Skip to main content
Top

2006 | Boek

Lichaamsbeweging

Niveau 4

Auteur: Yvonne Morsink

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Informatie over het werkcahier
Samenvatting
Geleid-actieve bewegingsoefeningen*
Yvonne Morsink
2 Inleiding
Samenvatting
In dit werkcahier staat de lichaamsbeweging centraal. Zowel het ondersteunen van een zorgvrager bij het bewegen van (afzonderlijke) lichaamsdelen als het ondersteunen van een zorgvrager bij het verplaatsen komen aan de orde.
Yvonne Morsink
3 Beginvereisten
Samenvatting
De inhoud van dit cahier kun je beter leren en begrijpen als je de vereiste voorkennis hebt. We zijn ervan uitgegaan dat je kennis hebt ten aanzien van de onderstaande punten:
  • normaal looppatroon
  • bouw en functie van het bewegingsapparaat
  • bewegingsmogelijkheden van gewrichten
  • bewegingsmogelijkheden van spieren
  • factoren die de lichaamshouding bepalen
  • observatiemogelijkheden en technieken van het bewegingsapparaat
  • de richtlijnen vanuit de Arbo-wetgeving m.b.t. fysieke belasting.
Yvonne Morsink
4 Ondersteunen bij bewegen
Samenvatting
Een mens is voortdurend in beweging. Bij activiteiten als lopen en fietsen gebruik je het hele lichaam. Bij andere activiteiten gebruik je alleen bepaalde lichaamsdelen.
Yvonne Morsink
5 Ondersteunen bij verplaatsen en het voorkomen van valincidenten (valpreventie)
Samenvatting
In veel verpleegsituaties kom je als verpleegkundige zorgvragers tegen die, voor kortere of langere tijd, niet zelfstandig kunnen lopen of niet zelfstandig het bed in of uit kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan zorgvragers die kort geleden geopereerd zijn, zorgvragers met gezondheidsproblemen ten aanzien van de motoriek of zorgvragers die te zeer verzwakt zijn. Niet alleen fysieke gezondheidsverstoringen zorgen voor beperkingen van de motoriek, ook psychiatrische aandoeningen kunnen tot algehele zwakte, spierstijfheid of een afwijkend bewegingspatroon leiden, waardoor de verpleegkundige diagnose Verminderde mobiliteit gesteld kan worden. Daarnaast kan bij bepaalde mensen met een verstandelijke handicap de motoriek zodanig verstoord zijn, dat hulp bij het verplaatsen (soms blijvend) nodig is.
Yvonne Morsink
6 Verplaatsen van zorgvragers met een cva volgens het NDT-concept
Samenvatting
In Nederland worden jaarlijks veel mensen getroffen door een cerebrovasculair accident (CVA). Het betreft veelal oudere mensen, maar het is zeker geen zeldzaamheid dat een CVA voorkomt bij mensen van middelbare of zelfs jonge leeftijd.
Yvonne Morsink
7 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
De zelfevaluatietoets kun je beschouwen als controle op je theoretische voorbereiding van de nieuwe vaardigheden. Als je gewend bent jezelf regelmatig tijdens het studeren te toetsen (om na te gaan of je het nog begrijpt), dan komen de vragen in paragraaf 7.1 je hopelijk bekend voor.
Yvonne Morsink
8 Practicum
Samenvatting
Het practicum gebruik je voor het ‘in de vingers’ krijgen van de vaardigheid. Door goed te oefenen is het mogelijk om op school de meeste vaardigheden zo goed te beheersen dat het voor de zorgvrager en voor jezelf verantwoord is deze (onder begeleiding) toe te passen.
Yvonne Morsink
9 Oefenen tijdens de stage
Samenvatting
In plaats van in een veilige en rustige omgeving op school, ga je de geleerde vaardigheden nu in de, vaak drukke, praktijk verder oefenen. De drukte van alledag kan maken dat je probeert snel het werktempo op te pakken van de anderen om je heen. En ook dat je dan, bijna automatisch, probeert het gedrag van de andere verpleegkundigen na te doen. Je vergeet als het ware dat je op school al druk bezig bent geweest met het leren van de verpleegkundige vaardigheden.
Yvonne Morsink
Nawerk
Meer informatie
Titel
Lichaamsbeweging
Auteur
Yvonne Morsink
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9436-4
Print ISBN
978-90-313-4681-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9436-4