Skip to main content
main-content
Top

28-08-2017 | Fysiotherapie | Nieuws

Nederlanders heel tevreden over hun fysiotherapeut

Nederlanders zijn over het algemeen extreem tevreden over hun paramedische zorgverlener, zoals hun fysiotherapeut, huidtherapeut, oefentherapeut en logopedist. Gemiddeld geven zij hun therapeut het rapportcijfer 8,8. Dit blijkt uit onderzoek onder bijna 140.000 respondenten. In dit onderzoek zijn de gegevens van zo’n 60 procent van alle praktijken van deze paramedische disciplines in Nederland meegenomen.


Qualizorg richt zich met het onderzoek op de algemene ervaring over de paramedische zorgverleners; zorgverlening die als doel heeft de gezondheid van de patiënt zo goed mogelijk op peil te houden. Uit het onderzoek blijkt dat het participatievermogen van de therapeut en de therapietrouw belangrijke factoren zijn voor de patiënttevredenheid. “Hierbij gaat het erom dat de zorgverlener samenwerkt met de patiënt om de behandeldoelstellingen te bereiken en het advies om nieuwe klachten te voorkomen door bijvoorbeeld thuisoefeningen mee te geven”, zegt Rutger van Zuidam, directeur van Qualizorg.

Daarnaast zijn de therapeuten beoordeeld op hun informatievoorziening, bejegening en hun vermogen om de verwachtingen van de patiënt over de behandeling te managen. “Er is duidelijk naar voren gekomen dat de ervaren communicatie naar de patiënt de belangrijkste factor van tevredenheid is, en dat de patiënt betrokken wil worden bij het behandelplan”, zegt Van Zuidam.

Fysiotherapie

Als het gaat om fysiotherapie hebben de respondenten aangegeven dat het doel, de voortgang en de resultaten van de behandeling het zwaarst meewegen in hun uiteindelijke oordeel. Daarmee is er een duidelijke focus op het belang van de dialoog in de behandelkamer. Verder is de laagopgeleide Nederlander over het algemeen tevredener met het behandelplan dan de hoogopgeleide Nederlander.

Uit het onderzoek blijkt ook dat mannen gemiddeld genomen iets kritischer zijn op hun fysiotherapeut dan vrouwen en dat naarmate de vrouw ouder wordt ze tevredener is met haar therapeut. Gemiddeld geeft de vrouw in de leeftijdscategorie 16 tot en met 20 jaar haar fysiotherapeut een 8,4. Vrouwen ouder dan 80 jaar geven hun fysiotherapeut ruim een 8,9. Vrouwen zijn ten opzichte van mannen wel kritischer als het gaat om privacy en de hygiëne in de praktijken. “De vrouwelijke patiënt is eerder geneigd om een therapeut aan te bevelen aan een vriend of vriendin dan de mannelijke patiënt, maar dan moeten ze wel voldoende privacy tijdens de behandeling hebben en de hygiëne in de praktijk moet op peil zijn”, zegt Van Zuidam. “De hoge cijfers die de respondenten aan hun therapeut geven, tonen aan dat de meeste praktijken deze zaken goed op orde hebben.”

Oefentherapeut, logopedist en huidtherapeut

Naast de fysiotherapeuten is er in het onderzoek ook gekeken naar hoe tevreden de Nederlanders zijn met hun oefentherapeut, logopedist en huidtherapeut. Opvallend is dat de respondenten in Noord-Holland hun oefentherapeut de hoogste algemene beoordeling geven. Verder wijst het onderzoek uit dat leeftijd geen rol speelt in de algemene beoordeling. Wel blijkt dat chronische patiënten eerder hun oefentherapeut aanbevelen dan niet-chronische patiënten.

Als het gaat om de logopedist zijn de mensen in Noord-Brabant juist het meest tevreden met hun logopedist. Gemiddeld geven zij de logopedist het cijfer 9. Groningers daarentegen zijn juist het minst tevreden en waarderen hun logopedist ruim een halve punt lager. Daarbij is het voor een logopedist erg belangrijk om hun patiënt goed te informeren. Informatievoorziening is namelijk in de ogen van een logopediepatiënt het belangrijkste thema waarop men hun algemene oordeel vormt.

Communicatie tussen zorgverlener en patiënt cruciaal

Opvallend is dat voor alle disciplines voornamelijk de communicatie tussen zorgverlener en patiënt van cruciaal belang is voor de algehele tevredenheid. “Het lukt de huidtherapeuten goed om, net als logopedisten en fysiotherapeuten, de verwachtingen van de patiënt duidelijk te krijgen en hierop in te spelen”, zegt Van Zuidam. “We zien dat mensen steeds kritischer worden en precies willen begrijpen waarom ze een bepaalde behandeling krijgen. Het is daarom belangrijk dat de zorgverlener communicatief sterk is. Dit is een eigenschap die de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden.”

Bron: Qualizorg
Beeld: Fotolia

 

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.

Beeldrechten