Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-06-2018 | Thema zorg en ondersteuning aan arbeidsmigranten

Zorg en ondersteuning aan oudere arbeidsmigranten

Auteurs: David Talloen, Olivia Vanmechelen

Gepubliceerd in: Geron | Uitgave 2/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Deze bijdrage handelt over de arbeidsmigranten die 40 tot 60 jaar geleden als jonge arbeidskrachten uit Zuid-Europa, Turkije en Noord-Afrika naar België trokken. De eerste generatie ouderen uit de arbeidsmigratie onderscheidde zich van andere ouderen inzake sociaal profiel alsook in wensen en verwachtingen aangaande de zorg op hun oude dag. We schuiven enkele belangrijke, met elkaar verweven vaststellingen naar voren die kunnen bijdragen tot een beter begrip voor de migratiecontext en de gevolgen ervan op de toegang tot welzijn en zorg voor deze ouderen.
Literatuur
go back to reference Talloen, D. (2012). Allochtone ouderen en de uitdaging voor de dienst- en zorgverlening. In: Ethiek en zorg in de hulpverlening. Over taboes gesproken. Talloen, D. (2012). Allochtone ouderen en de uitdaging voor de dienst- en zorgverlening. In: Ethiek en zorg in de hulpverlening. Over taboes gesproken.
go back to reference Talloen, D. (2007). Zorg voor allochtone ouderen. Mechelen: Kluwer. Talloen, D. (2007). Zorg voor allochtone ouderen. Mechelen: Kluwer.
go back to reference Talloen, D. (2017). Oost-Vlaams evaluatierapport project Ouder worden in je buurt: 2014-2017. Talloen, D. (2017). Oost-Vlaams evaluatierapport project Ouder worden in je buurt: 2014-2017.
go back to reference Vanmechelen, O., Verté D., Teugels, H. e.a. (2012). Zorgnoden en behoeften: de kijk van de Brusselaar. Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Vanmechelen, O., Verté D., Teugels, H. e.a. (2012). Zorgnoden en behoeften: de kijk van de Brusselaar. Kenniscentrum Woonzorg Brussel.
go back to reference Vermeulen S. (2017). Bouwen aan een Actief Zorgzame Buurt. Vernieuwende projecten in de ouderenzorg in Brussel. Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Vermeulen S. (2017). Bouwen aan een Actief Zorgzame Buurt. Vernieuwende projecten in de ouderenzorg in Brussel. Kenniscentrum Woonzorg Brussel.
go back to reference Dedry, A. (2017). Mantelzorg met kleur. Hoe zorgtaken van mensen met een migratieachtergrond verlichten? Tielt: Lannoo Campus. Dedry, A. (2017). Mantelzorg met kleur. Hoe zorgtaken van mensen met een migratieachtergrond verlichten? Tielt: Lannoo Campus.
go back to reference Taspinar B. (2017). Cultuursensitieve zorg voor ouderen in thuiszorgdiensten. In: Je weet niet wat je mist. Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt. EVA vzw, Brussel. Taspinar B. (2017). Cultuursensitieve zorg voor ouderen in thuiszorgdiensten. In: Je weet niet wat je mist. Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt. EVA vzw, Brussel.
go back to reference Berdai, S. (2013). Interculturele benadering in de zorg: context, rol van de hulpverlener en succesfactoren, Cahier Welzijnsgids, Professioneel omgaan met diversiteit. Wolters Kluwer Belgium, p. 73-86. Berdai, S. (2013). Interculturele benadering in de zorg: context, rol van de hulpverlener en succesfactoren, Cahier Welzijnsgids, Professioneel omgaan met diversiteit. Wolters Kluwer Belgium, p. 73-86.
Metagegevens
Titel
Zorg en ondersteuning aan oudere arbeidsmigranten
Auteurs
David Talloen
Olivia Vanmechelen
Publicatiedatum
01-06-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Geron / Uitgave 2/2018
Print ISSN: 1389-143X
Elektronisch ISSN: 2352-1880
DOI
https://doi.org/10.1007/s40718-018-0028-y

Andere artikelen Uitgave 2/2018

Geron 2/2018 Naar de uitgave

Bespreking oratie

De kracht van verhalen

Thema zorg en ondersteuning aan arbeidsmigranten

Transnationaal wonen van etnische ouderen