Skip to main content
main-content

Over dit boek

Dit is een leerboek ziekteleer voor studenten verpleegkunde van MBO-niveau of hoger. Het is gericht op competentiegericht leren. Parate ziektekundige kennis blijft onmisbaar, maar competentiegericht opleiden vraagt om de integratie van kennis, beroepshouding en vaardigheden. Veel aandacht is er daarom voor de verbanden tussen verstoringen, symptomen, beperkingen en de gevolgen daarvan voor de patiënt.

Beknopte integrale ziekteleer bespreekt algemene uitgangspunten van soorten ziekten, medische diagnostiek, besluitvorming en behandeling. Verder komen aan de orde: symptomenleer als basis voor klinisch redeneren, lichamelijke en psychiatrische aandoeningen met speciale aandacht voor chroniciteit en aandoeningen in de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Na hoofdstukken over de grondbeginselen van ziekteleer volgt een uitgebreide bespreking van ziekteverschijnselen. Een paar patiëntencategorieën worden apart naar voren gehaald, met name de oudere patiënt/cliënt. Aandoeningen van alle orgaansystemen en de meest relevante psychiatrische aandoeningen worden daarna besproken.
Korte ziektegeschiedenissen illustreren onderdelen van de besproken problematiek. Beknopte beschrijvingen van de relevante anatomie en fysiologie bieden een houvast om normaal functioneren en disfunctioneren met elkaar te verbinden.

Helemaal nieuw zijn kennisclips (weblectures) waarin de auteur moeilijke onderdelen van de leerstof toelicht en verder uitlegt. Zo verlevendigt hij de leerstof en brengt deze dichter bij de student. Dit sluit aan op de diepgang waarmee ziektekundige vraagstukken door studenten in het beroepsonderwijs bestudeerd moeten worden. Verder staan er oefenvragen met feedback bij alle hoofdstukken in de digitale leeromgeving van het boek.

Inhoudsopgave

Voorwerk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1 Algemene ziektekundige begrippen

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Verschillende soorten ziekten

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3 Lichamelijke symptomen

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4 Medisch handelen

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5 Enkele patiëntencategorieën

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6 Ziekten van hart en bloedvaten

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Aandoeningen van de luchtwegen

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8 Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9 Aandoeningen van nieren en urinewegen

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10 Gynaecologische aandoeningen

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11 Hormonale aandoeningen

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12 Neurologische aandoeningen

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13 Aandoeningen van beenmerg en bloed

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14 Enkele aandoeningen van het bewegingsapparaat in het kort

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15 Enkele aandoeningen van oog en oor

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

16 Huidaandoeningen

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17 Inleiding op psychiatrische ziekten

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

18 Neurocognitieve stoornissen

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

19 Psychotische stoornissen

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

20 Stemmingsstoornissen

Paul Bocken

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

21 Enkele andere psychiatrische stoornissen

Paul Bocken

Nawerk

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Gerelateerde informatie

Gerelateerde informatie

Gerelateerde informatie