Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Als huisarts werkt u samen met collega's, geeft u leiding aan praktijkmedewerkers en hebt u te maken met andere specialisten. In veel gevallen zullen deze complexe processen goed verlopen, maar het samenwerkingsterrein telt vele valkuilen. Misverstanden, communicatieproblemen en onenigheden kunnen de kwaliteit van zorg bedreigen en het werkplezier grondig bederven.

Samenwerkingsperikelen in de huisartspraktijk is geschreven om problemen in de samenwerking te voorkomen of op te lossen. Met humor analyseren de auteurs veelvoorkomende problematische situaties edie zich voordoen bij de samenwerking. Ze bespreken in korte casus problemen in de samenwerking tussen huisartsen, bij het leidinggeven aan en het samenwerken met het eigen personeel en bij de samenwerking met andere specialisten.
Na elke casus bespreken ze bijpassende theorie, mogelijke oplossingen en overeenkomstige situaties waarin het specifieke probleem in de samenwerking zich kan voordoen. De auteurs vertellen niet hoe het moet, maar reiken hulpmiddelen aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan.

Samenwerkingsperikelen in de huisartspraktijk is vooral bedoeld voor huisartsen en aios huisartsgeneeskunde. Andere artsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners kunnen er zeker ook hun voordeel mee doen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Binnen de huisartsvoorziening; horizontaal (binnen de eigen huisartsvoorziening en HAGRO)

Voorwerk

1 Ik werk harder dan jij

Samenvatting
Vijf jaar geleden ben je als nieuwe maat in een duopraktijk gestapt. Met veel enthousiasme heb je met je collega, die tien jaar ouder is, de praktijk gemoderniseerd. Je hebt veel tijd gestoken in de ICT en de praktijkorganisatie. Dat loopt nu allemaal veel beter. Ook privé was er veel contact, met etentjes en andere afspraken. Nu draait de praktijk goed, de patiënten zijn gelijk verdeeld en op naam ingeschreven.
Annette Berendsen, Jan Schuling

2 Dat zou ik heel anders hebben gedaan!

Samenvatting
Je voert samen met je collega Kees een duopraktijk, waarbij de patiënten niet op naam van één van beiden staan ingeschreven, maar op de praktijknaam. Sommige patiënten hebben een uitgesproken voorkeur voor één van jullie, maar voor de meeste mensen bepaalt het toeval welke dokter zij treffen.
Annette Berendsen, Jan Schuling

3 Onze vergaderingen lopen altijd uit!

Samenvatting
Sinds twee jaar werk je met veel plezier in een maatschap van vijf huisartsen. Je start viel samen met het in gebruik nemen van een nieuw gemeenschappelijk praktijkpand. Tot dan werkten je vier collega’s als solisten in dit forensendorp. Recent hebben jullie de keuze gemaakt om gezamenlijk met een praktijkondersteuner verder te gaan.
Annette Berendsen, Jan Schuling

4 Dat is een kunstfout!

Samenvatting
Het ochtendspreekuur is net afgelopen. Voordat je een rij visites gaat afleggen, laat de assistente je de twee uitslagen zien van de urines die ‘s ochtends zijn gebracht. Een van de twee urines is van Jochem Haarsma. Zijn moeder heeft tegen de assistente gezegd dat Jochem moet huilen als hij moet plassen, maar dat hij verder vanochtend met veel plezier naar school – groep 3 – is gegaan.
Annette Berendsen, Jan Schuling

Binnen de huisartsvoorziening; verticaal (leidinggeven aan en samenwerken met eigen personeel)

Voorwerk

5 Zo zijn onze regels!

Samenvatting
Een jaar geleden ben je verhuisd met de praktijk en ben je met twee andere collega’s een HOED begonnen. Er is besloten binnen deze HOED intensief samen te werken. Zo zijn de zes assistenten gecentreerd in gemeenschappelijke ruimten.
Annette Berendsen, Jan Schuling

6 Oh, dat kan ik wel doen!

Samenvatting
Je hebt langzamerhand genoeg van het maken van al die cervixuitstrijkjes. Preventieklussen, nee, daar ligt je hart niet. Gelukkig heb je het met je praktijkassistente Antje erg getroffen. ‘Oh, dat kan ik wel doen!’, roept zij enthousiast.
Annette Berendsen, Jan Schuling

7 Moet ik daarover beslissen?

Samenvatting
De praktijkondersteuner Marianne heeft zes maanden geleden haar entree gemaakt in jullie groepspraktijk. Daar werk jij samen met twee collega’s. Alle drie keken jullie verlangend uit naar de komst van Marianne.
Annette Berendsen, Jan Schuling

8 Een jaargesprek? Maar we spreken elkaar de hele dag al!

Samenvatting
Jantien werkt ruim vijftien jaar in deze praktijk; ze is wat je noemt een ‘old hand’. Niet alleen kent ze alle patiënten met hun hebbelijkheden, maar ook de fijne kneepjes van het declaratiesysteem beheerst ze tot in de finesses. Sinds een jaar of twee ben jij haar nieuwe baas; je hebt de praktijk van je voorganger voortgezet en Jantien is nu bij jou in dienst.
Annette Berendsen, Jan Schuling

Buiten de huisartsvoorziening (met andere specialisten)

Voorwerk

9 Laat maar komen!

Samenvatting
Je hebt avonddienst op de huisartsenpost na een drukke praktijkdag en rijdt visite in een achterstandswijk. Mevrouw Jansen, een oudere dame van 75 jaar, voelt zich niet lekker. Haar zoon is bij haar op bezoek en vindt dat er iets moet gebeuren.
Annette Berendsen, Jan Schuling

10 Zo werken we langs elkaar heen!

Samenvatting
Je bent de huisarts van het echtpaar De Breede, dat in een klein huis in een arbeidersbuurt woont. Zij zijn beiden de 80 jaar gepasseerd. Mevrouw dementeert en staat onder begeleiding van de GGZ-ouderen. Zij bezoekt twee dagen per week de dagbehandeling in een naburig verpleeghuis.
Annette Berendsen, Jan Schuling

Nawerk

Meer informatie