Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-02-2012 | professionele kracht

Hoe reageert het veld op bestuurlijke veranderingen?

Professionele kracht in bestuurlijk turbulente tijden

Auteurs: Marc Hoijtink, Lia van Doorn

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 1/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hoe reageren professionals en managers in de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening op indringende veranderingen zoals marktwerking, meer verantwoording en risicobeheersing? Marc Hoijtink en Lia van Doorn brachten vier soorten reacties in kaart.
Literatuur
go back to reference Beck, U. (1992), Risk Society: Towards a New Modernity. New Delhi: Sage. Beck, U. (1992), Risk Society: Towards a New Modernity. New Delhi: Sage.
go back to reference Boer, N. & J. van der Lans (2011), Burgerkracht. De toekomst van sociaal werk in Nederland. Den Haag: RMO. Boer, N. & J. van der Lans (2011), Burgerkracht. De toekomst van sociaal werk in Nederland. Den Haag: RMO.
go back to reference Doorn, L. van (2009), Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende omgeving. Co-referaat: Lou Jagt. Utrecht: Marie Kamphuis Stichting. Doorn, L. van (2009), Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende omgeving. Co-referaat: Lou Jagt. Utrecht: Marie Kamphuis Stichting.
go back to reference Duyvendak, J. W., M. Hoijtink & E. Tonkens (2009), ‘Post-patient Perspectives. User-based logics and the never ending inequality between users and professionals’, in: Otto, H.U., A. Polutta & H. Ziegler (Eds.), Evidence-based practice: Modernising the knowledge base of social work? Bielefeld: Barbara Budrich Publishers, pp. 31– 47. Duyvendak, J. W., M. Hoijtink & E. Tonkens (2009), ‘Post-patient Perspectives. User-based logics and the never ending inequality between users and professionals’, in: Otto, H.U., A. Polutta & H. Ziegler (Eds.), Evidence-based practice: Modernising the knowledge base of social work? Bielefeld: Barbara Budrich Publishers, pp. 31– 47.
go back to reference Ewijk, H. van (2010), European social policy and social work. Citizenship-based social work. London/New York: Routledge. Ewijk, H. van (2010), European social policy and social work. Citizenship-based social work. London/New York: Routledge.
go back to reference Hoijtink, M. & M. Oude Vrielink (2007), ‘Managers en professionals in de sociale sector. Ideologische clash of vermenging van waarden?’, in: Bestuurskunde, wetenschappelijke bestudering van beleid en bestuur, jg. 12, nr. 4, pp. 25–33;. Hoijtink, M. & M. Oude Vrielink (2007), ‘Managers en professionals in de sociale sector. Ideologische clash of vermenging van waarden?’, in: Bestuurskunde, wetenschappelijke bestudering van beleid en bestuur, jg. 12, nr. 4, pp. 25–33;.
go back to reference Hoijtink, M. & L. van Doorn (2011), ‘Bestuurlijke turbulentie in het sociaal werk. De uitdaging van meervoudige coalitievorming’, in: Journal of Social Intervention. Theory and Practice. jg. 20, nr. 3, pp. 5–23;. Hoijtink, M. & L. van Doorn (2011), ‘Bestuurlijke turbulentie in het sociaal werk. De uitdaging van meervoudige coalitievorming’, in: Journal of Social Intervention. Theory and Practice. jg. 20, nr. 3, pp. 5–23;.
go back to reference Vries, S. de (2011), ‘Het Nieuwe Welzijn. Burgerkacht kan psychosociale hulpverlening niet vervangen’, in: Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, jg. 18, nr. 5, pp. 2–5;. Vries, S. de (2011), ‘Het Nieuwe Welzijn. Burgerkacht kan psychosociale hulpverlening niet vervangen’, in: Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, jg. 18, nr. 5, pp. 2–5;.
Metagegevens
Titel
Hoe reageert het veld op bestuurlijke veranderingen?
Professionele kracht in bestuurlijk turbulente tijden
Auteurs
Marc Hoijtink
Lia van Doorn
Publicatiedatum
01-02-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 1/2012
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-012-0001-0

Andere artikelen Uitgave 1/2012

Vakblad Sociaal Werk 1/2012 Naar de uitgave

boekwerk

boekwerk