Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

De achtergronden van de 24-uursbloeddrukmeting geïllustreerd met voorbeelden voor de praktijk. De behandeling van hypertensie heeft in Nederland een grote ontwikkeling doorgemaakt. In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw werd nadrukkelijk getwijfeld aan het nut van een routinematige controle van de bloeddruk, mede ingegeven door de verwachte tijdsinvestering die hiermee gepaard zou gaan. Gaandeweg is de behandeling van hypertensie echter volledig geaccepteerd geraakt en is er een breed draagvlak ontstaan voor de vroegtijdige onderkenning en behandeling van hypertensie. In de huisartspraktijk is een protocollaire screening op cardiovasculaire risicofactoren niet meer weg te denken.Door de introductie van nieuwe bloeddrukmeettechnieken ontstonden naast nieuwe inzichten ook nieuwe uitdagingen. Tegenwoordig heeft men de beschikking over bovenarmsbloeddrukmeters, polsbloeddrukmeters en 24-uursbloeddrukmeting. Dit boek is bedoeld voor huisartsen. Aan de hand van casuïstiek wordt uitgelegd hoe de resultaten moeten worden geïnterpreteerd en wordt duidelijk wat de waarde van 24-uursbloeddrukmeting is voor de praktijk.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Inleiding

De behandeling van hypertensie heeft in Nederland een grote ontwikkeling doorgemaakt. In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw werd nadrukkelijk getwijfeld aan het nut van een routinematige controle van de bloeddruk, mede ingegeven door de verwachte tijdsinvestering die hiermee gepaard zou gaan. Gaandeweg is de behandeling van hypertensie echter volledig geaccepteerd geraakt en is er een breed draagvlak ontstaan voor de vroegtijdige onderkenning en behandeling van hypertensie. In de huisartspraktijk is een protocollaire screening op cardiovasculaire risicofactoren niet meer weg te denken.
F.T.J. Boereboom, D. Tavenier

2. Normaalwaarden

Wat is een normale bloeddruk en wat is een normale bloeddruk bij een 24-uursbloeddrukmeting? Dit is een belangrijke vraag. De huidige richtlijn CVRM is vrij duidelijk. Een normale bloeddruk voor inwoners van Nederland zonder cardiovasculaire comorbiditeit is een systolische bloeddruk lager dan 140 mmHg. Bij mensen van zestig jaar en ouder is een systolische bloeddruk onder de 160 mmHg normaal. Er wordt weinig uitgewijd als het gaat om de diastolische bloeddruk of de zogenoemde polsdruk (polsdruk = systolische bloeddruk – diastolische bloeddruk).
F.T.J. Boereboom, D. Tavenier

3. Prehypertensie

Regelmatig treden cardiovasculaire complicaties op bij bloeddrukken die volgens de landelijke richtlijn CVRM normaal zijn. Dit fenomeen heeft een aantal onderzoekers ertoe gebracht de term prehypertensie te introduceren. Voor de dagelijkse praktijk is dit een lastige term, ook al weten we dat cardiovasculaire complicaties soms optreden bij systolische bloeddrukken onder de 140 mmHg. Overigens betreft het hier een substantieel percentage van de cardiovasculaire complicaties, namelijk circa 20%. Studies die aantonen dat behandeling van patiënten met prehypertensie het risico op cardiovasculaire complicaties kan reduceren, ontbreken tot op heden. Gaat u met deze wetenschap een vijftig-jarige man (niet-roker, BMI 27, tweemaal per week twee uur tennis) met een spreekkamerbloeddruk van 135/87 medicamenteus behandelen of niet?
F.T.J. Boereboom, D. Tavenier

4. Uitvoering, Beoordeling En Gevolgen Van De 24-Uursbloeddrukmeting

Voor het (laten) uitvoeren van een 24-uursbloeddrukmeting bij een patiënt is instructie vooraf onontbeerlijk. Er is dus wat extra tijd nodig om de 24-uursmeting adequaat uit te voeren. De uitleg aan de patiënt omvat in ieder geval zaken met betrekking tot de procedure, de meetfrequentie, hoe te handelen in het geval van storing en wat er gebeurt wanneer een bloeddrukmeting mislukt.
F.T.J. Boereboom, D. Tavenier

5. Casuïstiek

Een man van 64 jaar met al langer bestaande hypertensie bezoekt uw spreekuur. De medische voorgeschiedenis vermeldt geen relevante zaken. U controleert hem al enige tijd sinds er bij hem hoge bloeddruk was gemeten tijdens een bedrijfskeuring. U gaf algemene adviezen en drong er bij de man op aan dat hij het roken (tien à vijftien sigaretten per dag) zou opgeven. U meet nu een bloeddruk van 171/85 mmHg. U treedt weer in discussie met de patiënt. U wilt nu toch echt starten met medicamenteuze therapie. Uw patiënt heeft echter informatie via internet verzameld en stelt dat de normale diastolische bloeddruk medicamenteuze therapie niet rechtvaardigt. Bovendien, zo zegt hij, is hij gestopt met het toevoegen van zout aan het dieet en tennist hij sinds vier maanden tweemaal per week. Als alternatief stelt u nu voor om 24-uursbloeddrukmeting toe te passen. U heeft namelijk recentelijk iets gelezen over de mogelijk toegevoegde waarde van een 24-uursbloeddrukmeting. Uw patiënt stemt ermee in.
F.T.J. Boereboom, D. Tavenier

6. Additionele Informatie En Voordelen Van De 24-Uursbloeddrukmeting

In de vier voorgaande casussen heeft u kennisgemaakt met aspecten die gerelateerd zijn aan bloeddrukprofielen zoals u ze met een 24-uursbloeddrukmeting kunt tegenkomen. In dit laatste deel van de casuïstiek wil ik nog enkele andere aspecten aan de orde laten komen. Dit zijn variabiliteit in bloeddruk en hartfrequentie en het optreden van de vroege-ochtendpiek.
F.T.J. Boereboom, D. Tavenier

Nawerk

Meer informatie