Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-08-2013 | Het veld

Het veld

Auteur: Tineke Waard

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 4/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Op 1 juli stuurden staatssecretarissen Van Rijn en Teeven de nieuwe Jeugdwet naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt vanaf 1 januari 2015 een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving, zo luidt het uitgangspunt van de wet. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk, maar de overheid komt in beeld wanneer dit niet vanzelf gaat. In dat geval moet het jeugdstelsel snel functioneren om kinderen te behandelen, begeleiden en beschermen. De bedoeling is om zware jeugdzorg zo veel mogelijk te voorkomen, zo staat in de Memorie van Toelichting bij de wet. Preventie moet de kosten drukken. Het totale budget wordt gekort met 15 procent, een bedrag van 450 miljoen euro. In de meicirculaire van 2014 wordt het definitieve bedrag per gemeente voor 2015 bekend gemaakt. De wet kent vijf uitgangspunten die nadruk leggen op bijvoorbeeld preventie, eigen kracht en sociaal netwerk, en het werken volgens één gezin, één plan, één regisseur. …
Metagegevens
Titel
Het veld
Auteur
Tineke Waard
Publicatiedatum
01-08-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 4/2013
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-013-0062-8

Andere artikelen Uitgave 4/2013

Vakblad Sociaal Werk 4/2013 Naar de uitgave

Internethulp

Zeven kenmerken

Reactie

Herkenning

Marie kamphuis archief

Wie is kwetsbaar?