Skip to main content
main-content
Top

15-10-2015 | Nieuws

De prijslijsten van de tandartsen

Auteur:
Marijke Simons

Uit een door de Consumentenbond uitgevoerde steekproef blijkt dat tussen de door verschillende tandartsen gehanteerde tarieven voor gebitsbehandeling duizenden euro's verschil zit. Zo berichtten diverse media eind september.

Second opinion

De steekproef werd uitgevoerd met 6 patiënten, die aan 4 à 5 tandartsen een second opinion, een behandelplan op schrift, vroegen. Hoewel de steekproef maar een beperkt aantal ondervraagden betrof, waren de uitkomsten opmerkelijk. Bij de second opinions bleken niet alleen de tarieven, maar ook de voorgestelde behandelingen voor één en dezelfde patiënt aanmerkelijk te verschillen.

'Zo adviseerde de ene tandarts een patiënt implantaten voor bijna 2500 euro, waar een andere  (tandarts, red.) een frameprothese voor 477 euro voldoende vindt', aldus de Consumentenbond. 'Sommige boden drie mogelijke behandelingen met volledig behandelplan en offerte, waar een ander enkel een bedrag op een briefje krabbelde.' De ene tandarts zou in het geval van een gebroken kies een kroon geadviseerd hebben, waar dit door een andere tandarts werd afgeraden. Ook de ingeschatte kosten zouden uiteenlopen  van 100 tot 1000 euro.

Bovendien werd opgemerkt dat niet elke tandarts wilde meewerken aan een second opinion, terwijl iedereen daar recht op heeft. Er werd door de Consumentenbond in dat verband ook gewezen op het feit dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een apart tarief voor een second opinion heeft vastgesteld, met een maximum van 94,77 euro.

Gespecificeerde begroting

Dat tijdens het onderzoek wellicht appels met peren vergeleken werden en de ene behandeling de andere niet uitsluit, ontgaat de gemiddelde consument misschien. Maar het verhaal over de second opinion, met name het weigeren daarvan, is opmerkelijk.

Uit het nieuws over deze steekproef volgt hoe dan ook dat de patiënt behalve tandheelkundige voorlichting ook uitgebreidere informatie wil krijgen over de financiële kant van een behandeling. Over tandartstarieven zijn patiënten kennelijk nog steeds niet goed geïnformeerd. Dat onderschrijft ook de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), die zich bij monde van directeur Wilma Wind afvraagt wat 'normale' prijzen zijn en hoe die voor de patiënt te vergelijken zijn: 'Patiënten beschikken nog niet over deze informatie en dat moet snel veranderen.'

Vanaf 1 juli 2015 heeft de NZa in samenspraak met de beroepsgroep nieuwe tarieven in de mondzorg vastgesteld. Dat daarbij de algemene tandartstarieven met 5,15% , de orthodontietarieven met 1,45%, implantologie met 19% verlaagd zijn ten opzichte van januari 2015, daarvan zijn weinig patiënten op de hoogte. Men blijft klagen over te dure behandelingen en het feit dat de gehanteerde tandartstarieven weinig transparant zijn.

Weet de gemiddelde patiënt wel dat voor tarieven boven de 250 euro een gespecificeerde begroting vereist is? Dus geen gekrabbel op briefjes, de patiënt zou zichzelf in deze ook 'mondiger' moeten opstellen, maar ook beter geïnformeerd moeten worden. 

Communicatie

De tandarts zou voorafgaand aan een behandeling betere voorlichting kunnen geven over de verschillen in tarieven met betrekking tot de verschillende categorieën als consultatie, röntgenfoto's, preventieve mondzorg, verdoving, vullingen, wortelkanaalbehandelingen, kronen, bruggen, extracties, kaakgewrichtsbehandelingen etc. en daarbij de hierboven genoemde begrijpelijke terminologie moeten hanteren, in plaats van bijvoorbeeld een term als 'endodontologie', die door veel patiënten niet begrepen wordt.

Ook voor de tandarts vanzelfsprekende begrippen als prothetiek, parodontologie en implantologie zouden nader uitgelegd kunnen worden. Communicatie op dit gebied laat kennelijk nogal eens te wensen over, anders zou de uitkomsten van de steekproef niet zulke verontwaardigde  reacties uitlokken. Nu moeten patiënten door de Consumentenbond gewezen worden het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) of zijn ze aangewezen op een site als tandartsinformatie.nl, waar uitgelegd wordt hoe het komt dat de tandartstarieven voor een vulling bij de ene tandarts goedkoper zijn dan bij de andere, omdat behandelingen uit verschillende componenten bestaan zoals gebruikte materialen, zorgniveau en tijd en dat de patiënt hierover zelf kan beslissen.

Het woord, cq. uitleg daaromtrent, is aan de tandarts, moet van de tandarts zelf uitgaan.

Bron: RTLnieuws, De Financiële Telegraaf, NU.nl

 

Gerelateerd


Patiëntenvoorlichting en mondgezondheid – M.A.J. Eijkman, M.P.M.A. Duyx, A.Ph. Visser

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten