aanpassingen gedaan bij de diverse operaties die de laatste ontwikkelingen en inzichten volgen. Online is het complete boek, inclusief toetsen per hoofdstuk, beschikbaar.
De reeks ‘Operatieve Zorg en Technieken’ is zowel bestemd voor de student in opleiding tot operatieassistent en voor de gediplomeerde operatieassistent. Naast het basisboek bestaat de reeks uit een aantal vervolgdelen, waarin de verschillende chirurgische specialismen worden behandeld. Deze reeks benadert de beroepsuitoefening van de operatieassistent zo dicht mogelijk, waarbij de gebruikte illustraties en afbeeldingen deze benadering ondersteunen.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Algemene richtlijnen
Samenvatting
In dit eerste hoofdstuk worden de algemene richtlijnen bij operaties aan het oog (fig. 1.1) besproken. De verschillende operaties hebben veel overeenkomsten, zowel wat betreft het verloop van de ingreep als wat betreft de zorg eromheen. Zo zijn de pre- en postoperatieve verzorging van het oog bij bijna elke operatie hetzelfde en wordt een aantal medicijnen bij alle operaties gebruikt. Voor de operatieassistent schuilt in deze routine het gevaar dat de aandacht makkelijk kan verslappen. Operatieassistenten die zich aangetrokken voelen tot de oogchirurgie moeten zich hiervan bewust zijn en weten dat er voortdurend een beroep wordt gedaan op hun uiterste concentratie en accuratesse.
Elly Kiesenberg-de Vries, Mirthe Doppenberg
2. Oogleden en conjunctiva
Samenvatting
Na een korte anatomie van de oogleden en de conjunctiva worden in dit hoofdstuk verschillende laagcomplexe operaties aan de oogleden beschreven, zoals entropion, ectropion, ptosiscorrecties, blepharoplastiek en chalazionexcochleatie. Tumoren van de oogleden worden algemeen beschreven. Voor de conjunctiva worden pterygium en Gundersen-flapoperatie beschreven.
Elly Kiesenberg-de Vries, Mirthe Doppenberg
3. Oogbol en oogspieren
Samenvatting
Na een korte uitleg over de anatomie van de oogbol worden in dit hoofdstuk de operaties beschreven aan de oogbol en de oogspieren. De operaties aan de oogbol zijn de enucleatie met implantatie, de evisceratie, het verwijderen van een corpus alienum in het oog en correctie van de oogbol na een trauma. De operaties aan de oogspieren zijn de strabismusoperaties.
Elly Kiesenberg-de Vries, Mirthe Doppenberg
4. Oogkas en traanwegen
Samenvatting
Na een korte beschrijving van de anatomie van de oogkas en de traanwegen worden in dit hoofdstuk de meest voorkomende operaties aan de oogkas en de traanwegen beschreven: de exenteratio orbitae aan de oogkas en de sondage, de dacryocystorinostomie en reconstructies van de traanwegen.
Elly Kiesenberg-de Vries, Mirthe Doppenberg
5. Voorsegment (cornea, iris en lens)
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden diverse operatieverlopen beschreven van het voorsegment. Hieronder vallen de cornea, de iris en de lens. Van deze operaties worden de pre-, per- en postoperatieve fase beschreven en de benodigdheden, apparatuur en complicaties.
Elly Kiesenberg-de Vries, Mirthe Doppenberg
6. Achtersegment (corpus vitreum en retina)
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de uitwendige correctie van een ablatio retinae en de vitrectomie behandeld, beide operaties die plaatsvinden in het achtersegment. Van deze operaties worden de pre-, per- en postoperatieve fase beschreven en de benodigdheden, apparatuur en complicaties.
Elly Kiesenberg-de Vries, Mirthe Doppenberg
7. Specifiek instrumentarium
Samenvatting
Een instrument kan worden gedefinieerd als een werktuig dat dient als hulpmiddel om handelingen en/of metingen te verrichten. In dit hoofdstuk zijn de instrumenten opgenomen die speciaal bij oogoperaties worden gebruikt. Oogartsen maken ook gebruik van algemeen chirurgisch instrumentarium; afbeeldingen daarvan zijn weergegeven in het boek Algemene chirurgie uit de reeks ‘Operatieve zorg en technieken’.
Elly Kiesenberg-de Vries, Mirthe Doppenberg
Nawerk
Meer informatie
Titel
Oogchirurgie
Auteurs
Elly Kiesenberg-de Vries
Mirthe Doppenberg
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-3010-2
Print ISBN
978-90-368-3009-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-3010-2