Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2005

01-04-2005 | Oorspronkelijke stukken

“Zolang ge maar gezond zijt en uwe man nog hebt”

Een empirische analyse van de welzijnservaring van 75-jarige Vlamingen

Auteurs: S. De Groof, M. Elchardus

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel onderscheidt empirisch verschillende dimensies in de welzijnsbeleving en bestudeert de oorzaken van één van die dimensies, met name de persoonlijke welzijnsbeleving, bij Vlaamse 75-jarigen (N=1456). De analyses brengen het grote belang van een goede gezondheid aan het licht. Naarmate 75-jarigen een goede fysieke en mentale gezondheid hebben, en over voldoende functionele mobiliteit en onafhankelijkheid beschikken, hebben ze een veel positievere welzijnservaring. Ten tweede hebben respondenten die een verliessituatie hebben meegemaakt (in casu hun partner) een veel lager welzijn. Dit verklaart zelfs het gendereffect weg. Vrouwen voelen zich minder goed, hoofdzakelijk omdat zij meer kans hebben om weduwe te zijn dan mannen. Verder vertonen 75-jarigen die hun werk en de arbeidsrol sterk missen lagere welzijnsscores. Respondenten die financieel goed rondkomen, die tevreden zijn met hun sociale contacten en die hun tijd actief doorbrengen, voelen zich tenslotte eveneens beter.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Voetnoten
1
Tegen de subjectieve welzijnsbenadering worden eveneens bezwaren geuit. Een aantal auteurs merkt op dat de schalen die peilen naar het subjectief welzijn strikt gezien niet naar het persoonlijke welzijn peilen. 81 Om hun eigen welzijn te evalueren, vergelijken respondenten zich immers met referentiegroepen waartoe ze zich rekenen (het aspiratieniveau van ouderen zou in die zin aangepast zijn aan nieuwe omstandigheden). Als dusdanig wordt met de schaal eigenlijk geen onderzoek gedaan naar het persoonlijke welbevinden, maar naar het welbevinden binnen de sociale context waarin het individu zich bevindt. We menen evenwel dat een dergelijke benadering te verdedigen valt. Subjectieve percepties vormen voor de handelende persoon immers de wereld waarin hij of zij leeft en waarop hij of zij reageert. Subjectieve maten geven dan ook een goed beeld weer van de ervaren werkelijkheid en bepalen doorgaans de sociologische gevolgen.
 
Literatuur
go back to reference Bron: NIS, in: Ooghe E, Pepermans G, Schokkaert E. Kanttekeningen bij het activeringsbeleid. Nieuwsbrief-Steunpunt WAV 2000; 1/2: 43-47. Bron: NIS, in: Ooghe E, Pepermans G, Schokkaert E. Kanttekeningen bij het activeringsbeleid. Nieuwsbrief-Steunpunt WAV 2000; 1/2: 43-47.
go back to reference Elchardus M, Cohen J. Gedrag en verwachtingen in verband met het einde van de loopbaan. Eindrapport. Brussel: VUB, Vakgroep Sociologie/Onderzoeksgroep TOR, 2003. Elchardus M, Cohen J. Gedrag en verwachtingen in verband met het einde van de loopbaan. Eindrapport. Brussel: VUB, Vakgroep Sociologie/Onderzoeksgroep TOR, 2003.
go back to reference Grundy E, Bowling A. Enhancing the quality of extended life years. Identification of the oldest old with a very good and very poor quality of life. Aging Ment Health 1999; 3: 199-212.CrossRef Grundy E, Bowling A. Enhancing the quality of extended life years. Identification of the oldest old with a very good and very poor quality of life. Aging Ment Health 1999; 3: 199-212.CrossRef
go back to reference Schmitt M, Jüchtern J-C. The structure of subjective well-being in middle adulthood. Aging Ment Health 2001; 5: 47-55.CrossRefPubMed Schmitt M, Jüchtern J-C. The structure of subjective well-being in middle adulthood. Aging Ment Health 2001; 5: 47-55.CrossRefPubMed
go back to reference Westerhof GJ, Dittmann-Kohli F, Thissen T. Beyond life satisfaction: Lay conceptions of well-being among middle-aged and elderly adults. Social Indicators Research 2001; 56: 179-204.CrossRef Westerhof GJ, Dittmann-Kohli F, Thissen T. Beyond life satisfaction: Lay conceptions of well-being among middle-aged and elderly adults. Social Indicators Research 2001; 56: 179-204.CrossRef
go back to reference Bramston P, Pretty G, Chipuer H. Unravelling subjective quality of life: An investigation of individual and community determinants. Social Indicators Research 2002, 59: 261-274.CrossRef Bramston P, Pretty G, Chipuer H. Unravelling subjective quality of life: An investigation of individual and community determinants. Social Indicators Research 2002, 59: 261-274.CrossRef
go back to reference Marcoen A, Van Cotthem K, Billiet K, Beyers W. Dimensies van subjectief welbevinden bij ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2002; 33: 156-164.PubMed Marcoen A, Van Cotthem K, Billiet K, Beyers W. Dimensies van subjectief welbevinden bij ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2002; 33: 156-164.PubMed
go back to reference Bury M, Holme A. Measuring quality of life. In: Johnson J, Slater R, red. Aging and later life. London: Sage, 1993: 233-238. Bury M, Holme A. Measuring quality of life. In: Johnson J, Slater R, red. Aging and later life. London: Sage, 1993: 233-238.
go back to reference Hughes B. Gerontological approaches to quality of life. In: Johnson J, Slater R, red. Aging and later life. London: Sage, 1993. Hughes B. Gerontological approaches to quality of life. In: Johnson J, Slater R, red. Aging and later life. London: Sage, 1993.
go back to reference Smith A. Defining quality of life. Newsletter Growing Older Programme 2001; 2: 3. Smith A. Defining quality of life. Newsletter Growing Older Programme 2001; 2: 3.
go back to reference Delhey J, Böhnke P, Habich R, Zapf W. Quality of life in a European perspective: The euromodule as a new instrument for comparative welfare research. Social Indicators Research 2002; 58: 163-176.CrossRef Delhey J, Böhnke P, Habich R, Zapf W. Quality of life in a European perspective: The euromodule as a new instrument for comparative welfare research. Social Indicators Research 2002; 58: 163-176.CrossRef
go back to reference Bearon L B. Succesful aging: What does the "good life" look like? The Forum for Family and Consumer Issues 1996, 1. Bearon L B. Succesful aging: What does the "good life" look like? The Forum for Family and Consumer Issues 1996, 1.
go back to reference Bowling A, Banister D, Sutton S, Evans O, Windsor J. A multidimensional model of the quality of life in older age. Aging Ment Health 2002; 6: 355-371.CrossRefPubMed Bowling A, Banister D, Sutton S, Evans O, Windsor J. A multidimensional model of the quality of life in older age. Aging Ment Health 2002; 6: 355-371.CrossRefPubMed
go back to reference Stathi A, Fox K R, McKenna J. Physical activity and dimensions of subjective well-being in older adults. J Aging Physical Activity 2002; 10: 76-92. Stathi A, Fox K R, McKenna J. Physical activity and dimensions of subjective well-being in older adults. J Aging Physical Activity 2002; 10: 76-92.
go back to reference Westerhof G J. De beleving van het eigen ouder worden. Multidimensionaliteit en multidirectionaliteit in relatie tot succesvol ouder worden en welbevinden. Tijdschr Gerontol Geriatr 2003; 34: 96-103.PubMed Westerhof G J. De beleving van het eigen ouder worden. Multidimensionaliteit en multidirectionaliteit in relatie tot succesvol ouder worden en welbevinden. Tijdschr Gerontol Geriatr 2003; 34: 96-103.PubMed
go back to reference Russell R V. Correlates of life satisfaction in retirement. AM Arbor MI: University Microfilms International, 1984. Russell R V. Correlates of life satisfaction in retirement. AM Arbor MI: University Microfilms International, 1984.
go back to reference Odell K S, Soloninka J W, Lawrence L D, Gartin S A. Life satisfaction of retired West Virginia secundary school agriculture teachers. J Agric Educ 1992; 33: 17-22. Odell K S, Soloninka J W, Lawrence L D, Gartin S A. Life satisfaction of retired West Virginia secundary school agriculture teachers. J Agric Educ 1992; 33: 17-22.
go back to reference Hortulanus R P, Liem P P M, Sprinkhuizen A M M. Domeinen van welzijn. Welzijnsbeleving en welzijnsbeleid in de jaren '90. ’s Gravenhage: VUGA, 1993. Hortulanus R P, Liem P P M, Sprinkhuizen A M M. Domeinen van welzijn. Welzijnsbeleving en welzijnsbeleid in de jaren '90. ’s Gravenhage: VUGA, 1993.
go back to reference Baltes P B, Baltes M M. Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences. New York: Cambridge University Press, 1990. Baltes P B, Baltes M M. Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences. New York: Cambridge University Press, 1990.
go back to reference Okma, P, Veenhoven R. Is langer leven nog wel leuk? Levensvoldoening van hoogbejaarden in 8 EU-landen. Sociale Wetenschappen 1999; 42: 38-62. Okma, P, Veenhoven R. Is langer leven nog wel leuk? Levensvoldoening van hoogbejaarden in 8 EU-landen. Sociale Wetenschappen 1999; 42: 38-62.
go back to reference Von Faber M. Maten van succes bij ouderen. Gezondheid, aanpassing en sociaal welbevinden. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 2002. Von Faber M. Maten van succes bij ouderen. Gezondheid, aanpassing en sociaal welbevinden. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 2002.
go back to reference Bruyninckx E, Mortelmans D. Kwaliteit van leven en gezondheidszorg in verandering. Tijdschr Sociolog 1999; 20: 25-49. Bruyninckx E, Mortelmans D. Kwaliteit van leven en gezondheidszorg in verandering. Tijdschr Sociolog 1999; 20: 25-49.
go back to reference Van Linschoten C P, Gerritsen J C, Romijn C. De schaal subjectief welzijn ouderen nader onderzocht. Tijdschr Gerontol Geriatr 1993; 24: 57-65.PubMed Van Linschoten C P, Gerritsen J C, Romijn C. De schaal subjectief welzijn ouderen nader onderzocht. Tijdschr Gerontol Geriatr 1993; 24: 57-65.PubMed
go back to reference The WHOQOL Group. The world health organization quality of life assessment (whoqol): Position paper from the world health organization. Soc Sci Med 1995; 41: 1403-1409. The WHOQOL Group. The world health organization quality of life assessment (whoqol): Position paper from the world health organization. Soc Sci Med 1995; 41: 1403-1409.
go back to reference Elchardus M, Huyse L, Hooghe M. Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek naar de sociale constructie van democratisch burgerschap. Brussel: VUBPress, 2001. Elchardus M, Huyse L, Hooghe M. Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek naar de sociale constructie van democratisch burgerschap. Brussel: VUBPress, 2001.
go back to reference Elchardus M, Smits W. Anatomie en oorzaken van het wantrouwen. Brussel:VUBPress, 2002. Elchardus M, Smits W. Anatomie en oorzaken van het wantrouwen. Brussel:VUBPress, 2002.
go back to reference Elchardus M, De Groof S, Smits W. Onveiligheidsgevoelens - een literatuurstudie. Studie uitgevoerd in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. Brussel: VUB, Vakgroep Sociologie/Onderzoeksgroep TOR, 2003. Elchardus M, De Groof S, Smits W. Onveiligheidsgevoelens - een literatuurstudie. Studie uitgevoerd in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. Brussel: VUB, Vakgroep Sociologie/Onderzoeksgroep TOR, 2003.
go back to reference Elchardus M, Faelens A. Technisch verslag bij het onderzoek naar effecten langdurige pensionering. Veldwerk en responsanalyse. Brussel: VUB, Vakgroep Sociologie/Onderzoeksgroep TOR, 2003. Elchardus M, Faelens A. Technisch verslag bij het onderzoek naar effecten langdurige pensionering. Veldwerk en responsanalyse. Brussel: VUB, Vakgroep Sociologie/Onderzoeksgroep TOR, 2003.
go back to reference Neugarten B I, Havighurst R J, Tobin S S. The measurement of life satisfaction. J Gerontol 1961; 16: 134-143.PubMed Neugarten B I, Havighurst R J, Tobin S S. The measurement of life satisfaction. J Gerontol 1961; 16: 134-143.PubMed
go back to reference Wallace K A, Wheeler A J. Reliability generalization of the life satisfaction index. Educ Psycholog Measurement 2002; 62: 674-684.CrossRef Wallace K A, Wheeler A J. Reliability generalization of the life satisfaction index. Educ Psycholog Measurement 2002; 62: 674-684.CrossRef
go back to reference Helmes E, Goffin R D, Chrisjohn R D. Confirmatory factor analysis of the life satisfaction index. Social Indicators Research 1998; 45: 371-390.CrossRef Helmes E, Goffin R D, Chrisjohn R D. Confirmatory factor analysis of the life satisfaction index. Social Indicators Research 1998; 45: 371-390.CrossRef
go back to reference Jong Gierveld J de. Eenzaamheid onder oudere mensen; een overzicht van het onderzoek. Geron. Tijdschr Soc Gerontol 1999; 1: 5-15. Jong Gierveld J de. Eenzaamheid onder oudere mensen; een overzicht van het onderzoek. Geron. Tijdschr Soc Gerontol 1999; 1: 5-15.
go back to reference Srole L. Social integration and certain corrolaries. An exploratory study. American Sociological Review 1956; 21: 709-768.CrossRef Srole L. Social integration and certain corrolaries. An exploratory study. American Sociological Review 1956; 21: 709-768.CrossRef
go back to reference Jacobs D, Abts K, Phalet K, Swyngedouw M. Verklaringen voor etnocentrisme. De rol van sociaal kapitaal, sociaal-economische onzekerheid, sociale integratie en gevoelens van discriminatie. Een verkenning. IPSoM-bulletin 2001; 3. Jacobs D, Abts K, Phalet K, Swyngedouw M. Verklaringen voor etnocentrisme. De rol van sociaal kapitaal, sociaal-economische onzekerheid, sociale integratie en gevoelens van discriminatie. Een verkenning. IPSoM-bulletin 2001; 3.
go back to reference Billiet J, Carton A, Huys R. Onbekend of onbemind? Een sociologisch onderzoek naar de houding van de Belgen tegenover migranten. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven/ Departement Sociologie, 1990. Billiet J, Carton A, Huys R. Onbekend of onbemind? Een sociologisch onderzoek naar de houding van de Belgen tegenover migranten. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven/ Departement Sociologie, 1990.
go back to reference Elchardus M, Smits W. Bedreigd, kwetsbaar en hulpeloos. Onveiligheidsgevoelens in Vlaanderen, 1998-2002. Vlaanderen gepeild! Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/ Administratie Planning en Statistiek, 2003. Elchardus M, Smits W. Bedreigd, kwetsbaar en hulpeloos. Onveiligheidsgevoelens in Vlaanderen, 1998-2002. Vlaanderen gepeild! Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/ Administratie Planning en Statistiek, 2003.
go back to reference Holmen K, Ericsson K, Winblad B. Quality of life among the elderly: State of mood and loneliness in two selected groups. Scand J Caring Sciences 1999; 13. Holmen K, Ericsson K, Winblad B. Quality of life among the elderly: State of mood and loneliness in two selected groups. Scand J Caring Sciences 1999; 13.
go back to reference Klerk M M Y de. Rapportage ouderen 2001. Veranderingen in de leefsituatie. Den Haag: SCP, 2001. Klerk M M Y de. Rapportage ouderen 2001. Veranderingen in de leefsituatie. Den Haag: SCP, 2001.
go back to reference Breeze E, Grundy C, Fletcher A, Wilkinson P, Jones D, Bulpitt C. Inequalities in quality of life among people aged 75 years and over in Great-Britain. Research Findings From the Growing Older Programme 2002, 1. Breeze E, Grundy C, Fletcher A, Wilkinson P, Jones D, Bulpitt C. Inequalities in quality of life among people aged 75 years and over in Great-Britain. Research Findings From the Growing Older Programme 2002, 1.
go back to reference Vanden Boer L, Pauwels K. Het subjectief welbevinden. In: Jacobs T, Vanderleyden L, Vanden Boer L, red. De leefsituatie van ouderen (55+) in Vlaanderen. Brussel: CBGS, 2003. (te verschijnen) Vanden Boer L, Pauwels K. Het subjectief welbevinden. In: Jacobs T, Vanderleyden L, Vanden Boer L, red. De leefsituatie van ouderen (55+) in Vlaanderen. Brussel: CBGS, 2003. (te verschijnen)
go back to reference Fernández-Ballesteros R, Zamarrón M D, Ruíz M A. The contribution of socio-demographic and psychosocial factors to life satisfaction. Aging and Society 2001; 21: 25-43.CrossRef Fernández-Ballesteros R, Zamarrón M D, Ruíz M A. The contribution of socio-demographic and psychosocial factors to life satisfaction. Aging and Society 2001; 21: 25-43.CrossRef
go back to reference Meeks, S, Murrell, S A. Contribution of education to health and life satisfaction in older adults mediated by negative affect. J Aging Health 2001, 13: 92-119.CrossRefPubMed Meeks, S, Murrell, S A. Contribution of education to health and life satisfaction in older adults mediated by negative affect. J Aging Health 2001, 13: 92-119.CrossRefPubMed
go back to reference Wolcott I. Families in later life: Dimensions of retirement. Australian Institute of Family Studies, 1998. Wolcott I. Families in later life: Dimensions of retirement. Australian Institute of Family Studies, 1998.
go back to reference Vogel J. Ageing and living conditions of the elderly: Sweden 1980-1998. Social Indicators Research 2002; 59: 1-34.CrossRef Vogel J. Ageing and living conditions of the elderly: Sweden 1980-1998. Social Indicators Research 2002; 59: 1-34.CrossRef
go back to reference Deeg D J H, Braam A W. Het belang van kwaliteit van leven voor ouderen zelf. Een kwantitatieve benadering. Medische antropologie 1997; 9: 136-149. Deeg D J H, Braam A W. Het belang van kwaliteit van leven voor ouderen zelf. Een kwantitatieve benadering. Medische antropologie 1997; 9: 136-149.
go back to reference Bowling A, Gabriel Z, Banister D, Sutton S. Adding quality to quantity: Older people's views on their quality of life and its enhancement. Research Findings From the Growing Older Programme 2002; 7. Bowling A, Gabriel Z, Banister D, Sutton S. Adding quality to quantity: Older people's views on their quality of life and its enhancement. Research Findings From the Growing Older Programme 2002; 7.
go back to reference Kempen G I J M. Het meten van de gezondheidstoestand van ouderen. Een toepassing van een Nederlandse versie van de Mos-schaal. Gerontologische Geriatrie 1992; 23: 132-140. Kempen G I J M. Het meten van de gezondheidstoestand van ouderen. Een toepassing van een Nederlandse versie van de Mos-schaal. Gerontologische Geriatrie 1992; 23: 132-140.
go back to reference Kim J E, Moen P. Moving into retirement: Preparation and transitions in late midlife. In: Lachman M E, red. Handbook of midlife development. New York: John Wiley & Sons, 2001: 487-527. Kim J E, Moen P. Moving into retirement: Preparation and transitions in late midlife. In: Lachman M E, red. Handbook of midlife development. New York: John Wiley & Sons, 2001: 487-527.
go back to reference Bijsterveld K. Geen kwestie van leeftijd. Verzorgingsstaat, wetenschap en discussie rond ouderen in Nederland. 1945-1982. Amsterdam: Van Gennep, 1996. Bijsterveld K. Geen kwestie van leeftijd. Verzorgingsstaat, wetenschap en discussie rond ouderen in Nederland. 1945-1982. Amsterdam: Van Gennep, 1996.
go back to reference Henkens K, Solinge H van. Het eindspel. Werknemers, hun partners en leidinggevenden over uittreden uit het arbeidsproces. Assen: Kon. Van Gorcum, 2003. Henkens K, Solinge H van. Het eindspel. Werknemers, hun partners en leidinggevenden over uittreden uit het arbeidsproces. Assen: Kon. Van Gorcum, 2003.
go back to reference Floyd F J, Haynes S N, Soll E R, et al. Assessing retirement satisfaction and perceptions of retirement experiences. Psychol Aging 1992; 7: 609-621.CrossRefPubMed Floyd F J, Haynes S N, Soll E R, et al. Assessing retirement satisfaction and perceptions of retirement experiences. Psychol Aging 1992; 7: 609-621.CrossRefPubMed
go back to reference Fouquereau E, Fernandez A, Mullet A. The retirement satisfaction inventory: Factor structures in a French sample. Eur J Psychological Assessment 1999; 15: 49-56.CrossRef Fouquereau E, Fernandez A, Mullet A. The retirement satisfaction inventory: Factor structures in a French sample. Eur J Psychological Assessment 1999; 15: 49-56.CrossRef
go back to reference Cumming E, Henry W E. Growing old: The process of disengagement. New York: Basic Books Inc, 1961. Cumming E, Henry W E. Growing old: The process of disengagement. New York: Basic Books Inc, 1961.
go back to reference Kelly J R. Activity and aging. Staying involved in later life. Newbury Park: CA, Sage, 1993. Kelly J R. Activity and aging. Staying involved in later life. Newbury Park: CA, Sage, 1993.
go back to reference Herzog A R, Franks M M, Markus H R, Holmberg D. Activities and well-being in older age: Effects of self-concept and educational attainment. Psychol Aging 1998; 13: 179-185.CrossRefPubMed Herzog A R, Franks M M, Markus H R, Holmberg D. Activities and well-being in older age: Effects of self-concept and educational attainment. Psychol Aging 1998; 13: 179-185.CrossRefPubMed
go back to reference Dupuis S L, Smale B J. An examination of relationship between psychological well-being and depression and leisure activity participation among older adults. Society and Leisure 1995; 18: 67-92. Dupuis S L, Smale B J. An examination of relationship between psychological well-being and depression and leisure activity participation among older adults. Society and Leisure 1995; 18: 67-92.
go back to reference Coleman D. Leisure based social support, leisure dispositions and health. J Leisure Research 1993; 25: 350-361. Coleman D. Leisure based social support, leisure dispositions and health. J Leisure Research 1993; 25: 350-361.
go back to reference Morrow-Howell N. Productive engagement of older adults: Effects on well-being. Washington: Center for Social Development, 2000. Morrow-Howell N. Productive engagement of older adults: Effects on well-being. Washington: Center for Social Development, 2000.
go back to reference Gauthier A H, Smeeding T M. Patterns of time use of people aged 55 to 64 years old: Some cross-national comparisons. New York: Center for Policy Research/Syracuse University, 2000. Gauthier A H, Smeeding T M. Patterns of time use of people aged 55 to 64 years old: Some cross-national comparisons. New York: Center for Policy Research/Syracuse University, 2000.
go back to reference Houben M, Mortelmans D, Jacobs T, Vanden Boer L. (Vrije-)tijdsbesteding van Vlaamse ouderen. Paper gepresenteerd op de 10e Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen Amsterdam, 2002. Houben M, Mortelmans D, Jacobs T, Vanden Boer L. (Vrije-)tijdsbesteding van Vlaamse ouderen. Paper gepresenteerd op de 10e Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen Amsterdam, 2002.
go back to reference Thijssen L. Sociale relaties en eenzaamheid bij ouderen. Mens & Maatschappij 1983; 58: 271-284. Thijssen L. Sociale relaties en eenzaamheid bij ouderen. Mens & Maatschappij 1983; 58: 271-284.
go back to reference Baxter J, Shetterly S M, Eby C, Mason L, Cortese CF, Hamman R F. Social network factors associated with perceived quality of life. J Aging Health 1998; 10: 287-310.CrossRefPubMed Baxter J, Shetterly S M, Eby C, Mason L, Cortese CF, Hamman R F. Social network factors associated with perceived quality of life. J Aging Health 1998; 10: 287-310.CrossRefPubMed
go back to reference Asakawa T, Koyano W, Ando T, Shibata H. Effects of functional decline on quality of life among the Japanese elderly. Int J Aging Human Development 2000; 50: 319-328.CrossRef Asakawa T, Koyano W, Ando T, Shibata H. Effects of functional decline on quality of life among the Japanese elderly. Int J Aging Human Development 2000; 50: 319-328.CrossRef
go back to reference Litwin H. Social network and morale in old age. The Gerontological Society of America 2001; 41: 516-524. Litwin H. Social network and morale in old age. The Gerontological Society of America 2001; 41: 516-524.
go back to reference Aquino J A, Russell D W, Cutrona C E, Altmaier E M. Employment status, social support, and life satisfaction among the elderly. J Counseling Psychol 1996; 43: 480-489.CrossRef Aquino J A, Russell D W, Cutrona C E, Altmaier E M. Employment status, social support, and life satisfaction among the elderly. J Counseling Psychol 1996; 43: 480-489.CrossRef
go back to reference Pinquart M, Sorensen S. Influences on loneliness in older adults: A meta-analysis. Basic and Applied Social Psychology 2001; 23: 245-266. Pinquart M, Sorensen S. Influences on loneliness in older adults: A meta-analysis. Basic and Applied Social Psychology 2001; 23: 245-266.
go back to reference Schilling O, Wahl H W. Familiare Netzwerke und Lebenszufriedenheit alter Menschen in landlichen und urbanen Regionen. Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie 2002; 54: 304-317.CrossRef Schilling O, Wahl H W. Familiare Netzwerke und Lebenszufriedenheit alter Menschen in landlichen und urbanen Regionen. Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie 2002; 54: 304-317.CrossRef
go back to reference Gibson D M. Interaction and well-being in old age: Is it quantity or quality that counts? Int J Aging Human Development 1986; 24: 29-40. Gibson D M. Interaction and well-being in old age: Is it quantity or quality that counts? Int J Aging Human Development 1986; 24: 29-40.
go back to reference Fernández-Ballesteros R. Social support and quality of life among older people in Spain. J Social Issues 2002; 58: 645-659.CrossRef Fernández-Ballesteros R. Social support and quality of life among older people in Spain. J Social Issues 2002; 58: 645-659.CrossRef
go back to reference Verté D, Ponjaert-Kristoffersen I. Depressieve symptomen bij ouderen. Antenne 2001: 49-52. Verté D, Ponjaert-Kristoffersen I. Depressieve symptomen bij ouderen. Antenne 2001: 49-52.
go back to reference Furber S. Effects of companion animals on the quality of life of older people: A critical review and research agenda. Sidney: Australian Centre for Health Promotion, 1998. Furber S. Effects of companion animals on the quality of life of older people: A critical review and research agenda. Sidney: Australian Centre for Health Promotion, 1998.
go back to reference Miller M, Lago D. The well-being of older women: The importance of pet and human relations. Anthrozoös 1990, 3: 245-251. Miller M, Lago D. The well-being of older women: The importance of pet and human relations. Anthrozoös 1990, 3: 245-251.
go back to reference Moberg D O. Religion and aging. In: Johnson J, red. Ageing and later life. London: Sage, 1996. Moberg D O. Religion and aging. In: Johnson J, red. Ageing and later life. London: Sage, 1996.
go back to reference Elchardus M, Siongers J. Het onbehagen van de grenzeloosheid. Een empirisch onderzoek naar het verband tussen detraditionalisering, zingeving en onbehagen. In: De Witte H, Elchardus M, Gruwez C, et al. Openheid of leegte? Over zingeving bij jongeren. Brussel: Acco, 2001: 35-73. Elchardus M, Siongers J. Het onbehagen van de grenzeloosheid. Een empirisch onderzoek naar het verband tussen detraditionalisering, zingeving en onbehagen. In: De Witte H, Elchardus M, Gruwez C, et al. Openheid of leegte? Over zingeving bij jongeren. Brussel: Acco, 2001: 35-73.
go back to reference Dooghe G, Vanden Boer L, Vanderleyden L. De leefsituatie van bejaarden. Brussel: CBGS, 1988. Dooghe G, Vanden Boer L, Vanderleyden L. De leefsituatie van bejaarden. Brussel: CBGS, 1988.
go back to reference Deleeck H. Dood en verdeling. Over sociale ongelijkheid in ziekte, zorg en dood. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid, Ufsia, 2002. Deleeck H. Dood en verdeling. Over sociale ongelijkheid in ziekte, zorg en dood. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid, Ufsia, 2002.
go back to reference Lodewijckx E, Jacobs T. De burgerlijke staat van ouderen in 2000 en in 1990. De situatie in het Vlaamse gewest. Brussel: CBGS, 2002. Lodewijckx E, Jacobs T. De burgerlijke staat van ouderen in 2000 en in 1990. De situatie in het Vlaamse gewest. Brussel: CBGS, 2002.
go back to reference Deleeck H. Wettelijke en aanvullende pensioenen, complementair of concurrent? Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid, Ufsia, 2002. Deleeck H. Wettelijke en aanvullende pensioenen, complementair of concurrent? Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid, Ufsia, 2002.
go back to reference Pauwels K, Vanden Boer L, Houben M. De sociaal-economische status. In: Jacobs T, Vanderleyden L, Vanden Boer L. De leefsituatie van ouderen (55+) in Vlaanderen. Brussel: CBGS, 2003 (in voorbereiding). Pauwels K, Vanden Boer L, Houben M. De sociaal-economische status. In: Jacobs T, Vanderleyden L, Vanden Boer L. De leefsituatie van ouderen (55+) in Vlaanderen. Brussel: CBGS, 2003 (in voorbereiding).
go back to reference Reker G T, Wong P T P. Aging as an individual process: Toward a theory of personal meaning. In: Birren J, Bengston V L, red. Emergent theories of aging. New York: Springer Publishing, 1988: 214-246. Reker G T, Wong P T P. Aging as an individual process: Toward a theory of personal meaning. In: Birren J, Bengston V L, red. Emergent theories of aging. New York: Springer Publishing, 1988: 214-246.
go back to reference Bernheim, J. How to get serious answers to the serious question: "How have you been?": Subjective quality of life (QOL) as an individual experiential emergent construct. Bioethics 1999; 13: 272-287.CrossRefPubMed Bernheim, J. How to get serious answers to the serious question: "How have you been?": Subjective quality of life (QOL) as an individual experiential emergent construct. Bioethics 1999; 13: 272-287.CrossRefPubMed
go back to reference De Groof S, Elchardus, M. Onderzoek naar de effecten van langdurige pensionering. Deelrapport 1: Welzijn. Brussel: VUB - Vakgroep Sociologie/Onderzoeksgroep TOR, 2003. De Groof S, Elchardus, M. Onderzoek naar de effecten van langdurige pensionering. Deelrapport 1: Welzijn. Brussel: VUB - Vakgroep Sociologie/Onderzoeksgroep TOR, 2003.
go back to reference Elchardus M, De Groof S. Het maatschappelijk onbehagen van Vlaamse 75-jarigen. Tijdschrift voor Sociologie (verschijnt in 2005). Elchardus M, De Groof S. Het maatschappelijk onbehagen van Vlaamse 75-jarigen. Tijdschrift voor Sociologie (verschijnt in 2005).
Metagegevens
Titel
“Zolang ge maar gezond zijt en uwe man nog hebt”
Een empirische analyse van de welzijnservaring van 75-jarige Vlamingen
Auteurs
S. De Groof
M. Elchardus
Publicatiedatum
01-04-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2005
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074701

Andere artikelen Uitgave 2/2005

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2005 Naar de uitgave

Proefschriftberichten

Proefschriftberichten