Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Zorgprogramma voor preventie en herstel (praktijk)

Auteur : Ton Bakker

Gepubliceerd in: Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Om op een methodische wijze een oplossing te bieden voor de kenmerkende complexiteit en onvoorspelbaarheid van kwetsbare ouderen, is het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel ontwikkeld. Van belang is te onderkennen waaruit deze complexiteit en onvoorspelbaarheid bestaan. Bij kwetsbare ouderen wordt dit bepaald door een samenspel van enerzijds multimorbiditeit en anderzijds multifunctieproblematiek op meerdere levensdomeinen tegelijkertijd (lichamelijk/psychisch/sociaal). Tevens is er sprake van toenemende afhankelijkheid van omgevingskenmerken, zoals beschikbaarheid van mantelzorg, uitgebreidheid van het sociale netwerk en huisvesting. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel in de praktijk werkte, wat de resultaten waren, wat minder goed ging in de onderzoekspraktijk en wat hiervan de mogelijke onderliggende oorzaken waren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een vervolgonderzoeksproject, het Transmurale Ouderenzorg Zeeland (TOZ)-project.
Literatuur
go back to reference Asmus-Szepesi KJ, Flinterman LE, Koopmanschap MA, Nieboer AP, Bakker TJ, Mackenbach JP, et al. Evaluation of the prevention and reactivation care program (PreCaP) for the hospitalized elderly: a prospective nonrandomized controlled trial. Clin Interv Ageing. 2015;10:649–61. CrossRef Asmus-Szepesi KJ, Flinterman LE, Koopmanschap MA, Nieboer AP, Bakker TJ, Mackenbach JP, et al. Evaluation of the prevention and reactivation care program (PreCaP) for the hospitalized elderly: a prospective nonrandomized controlled trial. Clin Interv Ageing. 2015;10:649–61. CrossRef
go back to reference Bakker T, Habes V, Quist G, Sande J van der, Vrie W van der. Klinisch redeneren bij ouderen; functiebehoud in levensloopperspectief. Maarssen: Reed Business Education 2015. Bakker T, Habes V, Quist G, Sande J van der, Vrie W van der. Klinisch redeneren bij ouderen; functiebehoud in levensloopperspectief. Maarssen: Reed Business Education 2015.
go back to reference Bakker T, Sipsma D, Diesfeldt H. Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV;2010. Bakker T, Sipsma D, Diesfeldt H. Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV;2010.
go back to reference Buurman B, Parlevliet J, Deelen B van, Haan R de, Rooij S de. A randomised clinical trial on a comprehensive geriatric assessment and intensive home follow-up after hospital discharge: the Transitional Care Bridge. BMC Health Serv Res. 2010;10(296). Buurman B, Parlevliet J, Deelen B van, Haan R de, Rooij S de. A randomised clinical trial on a comprehensive geriatric assessment and intensive home follow-up after hospital discharge: the Transitional Care Bridge. BMC Health Serv Res. 2010;10(296).
go back to reference CBO. Rapport Move your dot: handleiding kwetsbare ouderen. Utrecht: 2006. CBO. Rapport Move your dot: handleiding kwetsbare ouderen. Utrecht: 2006.
go back to reference Covinsky KE, Palmer RM, Fortinsky RH, Counsell SR, Stewart AL, Kresevic D, et al. Loss of independence in activities of daily living in older adults hospitalized with medical illnesses: Increased vulnerability with age. J Am Geriatr Soc. 2003;51:451–8. CrossRefPubMed Covinsky KE, Palmer RM, Fortinsky RH, Counsell SR, Stewart AL, Kresevic D, et al. Loss of independence in activities of daily living in older adults hospitalized with medical illnesses: Increased vulnerability with age. J Am Geriatr Soc. 2003;51:451–8. CrossRefPubMed
go back to reference Covinsky KE, Pierluissi E, Johnston C. Hospitalization-associated disability: she was probably able to ambulate, but I’m not sure. J Am Med Assoc. 2011;306(16):1782–93. CrossRef Covinsky KE, Pierluissi E, Johnston C. Hospitalization-associated disability: she was probably able to ambulate, but I’m not sure. J Am Med Assoc. 2011;306(16):1782–93. CrossRef
go back to reference Fabbricotti IN, Janse B, Looman WM, Kuijper R de, Wijngaarden JDH van, Reiffers A. Integrated care for frail elderly compared to usual care: a study protocol of a quasiexperiment on the effects on the frail elderly, their caregivers, health professionals and health care costs. BMC Geriatr. 2013;13:31. Fabbricotti IN, Janse B, Looman WM, Kuijper R de, Wijngaarden JDH van, Reiffers A. Integrated care for frail elderly compared to usual care: a study protocol of a quasiexperiment on the effects on the frail elderly, their caregivers, health professionals and health care costs. BMC Geriatr. 2013;13:31.
go back to reference Gezondheidsraad. Rapport ‘Preventie bij ouderen; focus op zelfredzaamheid’. Uitgave Gezondheidsraad;2009. Gezondheidsraad. Rapport ‘Preventie bij ouderen; focus op zelfredzaamheid’. Uitgave Gezondheidsraad;2009.
go back to reference Hartgerink JM. Opening the black box of integrated care: the underlying mechanisms of integrated care delivery to hospitalized elderly, Proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit;2013. Hartgerink JM. Opening the black box of integrated care: the underlying mechanisms of integrated care delivery to hospitalized elderly, Proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit;2013.
go back to reference Hasson H, Blomberg S, Dunér A. Fidelity and moderating factors in complex interventions: a case study of a continuum of care program for frail elderly people in health and social care. Implement Sci. 2012;7(23):1–11. Hasson H, Blomberg S, Dunér A. Fidelity and moderating factors in complex interventions: a case study of a continuum of care program for frail elderly people in health and social care. Implement Sci. 2012;7(23):1–11.
go back to reference Hoogerduijn JG, Schuurmans MJ, Duijnstee MS, Rooij SE de, Grypdonck MF. A systematic review of predictors and screening instruments to identify older hospitalized patients at risk for functional decline. J Clin Nurs. 2007;16:46–57. CrossRefPubMed Hoogerduijn JG, Schuurmans MJ, Duijnstee MS, Rooij SE de, Grypdonck MF. A systematic review of predictors and screening instruments to identify older hospitalized patients at risk for functional decline. J Clin Nurs. 2007;16:46–57. CrossRefPubMed
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg. Continuiteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd. (IGZ 15-17). Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg;2015. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Continuiteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd. (IGZ 15-17). Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg;2015.
go back to reference KNMG (2010). Rapport: Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. Uitgave KNMG Utrecht. KNMG (2010). Rapport: Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. Uitgave KNMG Utrecht.
go back to reference Metzelthin S. An interdisciplinary primary care approach for frail older people, Proefschrift. Maastricht: UM Maastricht;2014. Metzelthin S. An interdisciplinary primary care approach for frail older people, Proefschrift. Maastricht: UM Maastricht;2014.
go back to reference Metzelthin SF, Rossum E van, Witte LP de, Ambergen AW, Hobma SO, Sipers W, et al. Effectiveness of interdisciplinary primary care approach to reduce disability in community dwelling frail older people: cluster randomised controlled. Br Med J. 2013;347:f5264. Metzelthin SF, Rossum E van, Witte LP de, Ambergen AW, Hobma SO, Sipers W, et al. Effectiveness of interdisciplinary primary care approach to reduce disability in community dwelling frail older people: cluster randomised controlled. Br Med J. 2013;347:f5264.
go back to reference Rockwood K, Joyce B, Stolee P. Use of goal attainment scaling in measuring clinical important change in cognitive rehabilitation patients. J Clin Epidemiol. 1997;50:581–8. CrossRefPubMed Rockwood K, Joyce B, Stolee P. Use of goal attainment scaling in measuring clinical important change in cognitive rehabilitation patients. J Clin Epidemiol. 1997;50:581–8. CrossRefPubMed
go back to reference Schuurmans M, Habes V, Strijbos MJ. Gerontologische en geriatrische inhoud van verpleegkunde opleidingen in Nederland. Utrecht: UMCU;2011. Schuurmans M, Habes V, Strijbos MJ. Gerontologische en geriatrische inhoud van verpleegkunde opleidingen in Nederland. Utrecht: UMCU;2011.
go back to reference Vos AJBM de, Asmus-Szepesi KJE, Bakker TJEM, Vreede PL de, Wijngaarden JDH van, Steyerberg EW, et al. Integrale interventie ter voorkoming van functieverlies bij ouderen tijdens ziekenhuisopname: het Zorgprogramma voor preventie en herstel. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. 2015;46(1):12–27. Vos AJBM de, Asmus-Szepesi KJE, Bakker TJEM, Vreede PL de, Wijngaarden JDH van, Steyerberg EW, et al. Integrale interventie ter voorkoming van functieverlies bij ouderen tijdens ziekenhuisopname: het Zorgprogramma voor preventie en herstel. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. 2015;46(1):12–27.
go back to reference Vos AJBM de, Bakker TJEM, Vreede PL de, Wijngaarden JDH van, Steyerberg EW, Mackenbach JP, et al. The prevention and reactivation care program: intervention fidelity matters. BMC Health Serv Res. 2013;13:29. Vos AJBM de, Bakker TJEM, Vreede PL de, Wijngaarden JDH van, Steyerberg EW, Mackenbach JP, et al. The prevention and reactivation care program: intervention fidelity matters. BMC Health Serv Res. 2013;13:29.
go back to reference Wind A, Gussekloo J. Het zorgplan als methode en kompas. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2015;159:A8630. PubMed Wind A, Gussekloo J. Het zorgplan als methode en kompas. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2015;159:A8630. PubMed
go back to reference ZonMw. Eindrapport Zorgprogramma Preventie en Herstel; 2014. ZonMw. Eindrapport Zorgprogramma Preventie en Herstel; 2014.
go back to reference Zwijsen SA, Smalbrugge, M, Eefsting, JA, Twisk JW, Gerritsen DL, Pot AM, et al. Coming to grips with challenging behavior: a cluster randomized controlled trial on the effects of a multidisciplinary care program for challenging behavior in dementia. J Am Med Dir Assoc. 2014;15(7):531 e1–10. Zwijsen SA, Smalbrugge, M, Eefsting, JA, Twisk JW, Gerritsen DL, Pot AM, et al. Coming to grips with challenging behavior: a cluster randomized controlled trial on the effects of a multidisciplinary care program for challenging behavior in dementia. J Am Med Dir Assoc. 2014;15(7):531 e1–10.
Metagegevens
Titel
Zorgprogramma voor preventie en herstel (praktijk)
Auteur
Ton Bakker
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1156-9_7