Skip to main content
Top

2002 | Boek

Zorg voor ouder en kind

Werkcahier Kwalificatieniveau 4

Auteur: Transferpunt Vaardigheidsonderwijs

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Informatie over het werkcahier
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
2 Inleiding
Samenvatting
In dit cahier komen vaardigheden aan de orde die je nodig hebt in de verpleegkundige zorg voor (aanstaande) ouders, pasgeborenen en zuigelingen (vgl. de deelkwalificatie 410 in Gekwalificeerd voor de toekomst 1999).
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
3 Beginvereisten
Samenvatting
Voor het goed kunnen begrijpen en juist kunnen uitvoeren van de vaardigheden die in dit cahier centraal staan, is het van belang dat je enige voorkennis hebt betreffende:
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
4 De verzorging van de (aanstaande) ouder en de pasgeborene
Samenvatting
De zwangere vrouw en haar eventuele partner komen in een nieuwe levensfase terecht door de komst van een kind. Een fase die allerlei vragen oproept, maar ook andere eisen stelt aan het lichaam van de vrouw en aan de wijze van omgaan met elkaar als partners.
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
5 Borst- en flesvoeding, meten van de groei
Samenvatting
Zoals al eerder aangegeven, roepen de zwangerschaps- en kraamperiode veel vragen op. Eén van de vragen waarover de aanstaande moeder nadenkt, is: ‘Zal ik borst- of flesvoeding gaan geven?’ Er is een tijd geweest dat het geven van flesvoeding gepropageerd werd, ook door gezondheidsmede-werkers. Tegenwoordig geeft men weer de voorkeur aan borstvoeding. Uit huidige onderzoeken komt steeds meer naar voren dat borstvoeding voordelen heeft ten opzichte van flesvoeding. Bij vergelijkingen tussen verschillende landen blijkt in Nederland veel minder en veel minder lang borstvoeding gegeven te worden. Er wordt van alle kanten gepleit om borstvoeding te propageren vanwege de voordelen. De verpleegkundige heeft hierin een zeer belangrijke taak. Zij zal te maken krijgen met onzekerheden van ouders. Om je te helpen hier juist op te reageren zijn er allerlei boekjes en voorlichtingsbrochures beschikbaar. Tevens kun je gebruikmaken van informatie van verschillende stichtingen en verenigingen die zich bezighouden met borstvoeding (zie hoofdstuk 11). Verder komen er in Nederland steeds meer lactatiedeskundigen. Deze professionals zijn gespecialiseerd in borstvoeding. Door middel van de studieopdrachten krijg je inzicht in de voor- en nadelen van borst- en flesvoeding. Daarnaast verwerf je kennis over het omgaan met voedingsproblemen bij pasgeborenen en zuigelingen. Deze inzichten zijn noodzakelijk voor het voeren van een verpleegkundig diagnosticeringsgesprek (zie hoofdstuk 6).
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
6 Verpleegkundige gespreksvoering: het verpleegkundig diagnosticeringsgesprek
Samenvatting
Dit hoofdstuk vraagt je aandacht voor de gespreksvoering in de ouder- en kindzorg. Aan de orde komt het verpleegkundig diagnosticeringsgesprek.
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
7 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
De zelfevaluatietoets kun je beschouwen als controle op je theoretische voorbereiding van de nieuwe vaardigheden. Als je gewend bent jezelf regelmatig tijdens het studeren te toetsen (om na te gaan of je het nog begrijpt), dan komen de vragen in paragraaf 7.1 je hopelijk bekend voor.
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
8 Practicum
Samenvatting
Het practicum gebruik je voor het ‘in de vingers’ krijgen van de vaardigheid. Door goed te oefenen is het mogelijk om op school de meeste vaardigheden zo goed te beheersen dat het voor de zorgvrager en voor jezelf verantwoord is deze (onder begeleiding) toe te passen.
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
9 Oefenen tijdens de stage
Samenvatting
In plaats van in een veilige en rustige omgeving op school, ga je de geleerde vaardigheden nu in de, vaak drukke, praktijk verder oefenen. De drukte van alledag kan maken dat je probeert snel het werktempo op te pakken van de anderen om je heen. En ook dat je dan, bijna automatisch, probeert het gedrag van de andere verpleegkundigen na te doen. Je vergeet als het ware dat je op school al druk bezig bent geweest met het leren van de verpleegkundige vaardigheden.
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
Nawerk
Meer informatie
Titel
Zorg voor ouder en kind
Auteur
Transferpunt Vaardigheidsonderwijs
Copyright
2002
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9503-3
Print ISBN
978-90-313-3868-9
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9503-3