Skip to main content
main-content
Top

15-10-2019 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Urea mogelijk effectief in gecombineerde behandeling voor onychomycose

Onychomycose blijkt in de praktijk vaak een lastig te behandelen klacht te zijn. Langdurige behandeling van deze schimmelinfectie van de nagel is in veel gevallen ineffectief. Een methode die wel effectief lijkt te zijn is behandeling met urea. Voor het eerst is de wetenschappelijke onderbouwing van deze behandeling  beoordeeld aan de hand van een systematische review.

Methode

Voor deze systematische review werd literatuur gezocht in tien elektrische databases. Alleen studies die microscopie of andere gevalideerde laboratorium testen gebruikten om een schimmelinfectie te diagnosticeren werden geïncludeerd. De belangrijkste uitkomstmaten waren effectiviteit (volledige, mycologische en klinische genezing) en veiligheid (zelf-gerapporteerde bijwerkingen).

Resultaten

De literatuursearch leverde 560 potentieel relevante studies op. Uiteindelijk bleken er zes studies geschikt voor inclusie. Alle studies hadden methodologische zwaktes, zoals een kleine sample size en veel verschillende uitkomstmaten en follow-up momenten, waardoor vergelijken van studies lastiger werd (heterogeniteit). Desondanks lijkt urea (de versie met 40%) de effectiviteit van de behandeling te verbeteren, wanneer toegevoegd aan andere topische of orale antischimmelbehandeling. In totaal rapporteerde vier studies veiligheid als uitkomstmaat. Van deze vier studies werden door drie studies milde tot matige bijwerkingen gerapporteerd zoals roodheid en verweking van de nagel.

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat urea als behandeling voor onychomycose een effectieve en veilige behandeling lijkt, wanneer dit wordt toegevoegd aan een andere behandeling. Urea als opzichzelfstaande behandeling lijkt niet effectiever dan andere behandelingen. De onderzoekers stellen echter dat er geen harde conclusies gesteld kunnen worden op basis van deze review, vanwege het beperkte aantal studies en methodologische zwaktes.

Wilt u het besproken artikel nalezen?

Dars, S., Banwell, H.A. & Matricciani, L.  The use of urea for the treatment of onychomycosis: a systematic review. Journal of Foot and Ankle Research. 2019: 12 (22).

Onze productaanbevelingen

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

Gerelateerde thema‘s

Beeldrechten