Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Verslaving 2/2015

01-07-2015 | Artikelen

Informele geldstromen bij verslaafde delinquenten

Dilemma’s bij ‘informeel’ geld in relatie tot formeel geld

Auteurs: David Pieter Stam, Marianne van Ooyen-Houben

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 2/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Veel cliënten van de verslavingsreclassering kampen met problematische schulden, bijvoorbeeld bij woningverhuurders, telefoonproviders of het Centraal Justitieel Incassobureau. Die schulden en de daarbij horende (sociale) stress kunnen de re-integratie in de samenleving bemoeilijken. Hoe een sluitende aanpak van deze schulden vormgegeven kan worden, is op zichzelf een lastige vraag. Een nog weinig aangekaart probleem bij een aanpak vormen echter ook de vaak tegelijkertijd aanwezige informele en illegale schulden en inkomsten. Door de (soms dreigende) aard ervan en doordat officiële instellingen er geen goed zicht op hebben, kunnen dergelijke geldstromen een belemmering vormen voor de hulpverlening. Dit artikel biedt een eerste verkenning van dit probleem en benoemt de belangrijkste dilemma’s die hieruit voortvloeien voor schuldhulpverlening en (verslavings)reclassering.
Voetnoten
1
De beslagvrije voet is het bedrag van het inkomen dat wettelijk is vrijgesteld van beslag. Dit bedrag is gelijk aan 90 % van de geldende bijstandsnorm.
 
Literatuur
go back to reference Bakker, I., Tierolf, B., & Los, V. (2013). Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering. Utrecht: SVG Verslavingsreclassing/Verwey-Jonker Instituut. Bakker, I., Tierolf, B., & Los, V. (2013). Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering. Utrecht: SVG Verslavingsreclassing/Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Fitch, C., Hamilton, S., Bassett, P., & Davey, R. (2011). The relationship between personal debt and mental health: A systematic review. Mental Health Review Journal, 16, 153–166. CrossRef Fitch, C., Hamilton, S., Bassett, P., & Davey, R. (2011). The relationship between personal debt and mental health: A systematic review. Mental Health Review Journal, 16, 153–166. CrossRef
go back to reference Foley, C. F. (2011). Welfare payments and crime. The Review of Economics and Statistics, 93, 97–112. CrossRef Foley, C. F. (2011). Welfare payments and crime. The Review of Economics and Statistics, 93, 97–112. CrossRef
go back to reference Jenkins, R., Fitch, C., Hurlston, M., & Walker, F. (2009). Recession, debt and mental health: Challenges and solutions. Mental Health in Family Medicine, 6, 85–90. PubMedCentralPubMed Jenkins, R., Fitch, C., Hurlston, M., & Walker, F. (2009). Recession, debt and mental health: Challenges and solutions. Mental Health in Family Medicine, 6, 85–90. PubMedCentralPubMed
go back to reference Jungmann, N., Menger, A., Anderson, M., & Stam, D. P. (2014). Gevangen in schuld. Utrecht: SVG/Hogeschool Utrecht. Jungmann, N., Menger, A., Anderson, M., & Stam, D. P. (2014). Gevangen in schuld. Utrecht: SVG/Hogeschool Utrecht.
go back to reference Koeter, M., & Bakker, M. (2007). Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV). Meppel: Boom Juridische Uitgevers. Koeter, M., & Bakker, M. (2007). Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV). Meppel: Boom Juridische Uitgevers.
go back to reference Land, H. van ’t, Duijvenbooden, K. van, Plas, A. van der, & Wolf, J. (2005). Opgevangen onder dwang. Procesevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden. Utrecht: Trimbos-instituut. Land, H. van ’t, Duijvenbooden, K. van, Plas, A. van der, & Wolf, J. (2005). Opgevangen onder dwang. Procesevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Levecque, K. (2008). Armoede en depressie. Een (niet-)evident verband? Leuven: Acco. Levecque, K. (2008). Armoede en depressie. Een (niet-)evident verband? Leuven: Acco.
go back to reference Menger, A., Bosker, J., & Heij, D. (2012). Verslaafden en reclassering. In E. Blaauw & H. Roozen (red.), Handboek forensische verslavingszorg (pag. 129–145). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Menger, A., Bosker, J., & Heij, D. (2012). Verslaafden en reclassering. In E. Blaauw & H. Roozen (red.), Handboek forensische verslavingszorg (pag. 129–145). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Noorda, J., Pehlivan, T., Clement, D., Ezzeroili, L., Neijboer, D., & Jurrius, K. (2009). Risicojongeren, schulden en huisvestingsnood: Verkennend onderzoek naar omvang, aard en aanpak van schulden en huisvestingsproblemen onder risicojongeren. Amsterdam: Stichting Alexander/Noorda en Co. Noorda, J., Pehlivan, T., Clement, D., Ezzeroili, L., Neijboer, D., & Jurrius, K. (2009). Risicojongeren, schulden en huisvestingsnood: Verkennend onderzoek naar omvang, aard en aanpak van schulden en huisvestingsproblemen onder risicojongeren. Amsterdam: Stichting Alexander/Noorda en Co.
go back to reference Ooyen-Houben, M. van (2012). Zorg als alternatief voor detentie: De toepassing van drang bij drugsverslaafde justitiabelen. In E. Blaauw & H. Roozen (red.), Handboek forensische verslavingszorg (pag. 109–127). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Ooyen-Houben, M. van (2012). Zorg als alternatief voor detentie: De toepassing van drang bij drugsverslaafde justitiabelen. In E. Blaauw & H. Roozen (red.), Handboek forensische verslavingszorg (pag. 109–127). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Plaisier, J., & Pennekamp, S. (2009). Planevaluatie reclasseringstoezicht. Amsterdam: Impact R&D. Plaisier, J., & Pennekamp, S. (2009). Planevaluatie reclasseringstoezicht. Amsterdam: Impact R&D.
go back to reference Soulet, M-H., & Oeuvray, K. (2006). QCT-Europe, final report. Constructing, producing and analysing the qualitative evidence. Fribourg: Université de Fribourg. Soulet, M-H., & Oeuvray, K. (2006). QCT-Europe, final report. Constructing, producing and analysing the qualitative evidence. Fribourg: Université de Fribourg.
go back to reference Tollenaar, N., & Laan, A. van der (2012). Effecten van de ISD-maatregel. Den Haag: WODC. Tollenaar, N., & Laan, A. van der (2012). Effecten van de ISD-maatregel. Den Haag: WODC.
go back to reference Tollenaar, N., Laan, A. van der, & Beijersbergen, K. (2014). Korte- en langetermijneffecten van de ISD-maatregel. Den Haag: WODC. Tollenaar, N., Laan, A. van der, & Beijersbergen, K. (2014). Korte- en langetermijneffecten van de ISD-maatregel. Den Haag: WODC.
go back to reference Zutphen, F. van, Goderie, M., & Janssen, J. (2014). De maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD). Maatschappelijke kosten-batenanalyse van een eventuele verlenging. Rotterdam: Van Zutphen Economisch Advies. Zutphen, F. van, Goderie, M., & Janssen, J. (2014). De maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD). Maatschappelijke kosten-batenanalyse van een eventuele verlenging. Rotterdam: Van Zutphen Economisch Advies.
Metagegevens
Titel
Informele geldstromen bij verslaafde delinquenten
Dilemma’s bij ‘informeel’ geld in relatie tot formeel geld
Auteurs
David Pieter Stam
Marianne van Ooyen-Houben
Publicatiedatum
01-07-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 2/2015
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-015-0014-1