Skip to main content
main-content
Top

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Inleiding

Samenvatting
Autisme is een ernstige neuropsychiatrische ontwikkelingsstoornis, waarbij problemen en afwijkingen in de ontwikkeling van wederkerig sociaal contact centraal staan. Deze stoornis komt al vroeg in de ontwikkeling tot uiting en beperkt het functioneren tot in de volwassenheid.
J. Buitelaar, E. van Daalen, C. Dietz, H. van Engeland, R. J. van der Gaag, D. van Steijn, S. Swinkels

2 Achtergrond

Samenvatting
Veel ouders/verzorgers ervaren, net als de ouders van Imar, al vroeg problemen in de ontwikkeling van hun kind. ‘Hij is zo stil en maakt nauwelijks geluidjes’; ‘Ze reageert zo weinig op wat er om haar heen gebeurt’ en ‘Mijn kind begint maar niet met praten’. Dit zijn zomaar een paar zorgen die ouders/verzorgers kunnen uiten bij een bezoek aan, bijvoorbeeld, het consultatiebureau.
J. Buitelaar, E. van Daalen, C. Dietz, H. van Engeland, R. J. van der Gaag, D. van Steijn, S. Swinkels

3 Signalering

Samenvatting
Kinderen kunnen al vroeg in hun leven signalen vertonen die kunnen wijzen op aan ASS gerelateerde problemen in de ontwikkeling. In dit hoofdstuk zal uitleg gegeven worden over het signaleren van risico’s op dergelijke ontwikkelingsproblemen. Daarvoor zullen onder meer de zogenoemde ‘Alarmsignalen’ worden geïntroduceerd.
J. Buitelaar, E. van Daalen, C. Dietz, H. van Engeland, R. J. van der Gaag, D. van Steijn, S. Swinkels

4 Screening

Samenvatting
Nadat er risico’s op de aanwezigheid van ASS zijn gesignaleerd bij een kind, is het van belang deze risico’s op een kwantitatieve manier te beoordelen. Daarvoor wordt de screeningsvragenlijst ESAT gebruikt. Deze wordt in dit hoofdstuk beschreven en de vragen tevens worden geïllustreerd aan de hand van videofragmenten.
J. Buitelaar, E. van Daalen, C. Dietz, H. van Engeland, R. J. van der Gaag, D. van Steijn, S. Swinkels

5 Diagnostiek

Samenvatting
Diagnostiek van ASS bij kinderen beneden de leeftijd van vier jaar vindt bij voorkeur plaats binnen een gespecialiseerde instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De belangrijkste doelstelling in de diagnostische fase is, naast het stellen van een eventuele diagnose, het nauwkeurig in kaart brengen van de sterke en zwakke kanten binnen de ontwikkeling van het kind.
J. Buitelaar, E. van Daalen, C. Dietz, H. van Engeland, R. J. van der Gaag, D. van Steijn, S. Swinkels

Nawerk

Meer informatie