Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1-2/2021

01-01-2021 | nieuws

nieuws

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 1-2/2021

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor factoren die de gezondheid van werknemers negatief beïnvloeden, en voor leefstijlverbetering van werknemers in het algemeen. In het manifest Leefstijlgeneeskunde en werk: Gezondheid en inzetbaarheid vergroten van werknemers met een chronische aandoening roepen experts verbonden aan Lifestyle4Health (een initiatief van TNO en LUMC) op om naast risicopreventie en gezondheidspromotie, ook aandacht te besteden aan leefstijlgeneeskunde op het werk voor mensen met chronische aandoeningen.Een derde van de beroepsbevolking heeft een door een arts vastgestelde chronische aandoening (32%). Het aantal mensen met een chronische aandoening stijgt omdat we langer leven maar ook omdat we chronische aandoeningen, zoals diabetes, op steeds jongere leeftijd ontwikkelen. En omdat we niet alleen langer leven maar ook langer werken, zal ook het aantal werknemers met een chronische aandoening verder stijgen. Op dit moment lijdt 3,1% van de werknemers in Nederland aan hart- en vaatziekten, 2,0% heeft diabetes (type 1 en 2), 3,8% een maag- of darmstoornis en 4,5% heeft een psychische aandoening. Werk neemt een belangrijke plek in binnen ons dagelijks leven. Gemiddeld besteden we de meeste tijd per dag aan werk. De werkcontext is daarom zeer relevant om te betrekken bij de inzet, de implementatie en het succes van leefstijlgeneeskunde. De missie van Lifestyle4Health - het halveren van (de impact van) de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten in de komende tien jaar - kan logischerwijs alleen gerealiseerd worden als de werkcontext wordt meegenomen als cruciale implementatieomgeving. …
Metagegevens
Titel
nieuws
Publicatiedatum
01-01-2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 1-2/2021
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-020-1321-y

Andere artikelen Uitgave 1-2/2021

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1-2/2021 Naar de uitgave