Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Gebleken is dat ruim 10 procent van de kinderen tussen tien en veertien jaar echt last heeft van faalangst. Dat is heel vervelend; het maakt ze onzeker, het belemmert ze in een harmonische ontwikkeling tot volwassene. Dit boek maakt duidelijk wat je er als ouder samen met je kind aan kunt doen: Hoe herken je faalangst? (ook bij jezelf!). Hoe maak je faalangst bespreekbaar? Hoe kun je ervoor zorgen dat stress minder invloed heeft op het (school)leven van je kind? Hoe kun je stress voorkomen? Help! Mijn kind heeft faalangst biedt oefenmateriaal in de vorm van ontspanningsoefeningen en opdrachten, vragen die je met je kind kunt bespreken, en tips hoe je het contact met de school kunt optimaliseren allemaal praktische handvatten die hun effectiviteit in de praktijk bewezen hebben.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Abstract
Wim loopt het leslokaal in en gaat aan zijn tafel zitten. Op het moment dat hij de toets van zijn docent krijgt en de eerste vraag leest klapt hij helemaal dicht. En hij begint erg te zweten en snel te ademen. Zijn leraar ziet dit en vraagt: ‘Wat is er, Wim?’ Wim schrikt en begint nog meer te zweten. Hij zegt: ‘Niks hoor.’
Herberd Prinsen

1. Faalangst/examenvrees, wat is dat eigenlijk?

Abstract
Angelike haalt veel slechte cijfers en vindt leren niet gemakkelijk. ‘Ik heb last van faalangst volgens mijn vader’, zegt Angelike. De mentor denkt: Jaja, dat zal wel, zij is gewoon lui en zit altijd te kletsen tijdens de les. Hij zegt tegen Angelike: ‘Je moet gewoon harder werken en beter je best doen.’ Maar Angelike werkt thuis erg hard en laat zich vaak door haar broer overhoren.
F.A. Clark

2. Training of therapie/hulpverlening?

Abstract
Manon is een meisje van 13 dat niet erg opvalt in de klas, de gang en in de kantine. Je ziet haar bijna nooit met vriendinnen praten. In de klas zit ze vaak alleen. Tijdens pauzes en tussenuren is ze vaak in het open leercentrum (OLC) te vinden waar ze haar huiswerk maakt of voor toetsen aan het studeren is. Werkstukken maakt ze meestal alleen als ze daar de kans voor krijgt.
Herberd Prinsen

3. Faalangst/examenvrees van (t)huis uit

Abstract
Tijdens een ouderavond rond het thema faalangst lopen nogal wat ouders vaak met een schuldgevoel rond. In hun hoofd zweven dan gedachten als: wij zullen het wel verkeerd gedaan hebben in de opvoeding van ons kind.
Herberd Prinsen

4. Heeft mijn kind last van faalangst/examenvrees?

Abstract
Ouders hebben dagelijks met hun kind te maken en dus merken zij vaak als eersten dat er iets met hun kind aan de hand is. Dit gaat echter helaas niet altijd op, met name niet bij ouders met pubers. Een puber weet namelijk als geen ander zijn gevoel te maskeren.
Bacon

5. Begeleiding voor ouders/verzorgers

Abstract
In dit hoofdstuk worden op een heldere en duidelijke manier alle praktische zaken beschreven die ouders/verzorgers kunnen gebruiken om hun kind te begeleiden. Bij alle oefeningen en opdrachten staat het leren omgaan met faalangst/examenvrees centraal; dit is een onderdeel van het begeleidingsplan en het draagt in belangrijke mate bij aan een positiever zelfbeeld van je kind.
Boeddha

6. Verbinding via de begeleiding door derden

Abstract
Een kind krijgt in zijn leven met verschillende mensen te maken die hem begeleiden in de groei naar volwassenheid. Tijdens deze groei kunnen stagnaties optreden. Het is onze ervaring dat steeds meer scholen ervoor openstaan om als een kind een probleem heeft, op school en/of daarbuiten, hierover met het kind en zijn ouders in gesprek te gaan.
Herberd Prinsen

7. Begeleiding voor het kind zelf bij spanning en stress

Abstract
Dit hoofdstuk is speciaal geschreven voor uw kind. In dit hoofdstuk wordt uw kind aangesproken en zijn oefeningen op een duidelijke en heldere manier beschreven, die hij kan gebruiken om zichzelf te begeleiden. Het is erg belangrijk dat uw kind dit hoofdstuk zelf leest, we richten ons in dit hoofdstuk namelijk tot hem.
Herberd Prinsen

Nawerk

Meer informatie