Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-02-2015 | Opinie

Gecertificeerde arbodiensten schenden privacyregels

Auteur: Lucienne Vranken

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 2/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Uit de Tv-uitzendingen van Zembla in 2012 blijkt dat de privacy van zieke werknemers niet altijd gewaarborgd is bij verzuimbureaus. In dit artikel worden drie cases beschreven waaruit blijkt dat ook bij (gecertificeerde) arbodiensten (structurele) overtredingen voorkomen. Daarbij wordt het keurmerk actief als dekmantel gebruikt. Certificering is geen garantie dat een arbodienst aan de privacyrichtlijnen voldoet. Wij adviseren het certificatieproces op dit punt aan te scherpen. Hierop zou ook meer gecontroleerd moeten worden. Artsen dienen alerter te zijn bij documentatie en uitwisseling van medische en privacygevoelige gegevens.
Literatuur
1.
go back to reference Uitzending ZEMBLA (VARA): De Verzuimpolitie. 23 maart 2012. Uitzending ZEMBLA (VARA): De Verzuimpolitie. 23 maart 2012.
4.
go back to reference Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Dienstverlening door Arbodiensten (WSCS Arbodiensten 2012, versie 1). Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Dienstverlening door Arbodiensten (WSCS Arbodiensten 2012, versie 1).
5.
go back to reference Arbodiensten en het medisch beroepsgeheim. Onderzoek door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) naar onrechtmatige verstrekking van medische gegevens over werknemers aan werkgevers door arbodiensten. Eindrapport. Lelystad: Tredin BV, 2008. Arbodiensten en het medisch beroepsgeheim. Onderzoek door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) naar onrechtmatige verstrekking van medische gegevens over werknemers aan werkgevers door arbodiensten. Eindrapport. Lelystad: Tredin BV, 2008.
6.
go back to reference Inspectie Werk en Inkomen. Toetsing privacyregels bij arbodiensten. Nota van bevindingen Nvb-Arbv 09/03, oktober 2009. Inspectie Werk en Inkomen. Toetsing privacyregels bij arbodiensten. Nota van bevindingen Nvb-Arbv 09/03, oktober 2009.
7.
go back to reference Rapport inspectie SZW ”Certificeren arbozog meer dan papier” 2013 Dan Haag: Ministerie van SZW, Directie Arbeidsomstandigheden, Expertisecentrum, 2013. Rapport inspectie SZW ”Certificeren arbozog meer dan papier” 2013 Dan Haag: Ministerie van SZW, Directie Arbeidsomstandigheden, Expertisecentrum, 2013.
8.
go back to reference Paul van den Boom, Hester Konijnenberg, Gea Lotterman. FNV. Verzuimbegeleiding in een corrupt systeem. Dit rapport is een uitgave van de projectgroep Verzuimbegeleiding bestaande uit: FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw en Abvakabo FNV. Het onderzoek is uitgevoerd door Basis en Beleid, Utrecht,2013. Paul van den Boom, Hester Konijnenberg, Gea Lotterman. FNV. Verzuimbegeleiding in een corrupt systeem. Dit rapport is een uitgave van de projectgroep Verzuimbegeleiding bestaande uit: FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw en Abvakabo FNV. Het onderzoek is uitgevoerd door Basis en Beleid, Utrecht,2013.
9.
go back to reference Marcelissen FHG, Kerseboom L. Certificering Arbodiensten. Verslag van een evaluatie. Eindrapport. Tilburg: IVA, februari 2001. Marcelissen FHG, Kerseboom L. Certificering Arbodiensten. Verslag van een evaluatie. Eindrapport. Tilburg: IVA, februari 2001.
11.
Metagegevens
Titel
Gecertificeerde arbodiensten schenden privacyregels
Auteur
Lucienne Vranken
Publicatiedatum
01-02-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 2/2015
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-015-0033-1

Andere artikelen Uitgave 2/2015

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2/2015 Naar de uitgave

Hoofdredactioneel

Kwaliteitsbevordering