Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-03-2017 | Thema

Je thuis voelen in het dorp

Auteur: Frans Thissen

Gepubliceerd in: Geron | Uitgave 1/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Wanneer voelen ouderen zich thuis in een dorp? Vaak wordt een groot aantal omgevingskenmerken van belang geacht voor het welbevinden van oudere dorpsbewoners. Vooral de functionele en materiële kwaliteit van de woning en de woonomgeving zouden een rol spelen. Maar bij ‘thuis voelen’ gaat het ook en vooral om sociale kenmerken. En om oudere bewoners die een actieve relatie hebben met hun dorp.
Literatuur
go back to reference Lager, D., van Hoven, B. & P.P.P. Huigen (2013). Dealing with change in old age: Negotiating working-class belonging in a neighbourhood in the process of urban renewal in the Nether lands. Geoforum, 50, 54-61.CrossRef Lager, D., van Hoven, B. & P.P.P. Huigen (2013). Dealing with change in old age: Negotiating working-class belonging in a neighbourhood in the process of urban renewal in the Nether lands. Geoforum, 50, 54-61.CrossRef
go back to reference Meer, M. van der, Thissen, F., Droogleever For tuijn, J., van der Tak, I. & D. van der Wouw (2008, a). De sociale draagkracht van dorpen in Borsele; Leefbaarheid, sociale cohesie en community care in kleine dorpen. Amsterdam: UvA - AMIDSt. Meer, M. van der, Thissen, F., Droogleever For tuijn, J., van der Tak, I. & D. van der Wouw (2008, a). De sociale draagkracht van dorpen in Borsele; Leefbaarheid, sociale cohesie en community care in kleine dorpen. Amsterdam: UvA - AMIDSt.
go back to reference Meer, M. van der, J. Droogleever Fortuijn, J., & F. Thissen (2008, b). Vulnerability and environ mental stress of older adults in deprived neigh bourhoods in The Netherlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 99 (1) 53-64. Meer, M. van der, J. Droogleever Fortuijn, J., & F. Thissen (2008, b). Vulnerability and environ mental stress of older adults in deprived neigh bourhoods in The Netherlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 99 (1) 53-64.
go back to reference Musterd, S., Teernstra, A., van Gent, W. & T. Du kes (2015). De buurt als jas. Dynamische huis houdens in een veranderlijke stad. Amsterdam: Amsterdam University Press.CrossRef Musterd, S., Teernstra, A., van Gent, W. & T. Du kes (2015). De buurt als jas. Dynamische huis houdens in een veranderlijke stad. Amsterdam: Amsterdam University Press.CrossRef
go back to reference Thissen, F. (2013). Measuring person-environment fit of older people in villages: self-reliance and feelings of belonging and identity. In: M. Cawley, A. M. de S. M. Bicalho & L. Laurens(red.), The Sustainability of Rural Systems, Glo bal and Local Challenges and Opportunities (pp. 134-142). Galway: National University of Ire land. Thissen, F. (2013). Measuring person-environment fit of older people in villages: self-reliance and feelings of belonging and identity. In: M. Cawley, A. M. de S. M. Bicalho & L. Laurens(red.), The Sustainability of Rural Systems, Glo bal and Local Challenges and Opportunities (pp. 134-142). Galway: National University of Ire land.
go back to reference Thissen, F., Droogleever Fortuijn, J. & P. van Ko nijnenburg (2003). Kwetsbaar of Succesvol? De woonsituatie van ouderen in de dorpen van de Kop van Noord-Holland. Amsterdam: UvA - AME. Thissen, F., Droogleever Fortuijn, J. & P. van Ko nijnenburg (2003). Kwetsbaar of Succesvol? De woonsituatie van ouderen in de dorpen van de Kop van Noord-Holland. Amsterdam: UvA - AME.
Metagegevens
Titel
Je thuis voelen in het dorp
Auteur
Frans Thissen
Publicatiedatum
01-03-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Geron / Uitgave 1/2017
Print ISSN: 1389-143X
Elektronisch ISSN: 2352-1880
DOI
https://doi.org/10.1007/s40718-017-0004-y

Andere artikelen Uitgave 1/2017

Geron 1/2017 Naar de uitgave