Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het NDO is een instrument waarmee de diagnose ‘dysartrie’ gesteld kan worden. Daarnaast kan met het instrument het type dysartrie en de ernst ervan worden vastgesteld. In Nederland is momenteel geen betrouwbaar en valide dysartrieonderzoek beschikbaar. Met het verschijnen van het NDO is hierin verandering gekomen. Het NDO is een gestandaardiseerd, valide en betrouwbaar instrument dat kan bijdragen aan dat zich richt op het diagnosticeren van de dysartrie. Het instrument draagt daarmee bij aan een betere basis voor logopedische therapie. Het NDO onderzoekt het type en de ernst van de dysartrie met behulp van gestandaardiseerde spreekopdrachten. Alle aspecten van de spraak, te weten adem, fonatie, articulatie, nasale resonantieen prosodie worden met deze opdrachten hiermee in kaart gebracht, zodat de logopedist een diagnose kan stellen. HMet het NDO is bedoeld voor kunnen patiënten worden onderzocht bij wie een vermoeden bestaat dat er sprake is van een dysartrie. Het instrument is geschikt om af te nemen zowel in de acute, de revalidatie en de chronische fase.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Inleiding

Samenvatting
Dysartrie is een verzamelnaam voor een groep neurologische spraakstoornissen ten gevolge van afwijkingen in kracht, snelheid, bereik, stabiliteit, tonus of nauwkeurigheid van spieren die nodig zijn voor de realisatie van de ademhalings-, fonatie-, resonantie-, articulatie- en prosodische aspecten van de spraakproductie1.
Simone Knuijt, Hanneke Kalf, Bert de Swart, Marjo van Gerven, Judith Kocken, Lotte Kromhout, Harry Goos

2. Praktisch gebruik van het NDO-V

Samenvatting
Het Nederlandstalig Dysartrieonderzoek voor volwassenen (NDO-V) is een onderzoeksinstrument, waarmee logopedisten in Nederland en Vlaanderen kunnen vaststellen of een patiënt1 een dysartrie heeft, en zo ja, wat de aard en de ernst daarvan zijn.
Het NDO-V:
Simone Knuijt, Hanneke Kalf, Bert de Swart, Marjo van Gerven, Judith Kocken, Lotte Kromhout, Harry Goos

3. Psychometrische kenmerken

Samenvatting
Het NDO-V is in vijf fasen tot stand gekomen.
Simone Knuijt, Hanneke Kalf, Bert de Swart, Marjo van Gerven, Judith Kocken, Lotte Kromhout, Harry Goos

Nawerk

Meer informatie