Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

43. Zorggebruik informele zorg

Auteurs : M.M.Y. de Klerk, M.A.M. Marangos

Gepubliceerd in: Inleiding in de gerontologie en geriatrie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Informele zorg (in dit hoofdstuk synoniem met mantelzorg) is ‘alle hulp aan mensen met gezondheidsproblemen die niet wordt gegeven in het kader van een beroep’.
Nederlanders vinden de zorg zowel een verantwoordelijkheid van het eigen netwerk als van de overheid. De meeste mensen verwachten een beroep te kunnen doen op hun eigen netwerk als er incidenteel boodschappen nodig zijn, maar slechts 11% vindt het vanzelfsprekend om persoonlijke verzorging van familie te ontvangen. Ruim driekwart van de bevolking zegt indien nodig informele hulp te willen en kunnen krijgen van een bekende. Mensen met een matige of ernstige lichamelijke beperking, een langdurige psychische klacht, 75-plussers en alleenwonenden, dus de mensen die het eerste hulp nodig hebben, geven dit minder vaak aan dan anderen.
Hoeveel mensen informele hulp gebruiken, is lastig exact te bepalen. Ongeveer 10% van de 60-plussers heeft informele hulp bij bijvoorbeeld het huishouden of de verzorging. Bij de ouderen met een matige of ernstige lichamelijke beperking is dat 24%. Het aandeel is daarmee kleiner dan dat van de formele hulp. Als echter ook taken zoals vervoer of emotionele steun worden meegenomen, zal het aandeel met informele hulp veel hoger zijn.
Literatuur
go back to reference Boer A de, Klerk M de. De toekomst van de mantelzorg. In: Bakker DJ, Post D, Polder JJ, Verkerk MJ, red. Een vitale toekomst. Over gezondheidszorg in 2040. Amsterdam: Reed Business; 2012. pp. 173–9. Boer A de, Klerk M de. De toekomst van de mantelzorg. In: Bakker DJ, Post D, Polder JJ, Verkerk MJ, red. Een vitale toekomst. Over gezondheidszorg in 2040. Amsterdam: Reed Business; 2012. pp. 173–9.
go back to reference Boer A de, Klerk M de. Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg. Den Haag: SCP; 2013. Boer A de, Klerk M de. Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg. Den Haag: SCP; 2013.
go back to reference Boer A de, Kooiker S. Zorg. In: Veldheer V, Jonker J, Noije L van, Vrooman C, red. Een beroep op de burger; minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid. Sociaal en Cultureel Rapport 2012. Den Haag: SCP; 2012. pp. 140–61. Boer A de, Kooiker S. Zorg. In: Veldheer V, Jonker J, Noije L van, Vrooman C, red. Een beroep op de burger; minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid. Sociaal en Cultureel Rapport 2012. Den Haag: SCP; 2012. pp. 140–61.
go back to reference Broese van Groenou MI. Informele zorg 3.0: schuiven panelen en een krakend fundament (oratie). Amsterdam; Vrije Universiteit: 2012. Broese van Groenou MI. Informele zorg 3.0: schuiven panelen en een krakend fundament (oratie). Amsterdam; Vrije Universiteit: 2012.
go back to reference Daatland SO, Herlofson K. Lost solidarity and changed solidarity; a comparative European view of normative family solidarity. Ageing Soc. 2003;23:537–60. Daatland SO, Herlofson K. Lost solidarity and changed solidarity; a comparative European view of normative family solidarity. Ageing Soc. 2003;23:537–60.
go back to reference Declercq A, Demaerschalk M, Boer LV, Bronselaer J, De Witte N, Verté D, Molenberghs G. De invloed van individuele en gemeentelijke kenmerken op het formele en informele zorggebruik van Vlaamse ouderen. In: Vanderleijden L, Callens M, Noppe J, red. De sociale staat van Vlaanderen 2009. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse regering; 2009. Declercq A, Demaerschalk M, Boer LV, Bronselaer J, De Witte N, Verté D, Molenberghs G. De invloed van individuele en gemeentelijke kenmerken op het formele en informele zorggebruik van Vlaamse ouderen. In: Vanderleijden L, Callens M, Noppe J, red. De sociale staat van Vlaanderen 2009. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse regering; 2009.
go back to reference Draak M den. Gebruik van zorg en hulpmiddelen. In: Klerk M de, red. Meedoen met beperkingen; rapportage gehandicapten 2007. Den Haag: SCP; 2007. pp. 160–93. Draak M den. Gebruik van zorg en hulpmiddelen. In: Klerk M de, red. Meedoen met beperkingen; rapportage gehandicapten 2007. Den Haag: SCP; 2007. pp. 160–93.
go back to reference Galenkamp H, Plaisier I, Huisman M, Braam AW, Deeg DJH. Trends in gezondheid en het belang van zelfredzaamheid bij zelfstandig wonende ouderen. Advies Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. Amsterdam: VU; 2012. Galenkamp H, Plaisier I, Huisman M, Braam AW, Deeg DJH. Trends in gezondheid en het belang van zelfredzaamheid bij zelfstandig wonende ouderen. Advies Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. Amsterdam: VU; 2012.
go back to reference Heijmans M, Jansen D, Houtum L van, Spreeuwenberg P. Ontwikkelingen in het zorggebruik en de ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen: rapportage 2012. Utrecht: NIVEL; 2012. Heijmans M, Jansen D, Houtum L van, Spreeuwenberg P. Ontwikkelingen in het zorggebruik en de ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen: rapportage 2012. Utrecht: NIVEL; 2012.
go back to reference Hofstede J, Cardol M, Rijken M. Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie (Tweede Wmo-evaluatie, deelrapport mensen met lichamelijke beperkingen). Den Haag: SCP/NIVEL; 2013. Hofstede J, Cardol M, Rijken M. Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie (Tweede Wmo-evaluatie, deelrapport mensen met lichamelijke beperkingen). Den Haag: SCP/NIVEL; 2013.
go back to reference Klerk MMY de, Schellingerhout R. Ondersteuning gewenst. Mensen met lichamelijke beperkingen en hun voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn. Den Haag: SCP; 2006. Klerk MMY de, Schellingerhout R. Ondersteuning gewenst. Mensen met lichamelijke beperkingen en hun voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn. Den Haag: SCP; 2006.
go back to reference Klerk M de, Timmermans J, Boer A de. Uitwisseling van steun tussen kinderen en hun oude ouders. In: Broek A de, Bronneman-Helmers R, Veldheer V, red. Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010. Den Haag; SCP; 2010. pag. 221–33. Klerk M de, Timmermans J, Boer A de. Uitwisseling van steun tussen kinderen en hun oude ouders. In: Broek A de, Bronneman-Helmers R, Veldheer V, red. Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010. Den Haag; SCP; 2010. pag. 221–33.
go back to reference Mensink W, Boele A, Houwelingen P van. Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven. Een verkenning van Wmo-beleid in vijf gemeenten. Den Haag: SCP; 2013. Mensink W, Boele A, Houwelingen P van. Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven. Een verkenning van Wmo-beleid in vijf gemeenten. Den Haag: SCP; 2013.
go back to reference Plaisier I, Broese van Groenou M, Deeg DJH. Kwetsbare ouderen: Zorg of geen zorg? Amsterdam: Vrije Universiteit: 2011. Plaisier I, Broese van Groenou M, Deeg DJH. Kwetsbare ouderen: Zorg of geen zorg? Amsterdam: Vrije Universiteit: 2011.
go back to reference Ridder J den, Dekker P. De publieke opinie over eigen verantwoordelijkheid. In: Veldheer V, Jonker J, Noije L van. Vrooman C, red. Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? Sociaal en Cultureel Rapport 2012. Den Haag: SCP; 2012. pp. 277–302. Ridder J den, Dekker P. De publieke opinie over eigen verantwoordelijkheid. In: Veldheer V, Jonker J, Noije L van. Vrooman C, red. Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? Sociaal en Cultureel Rapport 2012. Den Haag: SCP; 2012. pp. 277–302.
go back to reference Sadiraj K, Timmermans J, Ras M, Boer A de. De toekomst van de mantelzorg. Den Haag: SCP; 2009. Sadiraj K, Timmermans J, Ras M, Boer A de. De toekomst van de mantelzorg. Den Haag: SCP; 2009.
Metagegevens
Titel
Zorggebruik informele zorg
Auteurs
M.M.Y. de Klerk
M.A.M. Marangos
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0444-8_43