Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Geron 3/2017

01-09-2017 | Thema: Sociale ongelijkheid

Ongelijkheid in loopbaan en pensioen: het Mattheuseffect in actie

Auteurs: Daniela Skugor, Wim Van Lancker, Karel Van Den Bosch

Gepubliceerd in: Geron | Uitgave 3/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De armoede bij ouderen is in de voorbije decennia sterk gedaald. Dat is een gevolg van de veralgemening van het tweeverdienersschap en de toename van de arbeidsmarktdeelname van vrouwen in het bijzonder. Bovendien zijn er in dezelfde periode maatregelen genomen om de allerlaagste pensioenen in reële termen te verhogen (Van den Bosch & De Vil 2013). Desalniettemin bestaat er nog steeds een grote ongelijkheid tussen gepensioneerden.
Literatuur
go back to reference Bask M., & Bask M. (2015). Cumulative (Dis)Advantage and the Matthew Effect in Life-Course Analysis. PLoS ONE, 10(11). Bask M., & Bask M. (2015). Cumulative (Dis)Advantage and the Matthew Effect in Life-Course Analysis. PLoS ONE, 10(11).
go back to reference De Decker, P. (2013). Eigen woning: geldmachine of pensioensparen? Leuven: Garant. De Decker, P. (2013). Eigen woning: geldmachine of pensioensparen? Leuven: Garant.
go back to reference DiPrete, T.A., & Eirich, G.M. (2006). Cumulative Advantage as a Mechanism for Inequality: A Review of Theoretical and Empirical Developments. Annual Review of Sociology, Ị2, pp. 271— 97 DiPrete, T.A., & Eirich, G.M. (2006). Cumulative Advantage as a Mechanism for Inequality: A Review of Theoretical and Empirical Developments. Annual Review of Sociology, Ị2, pp. 271— 97
go back to reference Esping-Andersen, G. (2009). The Incomplete Revolution. Adapting to Womens New Roles.Cambridge: Polity Press. Esping-Andersen, G. (2009). The Incomplete Revolution. Adapting to Womens New Roles.Cambridge: Polity Press.
go back to reference Europese Commissie (2017). 2017 report on equality between women and men in the EU. Brussel: European Commission. Doi:10.2838/52591. Europese Commissie (2017). 2017 report on equality between women and men in the EU. Brussel: European Commission. Doi:10.2838/52591.
go back to reference Van den Bosch, K., & De Vil, G. (2013). De evolutie van de armoede bij ouderen nader bekeken. Working Paper 6-13, Federaal Planbureau. Van den Bosch, K., & De Vil, G. (2013). De evolutie van de armoede bij ouderen nader bekeken. Working Paper 6-13, Federaal Planbureau.
Metagegevens
Titel
Ongelijkheid in loopbaan en pensioen: het Mattheuseffect in actie
Auteurs
Daniela Skugor
Wim Van Lancker
Karel Van Den Bosch
Publicatiedatum
01-09-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Geron / Uitgave 3/2017
Print ISSN: 1389-143X
Elektronisch ISSN: 2352-1880
DOI
https://doi.org/10.1007/s40718-017-0045-2

Andere artikelen Uitgave 3/2017

Geron 3/2017 Naar de uitgave

Column

De zee