Skip to main content
Top

05-05-2014 | Nieuws

Bestuur KNGF moet ten dienste staan van de leden

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Bart Smit, kandidaat bij de verkiezing voor het bestuur van KNGF, praat zich de blaren op de tong dezer dagen. De campagne voor de verkiezing is in volle gang. “Maandag voerde ik een debat met een van de kandidaten van het 100-ledeninitiatief. Daar waren twintig geïnteresseerde therapeuten. Daarnaast ben ik besteld voor een avond met honderd man publiek.”

Smit, bestuursvoorzitter bij de beroepsorganisatie van dierenartsen (KNMvD) maar van huis uit fysiotherapeut, wil zich inzetten voor de intramurale sector. “Ik heb jaren in die sector gewerkt en ik vind dat die de afgelopen jaren onderbelicht is gebleven”, zegt hij. “En dat terwijl de fysiotherapeuten in die sector ook zorgen voor een enorme verbetering in de kwaliteit van leven en zeer kostenbesparend werken, iets wat de politiek zal gaan aangrijpen als de nieuwe manier van financieren in de zorg.”

 

 

Een ander speerpunt voor Smit is de dienstverlening. Het proces van contractering noemt hij een ‘rituele dans’. “We willen straks inzetten op nieuwe innoverende concepten. De Wmo biedt mogelijkheden, maar dat is financiering. Je kunt ook denken aan nieuwe manieren om de praktijkvoering te verbeteren, zoals het laten uitvoeren van een praktijkscan. Dat kan tegenwoordig tot op wijkniveau. Of denk aan factoring, om zo het debiteurenrisico van de fysiotherapeut over te nemen.”

 

Smit is als kandidaat naar voren geschoven door het huidige bestuur. Daar ging een sollicitatieprocedure door een extern bureau aan vooraf. Hij vindt het goed dat de vereniging het toestaat dat ook niet-voorgedragen fysiotherapeuten zich kandidaat stellen.

 

“De onvrede is hoog op dit moment, omdat de vereniging te lang in zichzelf gekeerd is geweest, zonder de achterban te organiseren.” De agenda van zijn opponenten beziet hij echter zeer kritisch. Wat hem betreft gaat het te veel uit van het praktijkhouderschap, terwijl het KNGF een vereniging is voor alle fysiotherapeuten. “Het bestuur moet ten dienste staan aan leden.” Ook inhoudelijk is hij het niet met Kitty Bouten c.s. eens. “Het gebruik van de HKZ bijvoorbeeld zegt alleen iets over het praktijkproces en niets over de kwaliteit van zorg”, zegt hij.

 

Smit waarschuwt ook. “We hebben de vrije toegankelijkheid verkregen omdat we ons zouden conformeren aan een transparant en toetsbaar kwaliteitssysteem. Als we daar nu van afstappen of een uitgeklede versie ervan invoeren, verliezen we mogelijk de vrije toegankelijkheid. Op dit moment is dat toch 45 procent van de patiënten in de praktijk.” Een dergelijke draai schaadt volgens Smit bovendien de geloofwaardigheid van het KNGF als gesprekspartner in Den Haag. “Het initiatief schudt het KNGF op, maar het is gevaarlijk als het wordt doorgezet.”

 

Lees ook het interview met Kitty Bouten ‘Strijd om macht binnen KNGF nu echt begonnen’, het eerste artikel uit de serie rond de bestuurswisseling bij het KNGF.

 

Meer artikelen over fysiotherapie: Algemeen.

Auteur(s): Daan Marselis Beeld: Fotolia

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail