Skip to main content
main-content
Top

17-04-2015 | Nieuws

Fysiotherapie bij kanker steeds meer van hands-on-behandeling naar coaching

De oncologiepatiënt krijgt steeds meer informatie over zijn ziekte en over de mogelijkheden die hij heeft om ondanks die ziekte toch een goede kwaliteit van leven te behouden. De oncologie/ oedeemfysiotherapeut kan hierin een belangrijke coach zijn voor deze patiënt.

Tijdens het congres ‘Science and beyond…III’ (het derde onder deze noemer, wederom in Harderwijk) wordt onder andere stilgestaan bij het psychisch en sociaal welzijn van de oncologiepatiënt. De zorg die de oncologie/oedeemfysiotherapeut aan deze patiënt verleent, verandert, stelt Wouter Hoelen. Hij is directeur van De Berekuyl en is als gespecialiseerd fysiotherapeut binnen deze kliniek werkzaam. ‘Naast de aandacht voor de ziekte zelf komt er ook steeds meer aandacht voor de aspecten die de kwaliteit van leven van de kankerpatiënt bepalen’, vertelt hij. ‘Hierin speelt natuurlijk de chronische vermoeidheid een rol, maar ook de pijn, de active range of motion, het lymfoedeem, het sociaal welzijn en de mate waarin participatie in werk en sociale activiteiten mogelijk is. Voor de gespecialiseerd fysiotherapeut die deze patiënten behandelt, betekent dit dat hij van al deze aspecten kennis moet hebben. Alleen dan is hij in staat tot het aanbieden van een geïntegreerde behandeling en tot het bepalen van de grens tussen wat hij zelf kan en waarvoor hij andere zorgprofessionals nodig heeft. Denk hierbij aan een psycholoog voor cognitieve gedragstherapie, een diëtist voor het eetpatroon van de patiënt of een arbeidsfysiotherapeut of arbodeskundige.’

‘De gespecialiseerd fysiotherapeut moet van al deze aspecten kennis hebben, alleen dan is hij in staat tot het aanbieden van een geïntegreerde behandeling en tot het bepalen van de grens tussen wat hij zelf kan en waarvoor hij andere zorgprofessionals nodig heeft’

De competenties om dit te kunnen, ontwikkelt de fysiotherapeut door zich te specialiseren, stelt Hoelen. Hij vertelt: ‘We beschikken inmiddels over patiëntdata van de afgelopen vijf of tien jaar, die ons in staat stellen om voorspellende risicofactoren van patiënten te onderzoeken. De fysiotherapeut is heel geschikt om die te monitoren, vooropgesteld dat die hiertoe de benodigde kennis van zaken heeft. De diverse opleidingen die de Berekuyl aanbiedt zijn hier nu gelukkig ook heel erg op gericht. Dit helpt de fysiotherapeut om zich in dit deelgebied te specialiseren, zodat hij in staat is om in de praktijk bij de behandeling van kankerpatiënten de vertaalslag te maken van de beschikbare evidence naar de individuele patiënt in de behandelkamer. Ook biedt het een optie voor de geïnteresseerde fysiotherapeut om zich te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek. En wie wel in de praktijk wil blijven, kan kiezen voor een uitvoerende rol of kan zich juist meer ontwikkelen richting management. Het biedt dus volop interessante toekomstperspectieven voor fysiotherapeuten en het is dan ook niet vreemd dat de belangstelling voor deze specialisatie er beslist is.’

 

Voor de fysiotherapeut binnen deze specialisatie die binnen de praktijk blijft, betekent de groeiende aandacht voor kwaliteit van leven van de oncologische patiënt dat zijn rol verandert. ‘De anatomische en fysiologische kennis van de patiënt blijft nodig om de hands-on-zorg te verlenen’, zegt hij, ‘maar daarnaast wordt de rol van de fysiotherapeut veel meer coachend. Omdat de patiënt steeds meer kennis aangereikt krijgt over alle aspecten van zijn ziekte, is hij steeds meer in staat daarin eigen regie te voeren. De coachende rol is hierdoor een steeds belangrijker onderdeel van de totale behandeling geworden. Natuurlijk is niet iedere patiënt in dezelfde mate tot die zelfregie in staat, dus de mate van begeleiding hierin door de fysiotherapeut kan per individuele patiënt verschillen. Maar afhankelijk van de situatie kan hij ook kijken welke rol de mantelzorger kan spelen en eventueel psychosociale begeleiding voorstellen. Dit alles gericht op het aanbieden van optimale en kwalitatief hoogwaardige zorg die aansluit op de behoefte van deze specifieke patiënten populatie.’

Tip

E-learning Lymfoedeem | On-demand

Accreditatie | 2 punten voor het register Algemeen Fysiotherapeut
Binnenkort volgt een meer gespecialiseerde versie voor de registers Lymfologie en Oncologie.

 

Ga voor meer informatie en/of om de module te volgen naar E-learning lymfoedeem.

 

Deze module maakt onderdeel uit van BSL Fysiotherapeut Totaal. Fysiotherapeuten met een abonnement kunnen deze module gratis volgen. Wilt u ook een abonnement? Ga naar BSL Fysiotherapeut Totaal.

 

Meer artikelen over Algemeen of Fysiotherapie binnen de lymfologie en oncologie.

Auteur(s): Frank van Wijck | Beeld: Fotolia

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.