Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Gezamenlijk medisch consult laat op een instructieve manier zien hoe een gezamenlijk medisch consult kan verlopen. Een gezamenlijk medisch consult is een serie van een-op-eenconsulenten in aanwezigheid van zes tot twaalf patiënten met eenzelfde type zorgvraag. Dit boek laat zien hoe zo’n consult op te zetten aan de hand van een checklist en bespreekt alle voorwaarden van een succesvol gezamenlijk medisch consult.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Algemeen

Voorwerk

1 Een nieuwe manier van consultvoering

Samenvatting
Zorgverleners zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de kwaliteit van de zorg voor hun patiënten te verbeteren. In de zoektocht naar continue verbetering van de zorg voor de groeiende populatie patiënten zijn er verschillende vraagstukken aan de orde.
Femke Seesing, Ilse Raats

2 Beschrijving van het gezamenlijk medisch consult

Samenvatting
Het GMC is een reeks individuele consulten in aanwezigheid van zes tot twaalf medepatiënten. Tijdens een GMC verleent de arts dezelfde zorg als tijdens een individueel consult. Het GMC biedt hiervoor een alternatief en patiënten nemen er vrijwillig aan deel.
Femke Seesing, Ilse Raats

3 Betekenis voor de gezondheidszorg

Samenvatting
Op dit moment zijn er verschillende ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaande waarin het gezamenlijk medisch consult goed kan worden ingebed. Bijvoorbeeld de toename van het aantal chronisch zieken en de bevordering van zelfmanagement, de groeiende aandacht voor psychosociale aspecten in de zorg, de gezondheidszorg als aantrekkelijke sector om in te (blijven) werken en de continue focus op het efficiënter organiseren van de zorg.
Femke Seesing, Ilse Raats

Uitvoering

Voorwerk

4 Algemene voorbereiding

Samenvatting
Om een gezamenlijk medisch consult te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk een aantal voorbereidingen te treffen in de organisatie. Een deel van deze voorbereidingen gaat over praktische zaken zoals bijvoorbeeld de ruimte. Een ander deel gaat over hoe men als groepsconsultteam de rollen en taken verdeelt.
Femke Seesing, Ilse Raats

5 Ruimte

Samenvatting
Idealiter wordt een GMC gehouden in een lichte, ruime zaal met een prettige sfeer, die rustig gelegen is en zich in de buurt bevindt van de locatie waar patiënten voor individuele consulten komen. In de praktijk is het echter vaak moeilijk om een geschikte ruimte voor het GMC te vinden.
Femke Seesing, Ilse Raats

6 Patiënten informeren

Samenvatting
Een kritische succesfactor bij het opzetten van het GMC is het informeren van patiënten. De meeste patiënten zijn nog niet bekend met de mogelijkheden en toegevoegde waarde van GMC. Deze onbekendheid kan leiden tot terughoudendheid.
Femke Seesing, Ilse Raats

7 Samenstelling team en rolverdeling

Samenvatting
Een belangrijk verschil met een individueel consult is dat de arts tijdens het GMC niet alleen werkt maar in een groepsconsultteam. Daarin zit naast de arts in ieder geval een groepsbegeleider. Eventueel kan er ook een doktersassistente of verpleegkundige in het groepsconsultteam zitten.
Femke Seesing, Ilse Raats

8 Samenstelling patiëntengroep

Samenvatting
In de afgelopen jaren is gebleken dat GMC’s voor veel verschillende patiëntengroepen toepasbaar zijn (zie hoofdstuk 12). Ze zijn geschikt voor patiënten van zowel specialisten als huisartsen.
Femke Seesing, Ilse Raats

9 Lichamelijk onderzoek

Samenvatting
Afhankelijk van het ziektebeeld van de patiënten die aan het GMC deelnemen is een lichamelijk onderzoek noodzakelijk. Voorbeelden zijn kinderen met constitutioneel eczeem, (een deel van de) patiënten met reumatoïde artritis en patiënten die een heup- of knievervangende operatie hebben ondergaan.
Femke Seesing, Ilse Raats

10 Verloop consult

Samenvatting
Dit hoofdstuk biedt een voorbeeld van de manier waarop een GMC kan verlopen. Hierbij is het belangrijk om in gedachten te houden dat elk team het concept kan aanpassen aan de eigen specifieke situatie. Dit betekent dat elk GMC er anders kan uitzien (zie tabel 3).
Femke Seesing, Ilse Raats

11 Evaluatie

Samenvatting
Bij het invoeren van nieuwe concepten in een zorgorganisatie is het waardevol om te evalueren of de resultaten bereikt zijn die met de vernieuwing werden beoogd. Bij de invoering van het GMC kan een evaluatie worden uitgevoerd door het groepsconsultteam onderling en onder patiënten.
Femke Seesing, Ilse Raats

Praktijkervaringen

Voorwerk

12 Ervaringen van zorgverleners

Samenvatting
Gezamenlijke medische consulten kunnen bij vrijwel elk specialisme toegepast worden. Dit blijkt ook uit de verscheidenheid aan deelnemende teams: het GMC wordt aangeboden door veel verschillende specialismen, zoals interne geneeskunde, reumatologie, neurologie, kindergeneeskunde, orthopedie, gynaecologie/verloskunde en huisartsgeneeskunde (zie hoofdstuk 14).
Femke Seesing, Ilse Raats

13 Ervaringen van patiënten

Samenvatting
In de zorg draait het uiteindelijk om de patiënt. GMC’s zijn opgezet vanuit het idee dat patiënten behoefte hebben aan meer informatie over hun ziekte en dat zij baat kunnen hebben bij steun van medepatiënten. Om patiënten duidelijk te maken wat een GMC hen kan bieden is duidelijke communicatie hierover belangrijk.
Femke Seesing, Ilse Raats

14 Ervaringen per specialisme

Samenvatting
Zoals gezegd lijken gezamenlijke medische consulten voor veel verschillende specialismen geschikt te zijn (zie hoofdstuk 12). Het concept van het GMC als volledige vervanging van een controleconsult met de arts kan toegepast worden voor verschillende patiëntengroepen.
Femke Seesing, Ilse Raats

Nawerk

Meer informatie