Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Schaalvergroting, bureaucratisering, het verdwijnen van de menselijke maat: het zijn voor veel professionals redenen om zelfstandig te gaan werken, een eigen praktijk te beginnen. Er is nog een reden: het is leuk om voor jezelf te werken; om zelf verantwoordelijk te zijn en de kwaliteit van je werk in eigen hand te hebben! Dit geldt ook voor psychotherapeuten, al zien zij zichzelf maar zelden als ondernemers en bijna altijd als hulpverleners.

De ondernemende psychotherapeut laat zien hoe je beide rollen kunt verenigen. Het boek behandelt zakelijke onderwerpen als ondernemerschap, het werven van cliënten, marketing van je eigen praktijk en het maken van een praktijkplan. Het gaat in op tarieven, contracten en de vraag of je wel of geen personeel in dienst moet nemen. En natuurlijk komen in deze tweede editie de laatste ontwikkelingen binnen de GGZ aan bod. De hulpverlenerskant wordt niet vergeten. Aan de orde komen vragen als:

  • Wat heb je te bieden?
  • Hoe bewaak je de kwaliteit van je behandelingen?
  • Hoe maak je dat inzichtelijk voor cliënten, verzekeraars en overheid?

Het boek sluit af met waar het allemaal om begonnen is: plezier krijgen en houden in je werk.

Dit boek is geschreven voor al die psychologen, psychiaters en psychotherapeuten die een eigen praktijk willen beginnen. Het inspireert, geeft antwoord op praktische vragen en helpt beginnende ondernemers over menig drempel. Praktijkhouders die hun praktijkvoering eens tegen het licht willen houden, zullen aan de hand van dit boek weer nieuwe ideeën opdoen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Het speelveld – een terreinverkenning

Samenvatting
Hoe ziet het speelveld van de psychotherapie eruit? Wat is de vraag, wie zijn de aanbieders en hoe wordt dit speelveld gereguleerd?
Dick Bouman

2. De psychotherapeut als ondernemer

Samenvatting
Zijn psychotherapeuten wel ondernemers, en zo ja, wat hebben ze daar dan voor nodig? Wanneer ben je een ondernemer – mentaal, juridisch, fiscaal? Welke rechtsvorm hoort daarbij, ook als je als freelancer wilt werken, en welke huisvesting kies je voor je praktijk?
Dick Bouman

3. Wat heb je te bieden?

Samenvatting
Kies voor je aanbod een focus, gebaseerd op passie, expertise en rendement. Formuleer je basisboodschap, uitgaande van die focus en rekening houdend met maatschappelijke trends. Schrijf vervolgens een praktijkplan waarin je alle belangrijke elementen verwerkt die een rol spelen bij het succes van jouw praktijk.
Wie als ondernemende psychotherapeut een bloeiende praktijk wil creëren, moet een focus kiezen, een visie ontwikkelen en een plan opstellen. Dat zijn de drie ingrediënten van dit hoofdstuk.
Dick Bouman

4. Hoe kom je aan cliënten?

Samenvatting
Marketing is voor de meeste psychotherapeuten ‘niet hun ding’. Maar we willen wel graag dat de juiste cliënten ons vinden. Hoe genereer je een gestage stroom van verwijzingen en wat doe je als dat even niet soepel loopt? Met welke marketingvoordelen van vrijgevestigden kun je je profileren en welke rol kunnen het internet, een website en sociale media daarbij spelen?
Dick Bouman

5. Je praktijk verstevigen

Samenvatting
Je bent nu wel een kleine ondernemer, maar je wilt je ook graag sterk en zeker voelen. Hoe verstevig je de praktijk, die misschien ooit als hobby begon? Gebruik de Checklist Praktijkmanagement, diversifieer je diensten, verbind je met een groter netwerk of vergroot je praktijk door het aannemen van personeel.
Dick Bouman

6. Kwaliteit blijven bieden

Samenvatting
De roep om kwaliteit, en dan het liefst meetbare kwaliteit, klinkt alsmaar luider in de GGZ. In dit hoofdstuk bespreken we een paar belangrijke terreinen waarop kwaliteit een rol speelt: de inhoud van behandelingen, transparantie en externe validering, praktijkvoering. Is het komende Kwaliteitsstatuut de panacee?
Dick Bouman

7. Geldzaken

Samenvatting
Geldzaken vormen de materiële basis van je praktijk. Zorg ervoor dat die niet ondermijnd wordt door ‘lastige’ opvattingen over geld verdienen of nodeloos ingewikkelde gedachten over de relatie tussen therapie en geld. Maak een financieel plan, zorg voor een goede administratie en lees in dit hoofdstuk waarmee je rekening moet houden qua belasting, verzekeringen, pensioen. Maar vóór alles: wees duidelijk over geldzaken.
Dick Bouman

8. Verzekerde zorg

Samenvatting
Nergens ter wereld is psychotherapie zo goed verzekerd als in Nederland. Maar soms voelt dat als een twijfelachtig genoegen. Sluit je een contract af met zorgverzekeraars en conformeer je je aan hun tarieven, kwaliteitseisen en omzetplafonds, of besluit je om contractvrij te gaan werken? In dit hoofdstuk de voor- en nadelen en veel praktische zaken waaraan je in dit zorgstelsel sowieso moet voldoen. En de nieuwste loot aan de boom van de (niet meer) verzekerde zorg: de Jeugd GGZ, die bij de gemeenten gedeclareerd moet worden.
Dick Bouman

9. Plezier in je werk

Samenvatting
Dat leuke vak van ons heeft ook een paar schaduwkanten. ‘Een gevaarlijke roeping’, noemen sommigen het zelfs. Hoe blijf je gezond bij een dag vol afspraken met mensen die angstig zijn, somber, met zichzelf in de knoop zitten of ‘lastig’ zijn in de omgang? Deel je problemen als therapeut en zorg goed voor jezelf – dat zijn de belangrijkste remedies tegen de zware kanten van ons vak.
Dick Bouman

Nawerk

Meer informatie