Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het COPD Formularium is een praktische leidraad in zakformaat voor de huisarts waarin het diagnostisch en therapeutisch handelen m.b.t. COPD overzichtelijk worden weergegeven; beknopt en praktijkgericht inclusief handig overzicht van relevante geneesmiddelen. In deze tweede editie zijn de hoofdstukken volledig geactualiseerd. Daarbij komt de nieuwe zorgstandaard COPD aan de orde en is er aandacht voor de medicamenteuze behandeling bij stoppen met roken.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Samenvatting
Het begrip chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is een verzamelnaam van oude begrippen als chronische bronchitis en emfyseem. Het gaat om patiënten die met langdurige en vaak voorkomende klachten van hoesten en/of dyspnoe bij de huisarts komen en bij wie bij meting van de longfunctie een niet (volledig) reversibele luchtwegobstructie kan worden vastgesteld.
N.H. Chavannes, J.W.M. Muris

1 Symptomen

Samenvatting
Bij COPD is er sprake van een chronische vernauwing van de luchtwegen, een toegenomen slijmproductie, een cellulair ontstekingsinfiltraat en zwelling van het slijmvlies. Het longparenchym raakt irreversibel beschadigd en er treedt elasticiteitsverlies op.
N.H. Chavannes, J.W.M. Muris

2 Pathofysiologie

Samenvatting
Roken is verreweg de belangrijkste risicofactor. Andere risicofactoren zijn: beroepen of hobby’s met regelmatige blootstelling aan kleine deeltjes (fijnstof) en (zelden) een familiair voorkomend enzymtekort (α1-antitrypsine).
N.H. Chavannes, J.W.M. Muris

3 Diagnostiek

Samenvatting
De diagnose COPD mag worden gesteld bij patiënten ouder dan 40 jaar met klachten van dyspnoe en/of (productief) hoesten, in combinatie met een rookhistorie van meestal meer dan vijftien pakjaren (= aantal pakjes van 20 sigaretten x aantal jaren roken; en/of een andere relevante blootstelling aan (fijn)stoffen) én een FEV1/FVC-ratio < 0,7 na optimale luchtwegverwijding.
N.H. Chavannes, J.W.M. Muris

4 Therapie

Samenvatting
De behandeling van COPD is in de eerste lijn alleen op goed niveau mogelijk wanneer er sprake is van teamwerk. Samenwerking met doktersassistentes, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en apothekers schept nieuwe mogelijkheden voor intensieve begeleiding.
N.H. Chavannes, J.W.M. Muris

Nawerk

Meer informatie