Skip to main content
main-content

Denkbeeld

Denkbeeld, het tijdschrift voor Psychogeriatrie, is een populair-wetenschappelijk opinieblad, waarin de oudere mens met psychogeriatrische problemen centraal staat.
Denkbeeld schenkt aandacht aan de oudere mens en de problemen die zich in de latere levensfase kunnen voordoen: van dementie tot angst, van achterdocht tot depressiviteit. Dit is het terrein van de psychogeriatrie en daar is Denkbeeld als het eerste en enige Nederlandstalige tijdschrift in thuis. Het tijdschrift informeert zijn lezers op uiterst leesbare, begrijpelijke en inzichtelijke wijze over ervaringen en nieuwe ontwikkelingen in wetenschap, praktijk en beleid. Denkbeeld is rijk geïllustreerd met foto's.

V&VN leden ontvangen 15% korting op een jaarabonnement. Vul de actiecode VenVN in in het veld 'BSL Couponkorting' (dit veld verschijnt als u het tijdschrift in uw winkelwagen plaatst). Deze korting geldt niet voor studenten en niet als u het afgelopen half jaar een abonnement heeft afgesloten.Child Psychiatry & Human Development is een interdisciplinair, internationaal tijdschrift bestemd voor deskundigen die werkzaam zijn of een opleiding volgen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, klinische kinder-, pediatrische en gezinspsychologie, kindergeneeskunde, sociale wetenschappen en menselijke ontwikkeling. In het tijdschrift wordt onderzoek gepubliceerd over diagnose, beoordeling, behandeling, epidemiologie, ontwikkeling, patiëntenondersteuning, opleiding, culturele factoren, ethiek, beleid en beroepskwesties met betrekking tot klinische stoornissen bij kinderen, pubers en gezinnen. Tevens wordt er in het tijdschrift collegiaal getoetst oorspronkelijk onderzoek gepubliceerd, waaronder casestudy’s, alsmede daadwerkelijke en theoretische evaluaties.

Voor wie
Denkbeeld richt zich op geriaters, ouderenpsychiaters, gerontologen, ouderenzorgpsychologen, verpleeghuisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers van de thuiszorg en familieleden.

Dit abonnement bestaat uit een tijdschrift en online toegang.

Neem nu een abonnement 

Beeldrechten