Skip to main content
Top

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

25. Hoesten en kortademigheid

Auteurs : Dr. W.H. van Geffen, Dr. J.L. van der Velde

Gepubliceerd in: Klachten na kanker

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een radiotherapie-geassocieerde longziekte wordt beschouwd als een moeilijke diagnose door de vaak aanwezige pulmonale comorbiditeit en de weinig specifieke klachtenpresentatie. Meestal ontstaat een radiatiepneumonitis vanaf een tot zes maanden na bestraling van de borstkas, met een piek in de eerste twaalf weken. Radiotherapie-geïnduceerde longfibrose kan tot meer dan een jaar na de start van de behandeling nog ontstaan. De meeste patiënten hebben progressieve droge hoestklachten en (soms milde) kortademigheidsklachten. Tevens kan er sprake zijn van algehele malaise, een verminderd inspanningsvermogen, laaggradige koorts (< 10 %), hemoptoe en thoracale pijn. Het lichamelijk onderzoek en het laboratoriumonderzoek zijn vaak helemaal normaal of aspecifiek met bijvoorbeeld alleen verhoogde ontstekingswaardes. Voor de huisarts is het van belang om bij hoesten en kortademigheid na radiotherapie van de borstkas een radiatiepneumonitis te overwegen en zo nodig door te verwijzen naar de longarts. De longarts kan met aanvullend onderzoek andere oorzaken uitsluiten en behandeling met prednisolon starten.
Literatuur
1.
go back to reference Evans WA, Leucutia T. Intrathoracic changes induced by heavy radiation. Am J Roentgenol. 1925;13:203–20. Evans WA, Leucutia T. Intrathoracic changes induced by heavy radiation. Am J Roentgenol. 1925;13:203–20.
3.
go back to reference Hanania AN, MD, MPH, Mainwaring W, BS, Ghebre YT, PhD, Hanania NA, MD, FCCP, Ludwig M, MD, PhD, MP. Radiation-Induced Lung Injury Assessment and Management. CHEST 2019;156(1):150–62. Hanania AN, MD, MPH, Mainwaring W, BS, Ghebre YT, PhD, Hanania NA, MD, FCCP, Ludwig M, MD, PhD, MP. Radiation-Induced Lung Injury Assessment and Management. CHEST 2019;156(1):150–62.
5.
go back to reference Longschade na radiotherapie voor mammacarcinoom. w.m.de fijter, r.m.h.roumen, m.l.m.lybeert, d.r.a.j.de munck en e.j.t.luite. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143(16). Longschade na radiotherapie voor mammacarcinoom. w.m.de fijter, r.m.h.roumen, m.l.m.lybeert, d.r.a.j.de munck en e.j.t.luite. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143(16).
Metagegevens
Titel
Hoesten en kortademigheid
Auteurs
Dr. W.H. van Geffen
Dr. J.L. van der Velde
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-3023-2_25