Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17 Numerieke en grafische informatie

Auteur : Prof. dr. F.P.G.M. van der Linden

Gepubliceerd in: Gebitsontwikkeling bij de mens

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De inhoud van dit hoofdstuk dient ter ondersteuning van onderwerpen die in voorafgaande hoofdstukken aan de orde zijn geweest. Beoogd is in compacte en overzichtelijke vorm een aantal gegevens te presenteren.
Voetnoten
1
De tabellen zijn geüniformeerd in presentatie. Voor melkelementen worden Romeinse cijfers gebruikt, voor blijvende gebitselementen Arabische. Staat er een ‘+’ teken voor dan betreft het een gebitselement boven, een’-’ teken voor onder. Verder staat ‘M’ voor gemiddelde, ‘SD’ voor standaardafwijking, en ‘n’ voor aantal.
In de tabellen geeft één sterretje (*) een significant verschil aan tussen jongens en meisjes op 5% niveau. (P = 0,05); twee sterretjes (**) op 1% niveau (P = 0,01).
Gegevens over gebitsontwikkeling zijn zowel naar chronologische leeftijd gerangschikt als naar een dentaal ontwikkelingskenmerk (doorbraaktijd van een blijvend gebitselement). De leeftijden zijn in maanden en jaren weergegeven, met decimalen. Bij de jaren geeft het getal achter de komma tienden van een jaar weer, geen maanden.
 
2
In dit onderzoek kon niet de prevalentie van agenesie van derde molaren worden vastgesteld. Daarvoor waren de kinderen te jong. Uit ander onderzoek is gebleken dat ±20% van de derde molaren bij de westerse bevolking niet wordt aangelegd54.
 
Metagegevens
Titel
17 Numerieke en grafische informatie
Auteur
Prof. dr. F.P.G.M. van der Linden
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0842-2_17