Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14. Zorgen voor kwaliteit

Auteurs : M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers

Gepubliceerd in: Inleiding in de gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Kwaliteit betekent dat iets voldoet aan verwachtingen of eisen. Bij zorg gaat het om veilige en goede zorg, en het zorgverleningsproces. Huisartsen, apothekers en tandartsen hebben standaarden voor goede zorg. De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector helpt zorginstellingen om hun kwaliteit te beoordelen. Werkafspraken, protocollen, richtlijnen, standaarden en de kwaliteitscyclus (plan, do, check en act) moeten kwaliteit bevorderen. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) stelt eisen aan de kwaliteit van zorgverleners. In de wet genoemde vakgebieden en titels zijn beschermd (titelbescherming). De Wet BIG heeft regels voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen. Bekwame assistenten mogen in opdracht en onder toezicht van arts of apotheker een voorbehouden handeling uitvoeren. Sommige beroepsgroepen zijn wettelijk verplicht een tuchtcommissie in te stellen. Een instelling is volgens de Kwaliteitswet zorginstellingen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. De Geneesmiddelenwet regelt de kwaliteit van geneesmiddelen en de verstrekking ervan.
Metagegevens
Titel
Zorgen voor kwaliteit
Auteurs
M. van der Burgt
E. van Mechelen-Gevers
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0978-8_14