Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit praktische boek helpt pleegouders en andere opvoeders om het gedrag van hun (pleeg)kind door een traumabril te bekijken. Dit vergroot de kans op een stabiele opvoeder-kindrelatie en verkleint de kans op een (nieuwe) uithuisplaatsing. Het boek hoort bij de training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen. Onderzoek laat zien dat de training leidt tot meer kennis, grotere tevredenheid en minder stress bij opvoeders.

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten. Die zijn op een overzichtelijke en concrete manier verwerkt in powerpointdia’s, casusbeschrijvingen en oefeningen. De training bestaat uit acht modules en is oorspronkelijk ontwikkeld door de Amerikaanse organisatie National Child Traumatic Stress Network (NCTSN). In Nederland is Zorgen voor getraumatiseerde kinderen als ‘goed onderbouwde interventie’ opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut.

In deze herziene versie van het Werkboek voor deelnemers zijn de ervaringen verwerkt van professionals die de training sinds 2012 geven. Theoretische informatie wordt compacter beschreven en er is meer aandacht voor het toepassen van de theorie in de praktijk van alledag. Ook zijn verwijzingen naar bronnen waar opvoeders meer kunnen zien en lezen over de verschillende onderwerpen uit de training vernieuwd. Bij het boek hoort een website met extra digitaal materiaal.

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen is vertaald en bewerkt naar de Nederlandse situatie door Leony Coppens en Carina van Kregten, beide al jaren actief in de zorg voor en behandeling van chronisch getraumatiseerde kinderen als therapeut, supervisor, docent en auteur. Naast het Werkboek voor deelnemers is er een Handleiding voor trainers.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Welkom

Samenvatting
Wanneer kinderen of jongeren niet veilig in hun ouderlijk huis kunnen blijven, worden ze vaak tijdelijk bij familieleden, bij pleegouders of in andere vervangende opvoedingssituaties geplaatst. Jullie, de opvoeders, hebben een van de meest uitdagende en emotioneel vermoeiende rollen in het algehele welzijn van het kind op je genomen.
Leony Coppens, Carina Van Kregten

2. Module 1: Kennismaking

Samenvatting
Het begrip traumasensitief opvoeden en de voordelen daarvan beschrijven.
Leony Coppens, Carina Van Kregten

3. Module 2: Verschillende soorten trauma

Samenvatting
Het begrip trauma definiëren en beschrijven hoe kinderen kunnen reageren op traumatische gebeurtenissen.
Leony Coppens, Carina Van Kregten

4. Module 3: Begrijpen van de effecten van trauma

Samenvatting
Beschrijven hoe trauma invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling en het functioneren van het kind.
Leony Coppens, Carina Van Kregten

5. Module 4: Een veilige omgeving creëren

Samenvatting
De belangrijkste onderdelen van een veiligheidsboodschap beschrijven en weten hoe je getraumatiseerde kinderen kunt laten ervaren dat ze veilig zijn.
Leony Coppens, Carina Van Kregten

6. Module 5: Omgaan met gevoelens en gedrag

Samenvatting
De cognitieve driehoek beschrijven en deze toepassen bij het getraumatiseerde kind.
Leony Coppens, Carina Van Kregten

7. Module 6: Verbinding en herstel

Samenvatting
Minstens drie belangrijke verbindingen in het leven van je kind benoemen en manieren beschrijven waarop je deze verbindingen kunt ondersteunen en behouden.
Leony Coppens, Carina Van Kregten

8. Module 7: Hoe je een pleitbezorger van je kind wordt

Samenvatting
Minstens drie basale elementen van pleitbezorgerschap noemen, gebaseerd op kennis van trauma.
Leony Coppens, Carina Van Kregten

9. Module 8: Voor jezelf zorgen

Samenvatting
De waarschuwingssignalen van uitputting van medeleven en secundaire traumatische stress herkennen en benoemen.
Leony Coppens, Carina Van Kregten

10. Werkbladen

Samenvatting
Enkele werkbladen zijn apart te downloaden via www.​bsl.​nl/​activatie:
  • Welkom - Mijn spanningsmeter
  • Module 4 - Mijn steunplan
  • Module 5 - Cognitieve driehoek
  • Module 5 - Maak je eigen gevoelenskaartjes
Leony Coppens, Carina Van Kregten

11. Verhalen

Samenvatting
Marit wordt midden in de nacht huilend wakker. Als tante Jennie probeert haar te troosten, strekt Marit haar rug, duwt haar handen tegen Jennies schouders en schreeuwt nog harder. Als Jennie probeert oogcontact te maken met Marit, draait de baby haar hoofd weg.
Leony Coppens, Carina Van Kregten

12. Meer weten?

Samenvatting
Astrid Tulleners (2008). Dood. Mijn boek over verdriet en verder gaan. Amsterdam: SWP. Boek voor kinderen die een dierbaar iemand hebben verloren. Het boek helpt door gerichte vragen en opdrachten beter om te gaan met het verlies. Voor kinderen vanaf tien jaar.
Leony Coppens, Carina Van Kregten

Nawerk

Meer informatie