Skip to main content
main-content
Top

22-03-2016 | Nieuws

Groeiend tekort hoogopgeleide verpleegkundigen

Er is een groeiend tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen, meldt V&VN. "De situatie is vooral zorgwekkend binnen de wijkverpleging, de verpleeghuiszorg en specialistische afdelingen in ziekenhuizen als oncologie en dialyse", aldus V&VN-directeur Sonja Kersten.

Hoewel er 8800 verpleegkundigen in de wijkverpleging werkzaam zijn, kent de sector al een tekort van 350 hbo-verpleegkundigen. Dit jaar loopt het op tot duizend. Het aantal BIG-geregistreerde verpleegkundigen in Nederland is gedaald van 267 duizend in 2013 naar 180 duizend in 2014. Deze daling is ontstaan doordat veel verpleegkundigen uit het BIG-register zijn geschrapt, omdat ze onvoldoende patiëntencontact hebben gehad, bijvoorbeeld doordat ze zijn doorgestroomd naar een leidinggevende positie.

BIG-register

De kwantitatieve problemen kennen ook een kwalitatieve kant. Verpleegkundigen mogen alleen in het BIG-register worden geherregistreerd als zij voldoende gewerkte uren met direct patiëntencontact hebben gehad. V&VN richt zich vooral op kwaliteit. Kersten: "Alle niveaus in de verpleging zijn even belangrijk. Maar je ziet dat de zorg niet alleen in omvang maar ook in complexiteit toeneemt. Om goed in te kunnen schatten wat de exacte problemen zijn, wil je hoogopgeleid verpleegkundig personeel inschakelen."

Ook Actiz, branchevereniging van zorgondernemers waarschuwt voor het groeiende tekort en is daarom gezamenlijk met V&VN de campagne Daar zit meer achter gestart om studenten hbo-verpleegkunde te interesseren voor de ouderenzorg.

Studenten

Het aantal studenten aan de hbo-opleidingen verpleegkunde is de laatste jaren gestegen, maar deze aantallen zijn nog onvoldoende om het huidige tekort op te vangen. Volgens Kersten moet het aantrekkelijker worden voor verpleegkundigen om van sector te wisselen en schuilt de oplossing ook in het bijscholen van mbo- naar hbo-verpleegkundigen.

Beeldrechten