Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het leerboek Keel-, neus- en oorchirurgie biedt de operatieassistent in opleiding de grondbeginselen van het specialisme keel-, neus- en oorheelkunde. De meest voorkomende operatieve behandelingsmethoden worden helder onder de aandacht gebracht. Het boek kent een unieke en zeer praktische opbouw. Na het eerste deel, dat de algemene richtlijnen bij de keel-, neus- en oorchirurgie beschrijft, volgen vijf delen die in willekeurige volgorde bestudeerd kunnen worden. Deel twee bespreekt de operaties aan het oor; gevolgd door deel drie met de operaties aan de neus en de (niet-) endoscopische operaties aan de neusbijholten. In deel vier volgen de operaties in de mondkeelholte, aan de speekselklieren en de hals; deel vijf bespreekt de oncologische operaties; het laatste deel gaat in op de endoscopieën binnen het vakgebied van de keel-, neus- en oorheelkunde. Een handige index maakt het leerboek compleet.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Algemene richtlijnen keel-, neusen oorchirurgie

Voorwerk

1 Algemene richtlijnen

Samenvatting
De operatieassistent die het vakgebied van de keel-, neus- en oorchirurgie wil leren ondersteunen, zal zich moeten verdiepen in de algemene en specifieke aspecten van het specialisme en gaandeweg specifieke vaardigheden moeten leren ontwikkelen. Hoofdstuk 1 heeft tot doel de operatieassistent met deze aspecten kennis te laten maken.
Hanneke Mulder

Operaties aan het oor

Voorwerk

2 Inleiding

Samenvatting
Operaties aan het oor worden onderverdeeld naar de wijze waarop het oor is opgebouwd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het uitwendig oor (zie paragraaf 3.1), het middenoor (zie paragraaf 4.1) en het binnenoor (zie paragraaf 5.1).
Hanneke Mulder

3 Operaties aan het uitwendig oor

Samenvatting
De ooroperaties die in dit hoofdstuk worden beschreven, zijn onder te verdelen in operaties aan het uitwendig oor, het middenoor en het binnenoor.
Hanneke Mulder

4 Operaties aan het middenoor

Samenvatting
Het middenoor (auris media, afbeelding 4.1) is gelegen in het slaapbeen van de schedel (het os temporale) en bestaat uit het trommelvlies, de trommelholte en de buis van Eustachius (de tuba auditiva).
Hanneke Mulder

5 Operaties aan het binnenoor

Samenvatting
De beschrijvingen in deze paragraaf hebben betrekking op het implanteren van twee hoorsystemen. Een elektrisch binnenoorimplantaat (het cochleair implantaat of CI, zie afbeelding 1.12 en 1.13) en een vlak achter het oor in het schedelbot verankerd beengeleidend hoorsysteem (de Bone Anchored Hearing Aid of Baha, zie afbeelding 1.14). Zowel het CI als de Baha zijn bedoeld om een niet goed functionerend gehoor te ondersteunen. Het CI en de Baha maken daarbij slechts een deel uit van een zo optimaal mogelijk gehoorherstel. Zo zal bijvoorbeeld na de plaatsing van een cochleair implantaat gehoortrainingen en eventueel liplezen (spraakafzien) noodzakelijk zijn voor een optimale gehoorrehabilitatie van de CI-drager.
Hanneke Mulder

Operaties aan de neus en neusbijholten

Voorwerk

6 Inleiding

Samenvatting
Dit deel geeft een overzicht van de meest gangbare ingrepen aan de neus en de neusbijholten, zoals correcties aan de in- en uitwendige neus en het draineren van een aangedane neusbijholte (hoofdstuk 7 en 8).
Hanneke Mulder

7 Neusoperaties

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden enkele neuscorrecties en het verkleinen van een neusschelp (een conchareductie, zie paragraaf 7.5) behandeld.
Hanneke Mulder

8 Neusbijholtechirurgie

Samenvatting
De voornaamste reden voor een chirurgische behandeling van een neusbijholte is als een medicamenteuze behandeling geen succes heeft (dat wil zeggen decongestie van het neusslijmvlies en een anti-microbiële en anti-allergische behandeling).
Hanneke Mulder

9 Neusbloedingen en neusfracturen

Samenvatting
Elk jaar krijgt ongeveer 5-10% van de bevolking een neusbloeding.
Hanneke Mulder

Operaties in de mond-keelholte en aan de hals

Voorwerk

10 Inleiding

Samenvatting
In dit deel wordt een beschrijving gegeven van de meest gangbare operatieve ingrepen die binnen het specialisme van de kno in het gebied van de mond-keelholte worden verricht, zoals ingrepen aan de amandelen en het gehemelte.
Hanneke Mulder

11 Operaties in de keelholte

Samenvatting
Een operatie in de keelholte, zoals bij kinderen aan de amandelen (een adenotomie al dan niet gecombineerd met een tonsillectomie volgens Sluder, zie paragraaf 11.2 en 11.3), is in ons land een veel uitgevoerde ingreep.
Hanneke Mulder

12 Operaties aan speekselklieren en hals

Samenvatting
Van de drie grote paarsgewijs aangelegde speekselklieren zijn het de oor- en de onderkaakspeekselklier die in dit hoofdstuk aan bod komen (paragraaf 12.1 en 12.2). Klinisch gezien zijn dit namelijk de speekselklieren die met betrekking tot hun ziektebeelden en mogelijk operatief ingrijpen de meeste aandacht opeisen.
Hanneke Mulder

13 Operatie aan de luchtpijp

Samenvatting
De luchtpijp (trachea) is samen met de neus-mondholte, de keelholte (pharynx), het strottenhoofd (de larynx) en de luchtpijptakken (de bronchi) onderdeel van de luchtweg; een open verbindingsweg tussen de longen en de buitenwereld voor de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide tijdens de ademhaling.
Hanneke Mulder

Oncologische operaties bij de kno

Voorwerk

14 Inleiding

Samenvatting
De oncologische operaties die in deel 5 beschreven worden, betreffen operatieve benaderingen van maligne tumoren van de larynx, van lymfekliermetastasen in de hals en van maligniteiten van de mond(-keel)holte, respectievelijk een laryngectomie (paragraaf 15.2), een halsklierdissectie (paragraaf 15.4) en een commandoresectie (paragraaf 15.5). Met deze beschrijvingen als basis zijn daaraan gerelateerde partiële en gemodificeerde operaties goed af te leiden. Vandaar dat die ingrepen wel genoemd worden, maar niet uitgebreid worden beschreven.
Hanneke Mulder

15 Oncologische operaties bij de kno

Samenvatting
In dit hoofdstuk geeft paragraaf 15.1 voor een goed begrip van paragraaf 15.2 een beschrijving van de meest relevante anatomische structuren van en rondom het strottenhoofd (de larynx). Paragraaf 15.3 doet dit voor paragraaf 15.4 met een beschrijving van het lymfedrainagesysteem in de hals.
Hanneke Mulder

Endoscopieën bij de kno

Voorwerk

16 Inleiding

Samenvatting
In dit deel worden zowel de diagnostische als de therapeutische endoscopische verrichtingen van het strottenhoofd (de larynx), de onderste luchtwegen (de trachea en bronchusboom) en de slokdarm (de oesophagus) behandeld.
Hanneke Mulder

17 Endoscopieën bij de kno

Samenvatting
Paragraaf 17.1 geeft een beschrijving van een directe laryngoscopie. Deze is eveneens van toepassing bij een diagnostische en een therapeutische microlaryngoscopie (zie paragraaf 17.2).
Hanneke Mulder

Nawerk

Meer informatie