Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

LEVEN MET EEN TRAUMAIedereen kan het slachtoffer worden van een traumatische gebeurtenis: een verkeersongeluk, een geweiddadige overval of zelfs een natuurramp. Sommige mensen lukt het om daarna de draad weer op te pakken. Anderen hebben daar meer moeite mee en ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Mensen met een PTSS hebben dikwijls nachtmerries; ze kunnen ook op klaarlichte dag last hebben van flashbacks van de afschuwelijke gebeurtenis(sen).Vaak vermijden ze krampachtig de plaats des onheils en alles wat hun aan het trauma herinnert. Sommigen zien hun gevoelsleven volledig vervlakken, anderen zijn voortdurend op hun hoede.In Leven met een trauma maken de psychologen Arnold van Emmerik en Ed Berretty duidelijk hoe een PTSS kan ontstaan en wat je eraan kunt doen. Beschrijvingen van twee totaal verschillende praktijkgevallen maken dit boek herkenbaar voor veel slachtoffers voor mensen uit de omgeving van iemand met een PTSS. Persoonlijke verhalen van Dutchbat-soldaten en van Dutroux-slachtoffer Sabine Dardenne illustreren hoe verschillend mensen kunnen reageren op een traumatische ervaring. Niet iedereen heeft dan ook baat bij dezelfde vorm van hulp(verlening).Leven met een trauma laat zien wat je zelf kunt doen om een PTSS te voorkomen of te beperken en welke vormen van hulp het meest effectief zijn. Het biedt handvatten om te beoordelen of je je problemen aankunt zonder een beroep te doen op professionele hulp en wijst tevens de weg in de hulpverlening als je daar w gebruik van wilt maken.Leven met een trauma laat zien wat je zelf kunt doen om een PTSS te voorkomen of te beperken en welke vormen van hulp het meest effectief zijn. Het biedt handvatten om te beoordelen of je je problemen aankunt zonder een beroep te doen op professionele hulp en wijst tevens de weg in de hulpverlening als je daar w gebruik van wilt maken.Leven met een trauma verschijnt in de reeks Van A tat ggZ.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Wat is er met me aan de hand?

Abstract
De meeste mensen maken ooit in hun leven een schokkende gebeurtenis mee zoals een ernstig ongeluk, een gewelddadige overval, of een aanranding of verkrachting. Sommige mensen overkomt meer tegenslag dan andere en maken meerdere schokkende gebeurtenissen mee. Ook kan het gebeuren dat je een schokkende gebeurtenis niet als slachtoffer meemaakt, maar als getuige. Maak kennis met Jan-Henk, een 25-jarige man die na zijn heao bij een bank is gaan werken. Hij heeft een fijne jeugd gehad met twee lieve ouders en een iets oudere zus, Ina. Een rustig leven, tot die bewuste zaterdagavond in mei…
Arnold van Emmerik, Ed Berretty

2. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Abstract
Er zijn veel psychologische theorieën over het ontstaan van een PTSS. De belangrijkste theorieën komen in dit hoofdstuk aan bod. Ze worden in grote lijnen en zo eenvoudig mogelijk beschreven. Toch is dit hoofdstuk abstracter en misschien iets moeilijker dan de andere hoofdstukken in dit boek. We besteden aandacht aan de drie meest gangbare psychologische theorieën. Daarbij staan gedachten en het geheugen steeds centraal. We beginnen met de nieuwste theorie en gaan daarna stapsgewijs terug in de tijd. Er bestaan ook biologische theorieën over de PTSS. Deze theorieën brengen de stoornis in verband met (veranderingen in) de werking van de hersenen en bepaalde stoffen in het lichaam. We gaan niet dieper in op de biologische theorieën, omdat het moeilijk is om deze theorieën uit te leggen zonder ingewikkelde vaktermen te gebruiken. Aan het eind van dit hoofdstuk zijn de belangrijkste punten samengevat.
Arnold van Emmerik, Ed Berretty

3. Wat staat me te wachten?

Abstract
Als je aan een PTSS lijdt sta je (net als bij andere psychische problemen) voor een belangrijke keuze: zoek je wel of niet behandeling? Een aantal zaken speelt een rol bij deze keuze:
Arnold van Emmerik, Ed Berretty

4. Wat betekent een PTSS voor mij en mijn omgeving?

Abstract
In de eerste drie hoofdstukken hebben we Jan-Henk en Chantal leren kennen. Hun traumatische belevenissen hebben bij beiden duidelijke sporen nagelaten. In dit en het volgende hoofdstuk lezen we het vervolg. Zal Jan-Henk geheel of volledig opknappen? Zal het Chantal lukken om nog een stuk overeind te krabbelen? En wat kunnen we leren van de ervaringen van Sabine Dardenne? Voor het zover is, doen we in dit hoofdstuk eerst een stapje opzij om beter zicht te krijgen op wat een PTSS allemaal met zich meebrengt. Dat is nogal wat, dat zal blijken. De beide volgende vragen helpen hierbij een handje.
Arnold van Emmerik, Ed Berretty

5. Welke behandelingen zijn er?

Abstract
Er bestaan uiteenlopende behandelingen van de PTSS. In dit hoofdstuk worden de behandelingen beschreven waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond. Achtereenvolgens komen aan bod cognitieve gedragstherapie (CGT), ‘eye movement desensitization and reprocessing’ (EMDR), schrijftherapie en medicatie. Cognitieve gedragstherapie zal verder worden onderverdeeld in imaginaire exposure (te vertalen als: blootstelling in de verbeelding), exposure in vivo (te vertalen als: blootstelling in het echt) en cognitieve therapie (ook wel gedachtetraining genoemd.). Imaginaire exposure, EMDR en medicatie zijn opgenomen in de ‘Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen’. Deze richtlijn is opgesteld door deskundigen op het gebied van de PTSS en andere angststoornissen. De richtlijn geeft aan welke behandelingen in eerste instantie het meest voor de hand liggen. Wees daarom kritisch als je een behandeling krijgt aangeboden die niet wordt beschreven in dit hoofdstuk of in de richtlijn, zeker als je voor het eerst wordt behandeld voor een PTSS.
Arnold van Emmerik, Ed Berretty

6. Hoe gaat het verder?

Abstract
In dit hoofdstuk kijken we iets verder vooruit dan in de vorige hoofdstukken. Wat kun je op lange termijn verwachten na een trauma? Hoe lang houdt het effect van een behandeling stand? Is er een kans dat klachten terugkomen in de toekomst? Net als in hoofdstuk 3 maken we bij het beantwoorden van deze vragen onderscheid tussen wat je kunt verwachten als je géén behandeling volgt (het natuurlijke verloop van de klachten) en wat je kunt verwachten als je wél behandeld bent.
Arnold van Emmerik, Ed Berretty

7. Adressen en literatuur

Abstract
Hieronder vind je beknopte informatie over een aantal instellingen in Nederland en België waar je terecht kunt voor hulpverlening na een trauma. Er zijn veel meer instellingen dan hier worden genoemd. Ook kun je terecht bij sommige psychologen die buiten een instelling werken. Vraag je huisarts naar de mogelijkheden bij jou in de buurt.
Arnold van Emmerik, Ed Berretty

8. Verklarende woordenlijst

Abstract
Hieronder een uitleg van de moeilijkste woorden in het boek.
Arnold van Emmerik, Ed Berretty

Nawerk

Meer informatie