Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1-2/2021

01-01-2021 | voor de praktijk

Ervaringen in de COVID-19 revalidatiezorg

Auteurs: Dr. Vera Baadjou, Drs. Wouter Vints, Drs. Tristan Erens, Drs. Yvette van Horn, Prof. Dr. Jeanine Verbunt

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 1-2/2021

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Het SARS-CoV-2-virus heeft na een snelle verspreiding over de hele wereld een enorme impact, die nog steeds blijft voortduren. Een infectie met dit virus veroorzaakt de ziekte die coronavirus disease 2019 (COVID-19) wordt genoemd.1-4 COVID-19 is een ziekte die zich meestal uit in luchtwegklachten, en intussen is ook gebleken dat het hele menselijk lichaam aangetast kan worden. Het kan dus ook als een systeemziekte gezien worden.5,6 Besmette personen presenteren zich met klachten van hoesten tot zuurstoftekort.7 Atypische klachten, zoals gastro-intestinale of neurologische presentaties zijn ook mogelijk.8-10 In de acute fase valt te denken aan neurologische symptomen als hoofdpijn en duizeligheidsklachten, gevolgd door encefalopathie en delier. Ernstige complicaties met gevolgen op de lange termijn zijn zeldzaam, maar er zijn zeker casussen beschreven waarbij ook sprake is van CVA, Guillain Barre syndroom, myelitis transversa en encefalitis. Perifeer neurologische problemen kunnen ook ontstaan. De meest bekende hiervan is de hyposmie.10 Meestal zijn de klachten in de eerste fase geassocieerd met koorts. In de ergste gevallen leidt dit tot een opname op de intensive care (IC) vanwege respiratoir en/of renaal falen of zelfs tot overlijden.7
Metagegevens
Titel
Ervaringen in de COVID-19 revalidatiezorg
Auteurs
Dr. Vera Baadjou
Drs. Wouter Vints
Drs. Tristan Erens
Drs. Yvette van Horn
Prof. Dr. Jeanine Verbunt
Publicatiedatum
01-01-2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 1-2/2021
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-020-1314-x

Andere artikelen Uitgave 1-2/2021

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1-2/2021 Naar de uitgave

van de verenigingen

van de verenigingen