Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Zien en inzien. Co-assistenten en basisartsen zijn dikwijls vrij probleemloos in staat verschijnselen op te sommen die passen bij een omschreven ziektebeeld. Maar het leggen van een relatie van bevindingen bij lichamelijk onderzoek aan meer diagnosen gaat over het algemeen minder gemakkelijk. Dit boek is een leidraad om bij afwijkende bevindingen bij het lichamelijk onderzoek deze te duiden tot een bijdrage in de differentiaaldiagnose. Leidraad fysische diagnostiek grijpt op deze klinische moeite in, door veelvoorkomende afwijkingen te omschrijven en aan de hand van illustraties relevante diagnosen te noemen en zo aan te zetten tot een bredere klinische gedachtegang. Daarmee volgt dit boek een omgekeerde weg. Het belang van een scherpe blik bij het lichamelijk onderzoek wordt hiermee extra benadrukt en draagt ongetwijfeld bij aan verdere kundigheid van elke (aanstaande) arts.

Leidraad fysische diagnostiek is bedoeld voor co-assistenten, arts-assistenten en natuurlijk alle artsen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. Het boek is onderdeel van de Leidraadreeks, een reeks handzame en praktische boekjes voor deze doelgroep. Elk deel behandelt een bepaald specialisme of coschap.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Algemene indruk

Samenvatting
Uitvoering van een zorgvuldig en volledig lichamelijk onderzoek vindt veelal plaats na het afnemen van de anamnese. Het onderzoek begint in feite al bij binnenkomst van de patiënt uit de wachtkamer, waarbij de voedingstoestand, een afwijkende huidskleur of een opvallende lichaamsgeur snel kunnen worden opgemerkt. In dit hoofdstuk worden de bevindingen besproken die met een scherpe blik meestal bij het eerste contact opvallen, zelfs voordat de patiënt wordt gevraagd om zich voor het onderzoek uit te kleden.
N.M. Kramer, M. Savas, B. Dedeoglu

2. Metingen

Samenvatting
Belangrijk voor de patiënt is een snelle beoordeling van de vitale functies. Als eerste zal men geïnformeerd willen zijn over de bewustzijnsgraad en de waarden van polsfrequentie, bloeddruk en ademhaling. Meervoudige metingen zullen soms plaatsvinden om verdere verslechtering van de patiënt te willen beoordelen. Standaard zal men in het begin ook de temperatuur opnemen en zo nodig meermalen per dag vervolgen.
N.M. Kramer, M. Savas, B. Dedeoglu

3. Hoofd-hals

Samenvatting
Bij het onderzoek van het hoofd-halsgebied kiezen we voor een benadering met beperkte middelen: (uitwendige) inspectie en eenvoudige testen. Bij specialistisch onderzoek kan een uitgebreid scala aan pathologie ter sprake worden gebracht. De afwijkingen die in dit hoofdstuk worden beschreven, maken veelal onderdeel uit van systemische aandoeningen. In dit gebied zien we soms kenmerkende symptomen. Ook noodzaken plaatselijke afwijkingen in het hoofd-halsgebied soms tot bewust onderzoek elders in het lichaam.
N.M. Kramer, M. Savas, B. Dedeoglu

4. Thorax

Samenvatting
Bij het onderzoek van de thorax, zoals beschreven in dit hoofdstuk, is vooral het onderzoek met de stethoscoop van grote betekenis. Zorgvuldig en systematisch luisteren naar adem- en bijgeruisen is essentieel. Op basis van combinatie van methoden kan bij het longonderzoek een goede differentiatie worden gemaakt van diverse longaandoeningen. Zonder auscultatie is bij het hart het stellen van een diagnose praktisch uitgesloten.
N.M. Kramer, M. Savas, B. Dedeoglu

5. Abdomen

Samenvatting
Het abdomen omvat een grote diversiteit aan orgaansystemen. Afwijkingen in dit gebied zullen hierdoor een brede differentiële diagnose met zich meebrengen. Dit hoofdstuk is opgebouwd in de volgorde zoals gebruikelijk bij het onderzoek van de buik. Ook werd gekozen voor de minst naar de meest invasieve methode. Het is uiteraard belangrijk bij het buikonderzoek de patiënt in een goede liggende positie te laten plaatsnemen. Verder is een goede communicatie tussen patiënt en arts essentieel.
N.M. Kramer, M. Savas, B. Dedeoglu

6. Extremiteiten

Samenvatting
De onderste en de bovenste extremiteiten beslaan samen relatief het grootste oppervlakte van het menselijk lichaam. Afwijkingen in deze gebieden kunnen doorgaans door de patiënt relatief vroeg worden opgemerkt. Ze liggen direct in het blikveld, zoals huid- of nagelafwijkingen, of geven functionele klachten die het dagelijkse functioneren terstond sterk beïnvloeden (bijvoorbeeld artritis, spierziekten).
N.M. Kramer, M. Savas, B. Dedeoglu

Nawerk

Meer informatie