Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

41. Zorgen voor elkaar: mantelzorg

Auteurs : A.H. de Boer, M.M.Y. de Klerk

Gepubliceerd in: Inleiding in de gerontologie en geriatrie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Mantelzorg is tegenwoordig een belangrijk onderwerp in het debat over de zorg. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, ingevoerd in 2007) werd de positie van de mantelzorger voor het eerst geformaliseerd. Mensen moeten eerst in hun eigen netwerk ondersteuning zoeken, voordat zij een beroep kunnen doen op de collectief gefinancierde zorg.
De bereidheid om mantelzorg te geven is groot. Het verlenen van zorg kan, in combinatie met een betaalde baan, een eigen gezin of een kwakkelende gezondheid, een fors beslag leggen op mensen. Probleemloos verloopt het zorgen voor de (schoon)ouders dan ook zeker niet altijd. Een deel vindt de combinatie van arbeid en zorg zwaar en is overbelast door de mantelzorg. Het zorgen is echter zeker niet alleen maar negatief: mensen halen voldoening uit hun zorgtaken en hechten eraan dat zij iets voor een ander kunnen betekenen. Daarom gaat het ook vaak goed.
Bij mantelzorg denken mensen vaak aan ouderen die hulp krijgen van hun kinderen. De hulp die ouderen aan elkaar geven wordt vaak over het hoofd gezien. Toch bestaat een groot en toenemend deel van de mantelzorg in Nederland uit deze vorm van zorgen voor elkaar en vaak betreft het dan zorg voor de eigen partner.
Literatuur
go back to reference Boer A de, Klerk M de. Wat doen oudere mannen en vrouwen aan informele zorg? In: Altijd een antwoord. (SCP-Nieuwjaarsuitgave 2006). Den Haag: SCP; 2006. Boer A de, Klerk M de. Wat doen oudere mannen en vrouwen aan informele zorg? In: Altijd een antwoord. (SCP-Nieuwjaarsuitgave 2006). Den Haag: SCP; 2006.
go back to reference Boer A de, Broese GM van, Timmermans JM. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: SCP; 2009. Boer A de, Broese GM van, Timmermans JM. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: SCP; 2009.
go back to reference Cloïn M, Bucx F, Boer A de, Oudijk D. Zorgen voor elkaar. In: Bijl R, Boelhouwer J, Cloin M, Pommer E (red.). De sociale staat van Nederland. Den Haag: SCP; 2011. pp. 79–101. Cloïn M, Bucx F, Boer A de, Oudijk D. Zorgen voor elkaar. In: Bijl R, Boelhouwer J, Cloin M, Pommer E (red.). De sociale staat van Nederland. Den Haag: SCP; 2011. pp. 79–101.
go back to reference Dykstra PA, Komter AE. Structural characteristics of Dutch kin networks. In: Dykstra PA, Kalmijn M, Knijn TCM, Komter AE, Liefbroer AC, Mulder CH. editors. Family solidarity in the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2006. pp. 21–43. Dykstra PA, Komter AE. Structural characteristics of Dutch kin networks. In: Dykstra PA, Kalmijn M, Knijn TCM, Komter AE, Liefbroer AC, Mulder CH. editors. Family solidarity in the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2006. pp. 21–43.
go back to reference Gaalen R van, Deerenberg I. Meer AOW-ers maar woningdelen van AOW-ers met volwassen kinderen blijft gelijk. CBS: Webmagazine; 2014. Gaalen R van, Deerenberg I. Meer AOW-ers maar woningdelen van AOW-ers met volwassen kinderen blijft gelijk. CBS: Webmagazine; 2014.
go back to reference Knipscheer K. Weerkaatst plezier. Tijdschr Gezondheidswetensch. 2010;88:306–8. Knipscheer K. Weerkaatst plezier. Tijdschr Gezondheidswetensch. 2010;88:306–8.
go back to reference Nimwegen N van. Van spitsuur naar sandwich. Economisch-Statistische Berichten. 2004;89(4427):D19–D21. Nimwegen N van. Van spitsuur naar sandwich. Economisch-Statistische Berichten. 2004;89(4427):D19–D21.
go back to reference Oudijk D, Boer A de, Woittiez I, Timmermans J, Klerk M de. Mantelzorg uit de doeken. Den Haag: SCP; 2010. Oudijk D, Boer A de, Woittiez I, Timmermans J, Klerk M de. Mantelzorg uit de doeken. Den Haag: SCP; 2010.
go back to reference Schnabel P. Haalt de mantelzorg 2020? (eerste nationale mantelzorglezing). Bunnik: LOT; 2003. Schnabel P. Haalt de mantelzorg 2020? (eerste nationale mantelzorglezing). Bunnik: LOT; 2003.
go back to reference Timmermans JM, Boer A de, Campen C van, Klerk MMY de, Wit JSJ de, Woittiez IB. Vrij om te helpen. Verkenning betaald langdurig zorgverlof. Den Haag: SCP; 2001. Timmermans JM, Boer A de, Campen C van, Klerk MMY de, Wit JSJ de, Woittiez IB. Vrij om te helpen. Verkenning betaald langdurig zorgverlof. Den Haag: SCP; 2001.
go back to reference Timmermans J, Boer A de, Iedema J. De mantelval. Over de dreigende overbelasting van de mantelzorger. Den Haag: SCP; 2005. Timmermans J, Boer A de, Iedema J. De mantelval. Over de dreigende overbelasting van de mantelzorger. Den Haag: SCP; 2005.
go back to reference Tolkacheva N, Broese GM van, Tilburg T van. Sibling influence on care by children to older parents. Res Ageing. 2010;32(6):739–59. Tolkacheva N, Broese GM van, Tilburg T van. Sibling influence on care by children to older parents. Res Ageing. 2010;32(6):739–59.
go back to reference Tolkacheva N, Broese GM van, Boer A de, Tilburg T van. The impact of informal care-giving networks on adult children's care-giver burden. Ageing Soc. 2011;31(1):34–51. Tolkacheva N, Broese GM van, Boer A de, Tilburg T van. The impact of informal care-giving networks on adult children's care-giver burden. Ageing Soc. 2011;31(1):34–51.
Metagegevens
Titel
Zorgen voor elkaar: mantelzorg
Auteurs
A.H. de Boer
M.M.Y. de Klerk
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0444-8_41