Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

De doktersassistente is de spin in het web van de huisartsenpraktijk. Zij organiseert en coördineert de dagelijkse gang van zaken, is het aanspreekpunt van de huisarts en de vraagbaak voor patiënten. Een goede doktersassistente moet inzicht hebben in de praktijkorganisatie en de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers. In het basiswerk Zo werkt het in de huisartsenpraktijk, opvolger van Werkprocessen in de huisartsenpraktijk, staat de vierde kerntaak van het kwalificatiedossier doktersassistenten centraal: het organiseren van werkprocessen en vastleggen van gegevens. Welke taken worden er op een dag uitgevoerd en door wie? Welke kennis en apparatuur zijn er nodig? Hoe houd je elektronische medische dossiers bij? Wat ligt er in de behandelkamer, en wie houdt dat bij? Wat moet je doen bij technische storingen? Het boek biedt een compleet theoretisch overzicht van alle handelingen die zich in de praktijk kunnen voordoen.Zo werkt het in de huisartsenpraktijk is bij uitstek geschikt als leerboek voor de opleiding tot doktersassistente. Daarnaast is het bijzonder nuttig als naslagwerk voor iedereen die als doktersassistente werkzaam is.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Samenvatting
Een goede doktersassistente heeft inzicht in de praktijkorganisatie en in de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers. Ook moet zij als doktersassistente haar eigen verantwoordelijkheden kennen en beheersen.
A.J. Dolmans

1. Praktijkorganisatie

Samenvatting
De assistente heeft een organiserende, uitvoerende en coördinerende rol in de dagelijkse gang van zaken in de praktijk.
A.J. Dolmans

2. Elektronisch patiëntendossier

Samenvatting
De doktersassistente organiseert en plant de werkprocessen van de artsenpraktijk. Zij draagt zorg voor het vastleggen en het up-to-date houden van de relevante gegevens en voert de taken uit met betrekking tot medische dossiers, in- en externe relaties en administratieve verslaglegging.
A.J. Dolmans

3. Patiëntenadministratie

Samenvatting
De doktersassistente organiseert en plant de werkprocessen van de artsenpraktijk. Zij draagt zorg voor het vastleggen en het up-to-date houden van de relevante gegevens en voert de taken uit met betrekking tot medische dossiers, in- en externe relaties en administratieve verslaglegging.
A.J. Dolmans

4. Formulieren en brieven

Samenvatting
De doktersassistente geeft voorlichting en/of adviseert de zorgvrager over uiteenlopende medische vragen, voor zover dit binnen haar bevoegdheid en bekwaamheid valt.
A.J. Dolmans

5. Financiële administratie

Samenvatting
De doktersassistente organiseert en plant de werkprocessen van de artsenpraktijk. Zij draagt zorg voor het vastleggen en het up-to-date houden van de relevante gegevens en voert de taken uit met betrekking tot medische dossiers, in- en externe relaties en administratieve verslaglegging.
A.J. Dolmans

6. Archiveren

Samenvatting
De doktersassistente organiseert en plant de werkprocessen van de artsenpraktijk. Zij draagt zorg voor het vastleggen en het up-to-date houden van de relevante gegevens en voert de taken uit met betrekking tot medische dossiers, in- en externe relaties en administratieve verslaglegging.
A.J. Dolmans

7. Praktijkvormen

Samenvatting
De doktersassistente organiseert en plant de werkprocessen van de huisartsenpraktijk. Zij draagt zorg voor het vastleggen en het upto- date houden van de relevante gegevens en voert de taken uit met betrekking tot medische dossiers, in- en externe relaties en administratieve verslaglegging.
A.J. Dolmans

8. Personeel en organisatie

Samenvatting
De doktersassistente organiseert en plant de werkprocessen van de artsenpraktijk. Zij draagt zorg voor het vastleggen en het up-to-date houden van de relevante gegevens en voert de taken uit met betrekking tot medische dossiers, in- en externe relaties en administratieve verslaglegging.
A.J. Dolmans

9. Apparatuur in de praktijk

Samenvatting
De doktersassistente organiseert en plant de werkprocessen van de artsenpraktijk. Zij draagt zorg voor het vastleggen en het up-to-date houden van de relevante gegevens en voert de taken uit met betrekking tot medische dossiers, in- en externe relaties en administratieve verslaglegging.
A.J. Dolmans

10. Huishoudelijke zaken en voorraadbeheer

Samenvatting
De doktersassistente organiseert en plant de werkprocessen van de artsenpraktijk. Zij draagt zorg voor het vastleggen en het up-to-date houden van de relevante gegevens en voert de taken uit met betrekking tot medische dossiers, in- en externe relaties en administratieve verslaglegging.
A.J. Dolmans

11. Regels

Samenvatting
De doktersassistente organiseert en plant de werkprocessen van de artsenpraktijk. Zij draagt zorg voor het vastleggen en het up-to-date houden van de relevante gegevens en voert de taken uit met betrekking tot medische dossiers, in- en externe relaties en administratieve verslaglegging.
A.J. Dolmans

12. Noodscenario

Samenvatting
De doktersassistente organiseert en plant de werkprocessen van de artsenpraktijk. Zij draagt zorg voor het vastleggen en het up-to-date houden van de relevante gegevens en voert de taken uit met betrekking tot medische dossiers, in- en externe relaties en administratieve verslaglegging.
A.J. Dolmans

Nawerk

Meer informatie