Skip to main content
main-content
Top

15-09-2013 | Nieuws

Extra aandacht voor mondzorg in de ouderenzorg

De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) gaat in de tweede helft van dit jaar tijdens inspectiebezoeken extra aandacht besteden aan mondzorg in de ouderenzorg. De reden hiervoor is dat de IGZ signalen ontvangt dat de kwaliteit van de mondzorg in de ouderenzorg onvoldoende is.

Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn voor een deel van hun bewoners verantwoordelijk voor het leveren van mondzorg. Dat geldt voor bewoners met een CIZ- indicatie voor verblijf en behandeling. Om zorgverleners handvatten te geven voor het leveren van mondzorg, is in 2007 de richtlijn "Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen" opgesteld. Deze richtlijn beschrijft waaraan kwalitatief goede mondzorg moet voldoen.
 

Toezicht inspectie

In de tweede helft van 2013 neemt de inspectie het onderwerp mondzorg mee tijdens inspectiebezoeken aan verpleeg- en verzorgingshuizen. In het toezicht baseert de inspectie zich op de richtlijn "Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen". De resultaten van alle bezoeken worden gebundeld en gepresenteerd in een samenvattend rapport over mondzorg in de ouderenzorg. Dat rapport verschijnt naar verwachting in de eerste helft van 2014.

Droge mond

Vrij algemeen wordt geaccepteerd dat mondklachten bij ouderen in veel gevallen in relatie staan tot verminderde speekselvorming en daarmee de veroorzaker zijn van veel problemen bij de mondzorg voor ouderen. Een veel voorkomende klacht is de ‘droge-mondklacht’. Uit onderzoek is gebleken dat onderzoeksgegevens van speeksel van de oudere mens kan geconcludeerd worden dat:

  • onder normale omstandigheden geen verlaagde speekselklierfunctie optreedt;
  • speekselklieren een overcapaciteit hebben aan secretoire cellen en aan secretiegranules;
  • hyposalivatie vaak te verbeteren is door stimulatie van het kauwproces en door smaakstimulatie;
  • indien de speekselsecretie niet te verbeteren is, de voornaamste oorzaak een speekselklierdisfunctie is als gevolg van:

    - het gebruik van medicatie met een anticholinerge hoofdwerking;

    - een systemische ziekte, vooral het syndroom van Sjögren en andere auto-immuunziekten;

    - een speekselklieraandoening, onder andere na radiotherapie.

Hoofdstuk 8 van Speeksel, speekselklieren en mondgezondheid, biedt u een overzicht van de veelvoorkomende mondklachten die mogelijk te maken hebben met speekselveranderingen bij ouderen zijn en op welke manier deze te behandelen zijn.

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.