Skip to main content
main-content

Over dit boek

De achtergronden van de 24-uursbloeddrukmeting geïllustreerd met voorbeelden voor de praktijk. De behandeling van hypertensie heeft in Nederland een grote ontwikkeling doorgemaakt. In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw werd nadrukkelijk getwijfeld aan het nut van een routinematige controle van de bloeddruk, mede ingegeven door de verwachte tijdsinvestering die hiermee gepaard zou gaan. Gaandeweg is de behandeling van hypertensie echter volledig geaccepteerd geraakt en is er een breed draagvlak ontstaan voor de vroegtijdige onderkenning en behandeling van hypertensie. In de huisartspraktijk is een protocollaire screening op cardiovasculaire risicofactoren niet meer weg te denken.Door de introductie van nieuwe bloeddrukmeettechnieken ontstonden naast nieuwe inzichten ook nieuwe uitdagingen. Tegenwoordig heeft men de beschikking over bovenarmsbloeddrukmeters, polsbloeddrukmeters en 24-uursbloeddrukmeting. Dit boek is bedoeld voor huisartsen. Aan de hand van casuïstiek wordt uitgelegd hoe de resultaten moeten worden geïnterpreteerd en wordt duidelijk wat de waarde van 24-uursbloeddrukmeting is voor de praktijk.

Inhoudsopgave

Voorwerk

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Inleiding

F.T.J. Boereboom, D. Tavenier

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Normaalwaarden

F.T.J. Boereboom, D. Tavenier

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Prehypertensie

F.T.J. Boereboom, D. Tavenier

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Uitvoering, Beoordeling En Gevolgen Van De 24-Uursbloeddrukmeting

F.T.J. Boereboom, D. Tavenier

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Casuïstiek

F.T.J. Boereboom, D. Tavenier

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Additionele Informatie En Voordelen Van De 24-Uursbloeddrukmeting

F.T.J. Boereboom, D. Tavenier

Nawerk

Meer informatie