Skip to main content

Gerōn

Gerōn is een tijdschrift over ouder worden in de moderne samenleving, met informatie en opinies uit beleid, praktijk en wetenschap. Gerōn heeft vier aandachtsgebieden/beleidsdomeinen:

  • Welzijn (o.a. ethische vragen, zingeving, participatie, vrije tijd, bewegen, sociale relaties);
  • Zorg (o.a. gezondheid, welzijnswerk, intra- en extramuraal, financiering van de gezondheidszorg);
  • Huisvesting (niet alleen bouwen maar ook wonen, woongroepen, woonzorgzones);
  • Inkomen (o.a. arbeid, pensioenen, AOW, langer werken etc.).

Binnen de aandachtsgebieden/beleidsdomeinen wordt aandacht gegeven aan de volgende gezichtspunten: leren, politiek, diversiteit (o.a. migranten), internationale ontwikkelingen.

Voor wie
Gerōn is bestemd voor professionals die in praktijk en beleid van de ouderenzorg (zorg, welzijn en wonen) werkzaam zijn en nieuwe inzichten willen toepassen in hun werk; politici en beleidsmedewerkers; ouderen als vertegenwoordiger in bonden, seniorenraden e.d. en als privépersoon; geïnteresseerden in ouder worden en samenleving.

Dit abonnement bestaat uit een tijdschrift en online toegang.

Neem nu een abonnement