Skip to main content

Denkbeeld

Denkbeeld, het tijdschrift voor Psychogeriatrie, is een populair-wetenschappelijk opinieblad, waarin de oudere mens met psychogeriatrische problemen centraal staat.
Denkbeeld schenkt aandacht aan de oudere mens en de problemen die zich in de latere levensfase kunnen voordoen: van dementie tot angst, van achterdocht tot depressiviteit. Dit is het terrein van de psychogeriatrie en daar is Denkbeeld als het eerste en enige Nederlandstalige tijdschrift in thuis. Het tijdschrift informeert zijn lezers op uiterst leesbare, begrijpelijke en inzichtelijke wijze over ervaringen en nieuwe ontwikkelingen in wetenschap, praktijk en beleid. Denkbeeld is rijk geïllustreerd met foto's.

Voor wie
Denkbeeld richt zich op geriaters, ouderenpsychiaters, gerontologen, ouderenzorgpsychologen, verpleeghuisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers van de thuiszorg en familieleden.

Dit abonnement bestaat uit een tijdschrift en online toegang.

Neem nu een abonnement