Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie verscheen tussen 1997 en 2007 gefaseerd in losse afleveringen. Daarin werd alle kennis op het gebied van de stem-, spraak- en taalpathologie vanuit verschillende disciplines samengebracht. Het Handboek is bestemd voor iedereen die klinisch-praktisch of meer theoretisch is geïnteresseerd, of vanuit een ander vakgebied hiermee in aanraking komt. Voor logopedisten, artsen, linguïsten, spraak- en taalpathologen, audiologen, pedagogen en psychologen in Nederland en België is het Handboek een onmisbare vraagbaak.

Deel 4 omvat kennis over de normale ontwikkeling van schedel, gelaat en gezicht en kennis over de normale ontwikkeling van orale sensomotoriek en mondfuncties. Problemen kunnen alleen worden begrepen als ze worden gerelateerd aan een normaal patroon van ontwikkeling en groei.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Mondfuncties en sensomotoriek: inleiding

mei 2003
Samenvatting
Dit deel van het handboek omvat enerzijds kennis over de normale ontwikkeling van schedel, gelaat en gezicht en anderzijds kennis over de normale ontwikkeling van orale sensomotoriek en mondfuncties. Problemen bij jonge kinderen op het vlak van articulatie van spraak of op het vlak van mondfuncties die bijvoorbeeld de voedselopname belemmeren, kunnen alleen dan begrepen worden, als ze gerelateerd worden aan een normaal patroon van ontwikkeling en groei van de benige delen van het gelaat en van de orale functies. Een achterstand in de ontwikkeling van de mondfuncties is een minder groot probleem voor spraak en voeding dan een afwijking inzake schedel- en kaakgroei.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Ontwikkeling en groei van schedel, gelaat en gebit

augustus 1998
Samenvatting
De algemene ontwikkeling en groei van kinderen wordt gekenmerkt door een grote individuele variatie, zowel in de mate van groei als in het tijdstip waarop deze zich manifesteert. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling en groei van het craniofaciale complex. Om dit proces te kunnen beschrijven is het zinvol de verschillende levensfasen van een individu te onderscheiden. In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van schedel en aangezicht besproken. De stoornissen in de ontwikkeling die zich hierbij kunnen voordoen, worden kort aangeduid. Vervolgens komen gelaatsgroei en gebitsontwikkeling in relatie tot elkaar aan de orde. Daarbij wordt het belang uitgelegd van functionele factoren die hierop van invloed zijn.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Ontwikkeling van de orale sensomotoriek en mondfuncties

augustus 1998
Samenvatting
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de ontwikkeling van de orale sensomotoriek en de mondfuncties bij normaal geboren baby’s en kinderen die zich normaal ontwikkelen.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Meer informatie