Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2/2019

01-02-2019 | historie

Asbest, Jan Stumphius en het mesothelioom

Hoe lang het duurt voordat de preventie op gang komt

Auteurs: André Weel, Gert van der Laan

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 2/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Precies 50 jaar geleden verdedigde bedrijfsarts Jan Stumphius zijn baanbrekende proefschrift Asbest in een bedrijfsbevolking1. Op basis van zijn onderzoek bij De Schelde zette hij asbest als gevaar voor de gezondheid in Nederland in één klap op de kaart. Toch zou het nog bijna 25 jaar duren voordat het be- en verwerken van asbest in Nederland definitief werd verboden. Ook na het verbod is asbest nog altijd een reële gezondheidsbedreiging.
Literatuur
1.
go back to reference Stumphius J. Asbest in een bedrijfsbevolking. Een onderzoek naar het voorkomen van asbestlichaampjes en mesotheliomen op een scheepswerf en machinefabriek. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Assen: Van Gorcum, 1969. Stumphius J. Asbest in een bedrijfsbevolking. Een onderzoek naar het voorkomen van asbestlichaampjes en mesotheliomen op een scheepswerf en machinefabriek. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Assen: Van Gorcum, 1969.
2.
go back to reference In: Büttner JU. Asbest in der Vormoderne: vom Mythos zur Wissenschaft. Münster: Waxmann, 2004. In: Büttner JU. Asbest in der Vormoderne: vom Mythos zur Wissenschaft. Münster: Waxmann, 2004.
3.
go back to reference Roselli M. The asbestos lie. The past and present of an industrial catastrophe. Brussel: European Trade Union Institute, 2014. Roselli M. The asbestos lie. The past and present of an industrial catastrophe. Brussel: European Trade Union Institute, 2014.
4.
go back to reference Cook WE. Fibrosis of the Lungs Due to the Inhalation of Asbestos Dust. 1924. Cook WE. Fibrosis of the Lungs Due to the Inhalation of Asbestos Dust. 1924.
5.
go back to reference Merewether ERA. The occurrence of pulmonary fibrosis and other pulmonary affections in asbestos workers. J Indust Hyg 1930; 12: 198-257. Merewether ERA. The occurrence of pulmonary fibrosis and other pulmonary affections in asbestos workers. J Indust Hyg 1930; 12: 198-257.
6.
go back to reference Remijnse JG. Pneumoconiosis. Ned Tijdschr Geneeskd 1930; 74, 6101-3. Remijnse JG. Pneumoconiosis. Ned Tijdschr Geneeskd 1930; 74, 6101-3.
7.
go back to reference Hampe JF. Stof en stoflongen, in het bijzonder over silicose en silicatose. Proefschrift. Assen: Van Gorcum, 1942. Hampe JF. Stof en stoflongen, in het bijzonder over silicose en silicatose. Proefschrift. Assen: Van Gorcum, 1942.
8.
go back to reference Luijt PA van. Asbestose. De Veiligheid 1943; 50. Luijt PA van. Asbestose. De Veiligheid 1943; 50.
9.
go back to reference Bezemer F. Stoflongen. De Veiligheid 1955; 31: 73-76 en 102-107. Bezemer F. Stoflongen. De Veiligheid 1955; 31: 73-76 en 102-107.
10.
go back to reference Hoogsteden HC. Arbeidsgerelateerde aandoeningen van de long en pleura. In: De Ruiter J. Asbestslachtoffers, advies in opdracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Den Haag: Ministerie van SZW, 1997. Hoogsteden HC. Arbeidsgerelateerde aandoeningen van de long en pleura. In: De Ruiter J. Asbestslachtoffers, advies in opdracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Den Haag: Ministerie van SZW, 1997.
11.
go back to reference Doll R. Mortality from lung cancer in asbestos workers. Br J Ind Med 1955; 12: 81-86. Doll R. Mortality from lung cancer in asbestos workers. Br J Ind Med 1955; 12: 81-86.
12.
go back to reference Grieve IMD. Asbestosis. Thesis, University of Edinburgh 1927. Grieve IMD. Asbestosis. Thesis, University of Edinburgh 1927.
13.
go back to reference Wedler HW. Über den Lungenkrebs bei Asbestose. Dtsch Arch Klin Med 1943; 191; 189-209. Wedler HW. Über den Lungenkrebs bei Asbestose. Dtsch Arch Klin Med 1943; 191; 189-209.
14.
go back to reference Assen GAM van. De diagnostiek van primaire pleuragezwellen. Ned Tijdschr Geneeskd 1953; 97: 2574. Assen GAM van. De diagnostiek van primaire pleuragezwellen. Ned Tijdschr Geneeskd 1953; 97: 2574.
15.
go back to reference Wagner JC, Sleggs CA, Marchand P. Diffuse pleural mesothelioma and asbestos exposure in the North Western Cape Province. Br J Ind Med 1960; 17: 17-28. Wagner JC, Sleggs CA, Marchand P. Diffuse pleural mesothelioma and asbestos exposure in the North Western Cape Province. Br J Ind Med 1960; 17: 17-28.
16.
go back to reference Zielhuis RL. Biologische effecten van asbest. Tweede internationale conferentie Dresden 22-25 april 1968. Ned Tijdschr Geneeskd 1968; 112: 1494-6. Zielhuis RL. Biologische effecten van asbest. Tweede internationale conferentie Dresden 22-25 april 1968. Ned Tijdschr Geneeskd 1968; 112: 1494-6.
17.
go back to reference Publicatieblad P 116 Werken met Asbest. Den Haag: Arbeidsinspectie, 1971. Publicatieblad P 116 Werken met Asbest. Den Haag: Arbeidsinspectie, 1971.
18.
go back to reference Ruers RF. Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. Boom Juridische uitgevers, 2012. Ruers RF. Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. Boom Juridische uitgevers, 2012.
19.
go back to reference Gezondheidsraad: Asbest. Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling. Advies 2010/10. Den Haag: Gezondheidsraad, 3 juni 2010. Gezondheidsraad: Asbest. Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling. Advies 2010/10. Den Haag: Gezondheidsraad, 3 juni 2010.
Metagegevens
Titel
Asbest, Jan Stumphius en het mesothelioom
Hoe lang het duurt voordat de preventie op gang komt
Auteurs
André Weel
Gert van der Laan
Publicatiedatum
01-02-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 2/2019
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-019-0003-0

Andere artikelen Uitgave 2/2019

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2/2019 Naar de uitgave

voor de praktijk

Asbest in straalgrit