Skip to main content
Top

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

22. Gebrek aan vertrouwen in het lichaam

Auteurs : C.S.A. Molenaar, Drs. G.B. Liemburg

Gepubliceerd in: Klachten na kanker

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Vrijwel iedereen die te maken heeft gekregen met kanker is, in meer of mindere mate, gefocust op een eventuele terugkeer ervan. In het omgaan met die onzekerheid zijn sommige mensen meer op zoek naar geruststelling dan anderen. Factoren als persoonlijkheid, normen en waarden uit de opvoeding, copingstijl, levensvisie, sociale netwerk, daginvulling, kankersoort en eerdere ervaringen met ziekte spelen hierin mee. Om deze reden spreken we bij een sterkere gerichtheid op lichamelijke signalen eerder van een verlies van vertrouwen, bijvoorbeeld: in het eigen lichaam, in het eigen oordeelsvermogen of in zorgverleners. De huisarts kan laagdrempelig bij iedere patiënt die te maken heeft gehad met kanker uitvragen of de verhouding tot het eigen lichaam is veranderd. Er is bij verlies van vertrouwen in het lichaam of hypochondrie geen ruimte voor medicamenteuze behandeling. Werk aan vertrouwen. Zet in op voorlichting, zelfhulp en doorverwijzing.
Literatuur
2.
go back to reference Verhulst J, Völker C. Angst na kanker. Amsterdam: Lannoo; 2018. p. 40. Verhulst J, Völker C. Angst na kanker. Amsterdam: Lannoo; 2018. p. 40.
6.
go back to reference Vervreemding verwijst naar een toestand van verhouding zonder verbinding en brengt de zelfeffectiviteit in het geding Zelfeffectiviteit houdt in dat iemand zich effectief en levendig met de wereld verbonden voel, omdat hij zelf in staat is iets in de wereld teweeg te brengen (te affecteren). Bron: Hartmut R. Onbeschikbaarheid. Amsterdam: Boom; 2022. pag. 41–4. Vervreemding verwijst naar een toestand van verhouding zonder verbinding en brengt de zelfeffectiviteit in het geding Zelfeffectiviteit houdt in dat iemand zich effectief en levendig met de wereld verbonden voel, omdat hij zelf in staat is iets in de wereld teweeg te brengen (te affecteren). Bron: Hartmut R. Onbeschikbaarheid. Amsterdam: Boom; 2022. pag. 41–4.
7.
go back to reference Rasmussen DM, Hansen HP, Elverdam B. How cancer survivors experience their changed body encountering others. Eur J Oncol Nurs. 2010;14(2):154–9. Rasmussen DM, Hansen HP, Elverdam B. How cancer survivors experience their changed body encountering others. Eur J Oncol Nurs. 2010;14(2):154–9.
8.
go back to reference Esplen MJ, Trachtenberg L. Online interventions to address body image distress in cancer. Curr Opin Support Palliat Care. 2020;14(1):74–9. Esplen MJ, Trachtenberg L. Online interventions to address body image distress in cancer. Curr Opin Support Palliat Care. 2020;14(1):74–9.
9.
go back to reference Rhoten BA. Body image disturbance in adults treated for cancer – a concept analysis. J Adv Nurs. 2016;72(5):1001–11. Rhoten BA. Body image disturbance in adults treated for cancer – a concept analysis. J Adv Nurs. 2016;72(5):1001–11.
10.
go back to reference Stroebe M, Schut H. The dual process model of coping with bereavement: rationale and description. Death Stud. 1999;23(3):197–224. Stroebe M, Schut H. The dual process model of coping with bereavement: rationale and description. Death Stud. 1999;23(3):197–224.
11.
go back to reference Hartmut R. The uncontrollability of the world. Cambridge: The polity press; 2020. p. 80–2. Hartmut R. The uncontrollability of the world. Cambridge: The polity press; 2020. p. 80–2.
12.
go back to reference Brantley J. Angst beheersen met mindfulness: hoe aandacht en compassie je kunnen bevrijden van angst en paniek. 2nd ed. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds B.V; 2014. Brantley J. Angst beheersen met mindfulness: hoe aandacht en compassie je kunnen bevrijden van angst en paniek. 2nd ed. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds B.V; 2014.
13.
go back to reference Van Swaay A, Vissers K, Engels Y, Groot M. Haptotherapy for patients with cancer; experience of haptotherapists and reasons for consultation: a survey among haptotherapists. Complement Ther Clin Pract. 2021;43:101352. Van Swaay A, Vissers K, Engels Y, Groot M. Haptotherapy for patients with cancer; experience of haptotherapists and reasons for consultation: a survey among haptotherapists. Complement Ther Clin Pract. 2021;43:101352.
15.
go back to reference Hillen MA, et al. All eyes on the patient: the influence of oncologists’ nonverbal communication on breast cancer patients’ trust. Breast Cancer Res Treat. 2015;153(1):161–71 Hillen MA, et al. All eyes on the patient: the influence of oncologists’ nonverbal communication on breast cancer patients’ trust. Breast Cancer Res Treat. 2015;153(1):161–71
16.
go back to reference Bourgonje P. Hypochonders: ingebeelde ziektes: de wonderlijke verhouding tussen lichaam en geest. 1st ed. Amsterdam: Querido; 2011. Bourgonje P. Hypochonders: ingebeelde ziektes: de wonderlijke verhouding tussen lichaam en geest. 1st ed. Amsterdam: Querido; 2011.
Metagegevens
Titel
Gebrek aan vertrouwen in het lichaam
Auteurs
C.S.A. Molenaar
Drs. G.B. Liemburg
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-3023-2_22